สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "หนังสือพิมพ์" เพื่อนคู่ใจในยามเช้ามาตั้งแต่ครั้งอดีต พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์เคียงคู่ไปกับการดื่มกาแฟในตอนเช้าคือภาพชินตาสำหรับผู้คนในหลายเมืองทั่วโลก เมื่อการเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านตัวหนังสือนับพันที่เรียงอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษนับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ ที่จะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งระดับภายในและต่างประเทศ แม้วันนี้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุด อย่างหนึ่งของโลกอย่าง “หนังสือพิมพ์” จะได้ทยอยปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักอ่านและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่อุตสาหกรรมสื่อที่มีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านนี้ ก็ยังคงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกปัจจุบันอยู่นั่นเอง

• ยุคโรมันโบราณ Acta Diurna หรือ Daily Acts คือ การเผยแพร่ข่าวสารด้วยการแกะสลักข้อความลงบนแผ่นหินหรือโลหะ ก่อนนำไปวางในพื้นที่สาธารณะเพื่อแจ้งข่าวสารสำหรับผู้คนทั่วไป โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนทุกๆ 2-3 วัน เนื้อหาใน Acta Diurna มักบอกเล่า เหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ทั้งการเกิด การแต่งงาน การตาย ไปจนถึงเรื่องพระราชกฤษฎีกาและกฎหมายที่บังคับใช้ Acta Diurna จึงถือเป็นการประกาศ “ข่าวสาร” อย่างเป็นทางการครั้งแรกๆ ในโลก

• การ์ตูนยอดนิยมอย่างพีนัตส์ (Peanuts) หรือป๊อปอายส์ (Popeyes) ก็เริ่มต้นด้วยการเป็นการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ก่อนประสบความสำเร็จอย่างสูงจนได้ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบอื่นๆ อย่างหนังสือการ์ตูนหรือรายการโทรทัศน์

• พฤติกรรมการตื่นมาเช็กข่าวผ่านแอพพลิเคชันในมือถือทั้งที่ยังไม่ลุกจากเตียง บ่งชี้ว่าอัตราการเปิดรับข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป จากการสำรวจของสำนักวิจัยพิว (Pew Research Center) พบว่า ในปี 2012 ชาวอเมริกาเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น และเปิดรับข่าวจากสื่อออนไลน์มากถึงร้อยละ 39

• หอสมุดแห่งชาติ คือสถานที่รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ไว้หลากหลายประเภท ทั้งนิตยสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ไปจนถึงหนังสือหายาก จดหมายเหตุ คัมภีร์โบราณพงศาวดาร และหนังสือพิมพ์ที่มีแทบทุกหัวและทุกฉบับจนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาและศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ในอดีตได้อย่างสะดวกสบาย
(1)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "หนังสือพิมพ์" เพื่อนคู่ใจในยามเช้ามาตั้งแต่ครั้งอดีต

"พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์เคียงคู่ไปกับการดื่มกาแฟในตอนเช้าคือภาพชินตาสำหรับผู้คนในหลายเมืองทั่วโลก เมื่อการเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านตัวหนังสือนับพันที่เรียงอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษนับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ ที่จะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งระดับภายในและต่างประเทศ แม้วันนี้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุด อย่างหนึ่งของโลกอย่าง “หนังสือพิมพ์” จะได้ทยอยปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักอ่านและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่อุตสาหกรรมสื่อที่มีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านนี้ ก็ยังคงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกปัจจุบันอยู่นั่นเอง
• ยุคโรมันโบราณ Acta Diurna หรือ Daily Acts คือ การเผยแพร่ข่าวสารด้วยการแกะสลักข้อความลงบนแผ่นหินหรือโลหะ ก่อนนำไปวางในพื้นที่สาธารณะเพื่อแจ้งข่าวสารสำหรับผู้คนทั่วไป โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนทุกๆ 2-3 วัน เนื้อหาใน Acta Diurna มักบอกเล่า เหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ทั้งการเกิด การแต่งงาน การตาย ไปจนถึงเรื่องพระราชกฤษฎีกาและกฎหมายที่บังคับใช้ Acta Diurna จึงถือเป็นการประกาศ “ข่าวสาร” อย่างเป็นทางการครั้งแรกๆ ในโลก
• การ์ตูนยอดนิยมอย่างพีนัตส์ (Peanuts) หรือป๊อปอายส์ (Popeyes) ก็เริ่มต้นด้วยการเป็นการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ก่อนประสบความสำเร็จอย่างสูงจนได้ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบอื่นๆ อย่างหนังสือการ์ตูนหรือรายการโทรทัศน์
• พฤติกรรมการตื่นมาเช็กข่าวผ่านแอพพลิเคชันในมือถือทั้งที่ยังไม่ลุกจากเตียง บ่งชี้ว่าอัตราการเปิดรับข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป จากการสำรวจของสำนักวิจัยพิว (Pew Research Center) พบว่า ในปี 2012 ชาวอเมริกาเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น และเปิดรับข่าวจากสื่อออนไลน์มากถึงร้อยละ 39
• หอสมุดแห่งชาติ คือสถานที่รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ไว้หลากหลายประเภท ทั้งนิตยสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ไปจนถึงหนังสือหายาก จดหมายเหตุ คัมภีร์โบราณพงศาวดาร และหนังสือพิมพ์ที่มีแทบทุกหัวและทุกฉบับจนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาและศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ในอดีตได้อย่างสะดวกสบาย"
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
100004756512590
COMMENT