ส่งวิญญาณผ่านรันเวย์ บางแห่งเชื่อว่าความตายคือการกลับสู่บ้านที่แท้จริงของดวงวิญญาณ บ้างก็เชื่อว่าความตายคือการสิ้นสุดอันเป็นความจริง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และคนที่ยังอยู่คือฝ่ายที่ต้องหาหนทางในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ แต่สำหรับพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมโดดเด่นอย่างเม็กซิโกนั้น ความตายคือการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่การสูญเสีย ไม่ได้เป็นการพรากจาก และไม่ใช่ความ
เศร้าโศก
เทศกาล Dia de Muertos (Day of the Dead) ประเพณีต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับสู่ครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนของทุกปีนั้น บรรดาสมาชิกในบ้านจะทำการตกแต่งแท่นบูชาและหลุมฝังศพด้วยกากเพชรและดอกดาวเรือง ทั้งยังมีขนมหวาน ช็อกโกแลตรูปหัวกะโหลกที่ตกแต่งด้วยนํ้าตาล ริบบิ้น หรือเทียนไขขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานที่จะขาดไปไม่ได้ และแม้เทศกาลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับความตาย แต่ผู้คนที่นั่นต่างก็พูดถึงความตายด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินใจ จนถึงขั้นกลายเป็นหัวข้อที่ขบขันซึ่งปรากฏในหลากหลายรูปแบบทั้งงานศิลปะ วรรณกรรม หรือดนตรี
มิติความเชื่อในเรื่องความตายของชาวเม็กซิกันที่แสนจะเข้มข้นนี้ ได้กลายเป็นความสดใหม่ ความน่าตื่น ตาตื่นใจ และเป็นต้นทุนที่สามารถหยิบจับ เลือกใช้ และให้ความหมายใหม่สำหรับผู้ที่พบเห็นซึ่งมาจากต่างวัฒนธรรม จนเกิดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ให้กับอีกพื้นที่หนึ่งของโลกเสื้อผ้าคอลเล็กชั่น The New Arrivals โดย Sretsis ที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและความเชื่อของสังคมไทยที่ไม่นิยมนำเรื่องของความตายมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย ด้วยการเลือกสื่อสารสิ่งที่ต้องห้ามของสังคมผ่านการผสมวัฒนธรรมและให้ความหมายไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์อย่างลวดลายแมวป่า สุนัขจิ้งจอก และนกฮูก บนภาพที่ครึ่งหนึ่งสมบูรณ์และอีกครึ่งที่เหลือเป็นโครงส่วนหัวกะโหลก เพื่อสะท้อนความหมายของเส้นแบ่งที่บางเฉียบระหว่างความเป็นและความตาย
วัฏจักรแห่งชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงามอย่างเรื่องของความตายนี้ แม้จะเป็นเรื่องที่มีความเป็นสากลและเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลก แต่เมื่อถูกนำมาสื่อสารใหม่ภายใต้บริบททางสังคมที่แตกต่างกัน ก็กลายเป็นวัตถุดิบทางความคิดที่มีความแปลกใหม่และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง
(0)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

ส่งวิญญาณผ่านรันเวย์

"บางแห่งเชื่อว่าความตายคือการกลับสู่บ้านที่แท้จริงของดวงวิญญาณ บ้างก็เชื่อว่าความตายคือการสิ้นสุดอันเป็นความจริง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และคนที่ยังอยู่คือฝ่ายที่ต้องหาหนทางในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ แต่สำหรับพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมโดดเด่นอย่างเม็กซิโกนั้น ความตายคือการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่การสูญเสีย ไม่ได้เป็นการพรากจาก และไม่ใช่ความ
เศร้าโศก
เทศกาล Dia de Muertos (Day of the Dead) ประเพณีต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับสู่ครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนของทุกปีนั้น บรรดาสมาชิกในบ้านจะทำการตกแต่งแท่นบูชาและหลุมฝังศพด้วยกากเพชรและดอกดาวเรือง ทั้งยังมีขนมหวาน ช็อกโกแลตรูปหัวกะโหลกที่ตกแต่งด้วยนํ้าตาล ริบบิ้น หรือเทียนไขขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานที่จะขาดไปไม่ได้ และแม้เทศกาลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับความตาย แต่ผู้คนที่นั่นต่างก็พูดถึงความตายด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินใจ จนถึงขั้นกลายเป็นหัวข้อที่ขบขันซึ่งปรากฏในหลากหลายรูปแบบทั้งงานศิลปะ วรรณกรรม หรือดนตรี"
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0