อะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิตคนเมืองที่แสนวุ่นวายของคุณ ปี 2009 นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ประชากรซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจำนวนมากกว่าในชนบท อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากกว่าภาคเกษตรกรรม และเทคโนโลยีตลอดจนการบริการที่เจริญรุดหน้าได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำเลที่อยู่อาศัยในเมืองกันมากขึ้น

ปรากฏการณ์การกระจุกตัวของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้บทบาทของพื้นที่สาธารณะอย่างสวนสาธารณะทวีความสำคัญอย่างไม่อาจมองข้ามได้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของเมืองในการคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ดูดซับมลพิษทางอากาศ ทั้งยังช่วยให้คนเมืองได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ สวนสาธารณะหลายแห่งในสหราชอาณาจักรได้เปิดตัว “Social Fitness Zone” ที่มีป้ายอธิบายวิธีการใช้งานพร้อมด้วยคิวอาร์โค้ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปชมวิดีโอสาธิตและคำแนะนำประโยชน์ของท่าบริหารแต่ละแบบ รวมถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับสมรรถภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในขณะที่สวนสาธารณะอีกหลายแห่งของสหรัฐฯ มักเกิดอุบัติเหตุจากการที่กิ่งไม้ในสวนตกลงมาถูกรถยนต์และชาวเมืองจนถึงแก่ชีวิต อันเป็นผลจากการที่งบประมาณซ่อมบำรุงถูกตัดในภาวะเศรษฐกิจขาลง สำนักงานสวนสาธารณะในเมืองลุยส์วิลล์ได้ค้นพบทางออกใหม่ที่ทำให้ภาระการดูแลต้นไม้กลายเป็นแหล่งสร้างกำไรให้แก่สวนสาธารณะของเมือง ด้วยการให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของรีแคสท์ เอเนอร์จี (Recast Energy) ซึ่งต้องการวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน เข้ามารับซื้อท่อนไม้และเศษไม้เหลือใช้จำนวน 600-1,000 ตัน จากสวนสาธารณะ

หากเพียงภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมอย่างสวนสาธารณะให้สามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่พื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งจะมอบให้ชุมชนได้ ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายก็คงจะอยู่ไม่ไกล
(1)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

อะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิตคนเมืองที่แสนวุ่นวายของคุณ

"ปี 2009 นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ประชากรซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจำนวนมากกว่าในชนบท อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากกว่าภาคเกษตรกรรม และเทคโนโลยีตลอดจนการบริการที่เจริญรุดหน้าได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำเลที่อยู่อาศัยในเมืองกันมากขึ้น
ปรากฏการณ์การกระจุกตัวของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้บทบาทของพื้นที่สาธารณะอย่างสวนสาธารณะทวีความสำคัญอย่างไม่อาจมองข้ามได้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของเมืองในการคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ดูดซับมลพิษทางอากาศ ทั้งยังช่วยให้คนเมืองได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน
เมื่อเร็วๆ นี้ สวนสาธารณะหลายแห่งในสหราชอาณาจักรได้เปิดตัว “Social Fitness Zone” ที่มีป้ายอธิบายวิธีการใช้งานพร้อมด้วยคิวอาร์โค้ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปชมวิดีโอสาธิตและคำแนะนำประโยชน์ของท่าบริหารแต่ละแบบ รวมถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับสมรรถภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในขณะที่สวนสาธารณะอีกหลายแห่งของสหรัฐฯ มักเกิดอุบัติเหตุจากการที่กิ่งไม้ในสวนตกลงมาถูกรถยนต์และชาวเมืองจนถึงแก่ชีวิต อันเป็นผลจากการที่งบประมาณซ่อมบำรุงถูกตัดในภาวะเศรษฐกิจขาลง สำนักงานสวนสาธารณะในเมืองลุยส์วิลล์ได้ค้นพบทางออกใหม่ที่ทำให้ภาระการดูแลต้นไม้กลายเป็นแหล่งสร้างกำไรให้แก่สวนสาธารณะของเมือง ด้วยการให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของรีแคสท์ เอเนอร์จี (Recast Energy) ซึ่งต้องการวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน เข้ามารับซื้อท่อนไม้และเศษไม้เหลือใช้จำนวน 600-1,000 ตัน จากสวนสาธารณะ
หากเพียงภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมอย่างสวนสาธารณะให้สามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่พื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งจะมอบให้ชุมชนได้ ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายก็คงจะอยู่ไม่ไกล"
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
tleaha
COMMENT