วัสดุปูพื้นฝังแถบ RFID Tape Mc#: 6253-01 บางประเทศที่พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งาน การฝังแถบ RFID หรือุปกรณ์ระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ ที่ผลิตจาก Pet 33% โพลีเอไมด์ 66% อะลูมิเนียม และ ชิพซิลิคอน ไว้ในพื้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ทางให้กับหุ่นยนต์พาหนะหรือใช้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวได้ ทำงานร่วมกับเครื่องสแกนและการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยรับพลังงานผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องสแกนและเก็บข้อมูลที่ส่งจากเครื่องสแกนไว้ในแถบ RFID นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานโลจิสติกส์ หรือระบบนำทาง โดยสามารถติดตั้งแถบ RFID ลงในแผ่นวัสดุป้องกันเสียงหรือแผ่นใยแก้วเสริมแรง
Floor Tile With Embedded Rfid Mc#: 6253-01
 For some countries where have developed robots for working, the way of embedding RFID tape or a device with radio wave data recording, producing from 33% pet, 66% polymide, aluminum and the silicon chip under the floor will be a sign for the transporting robot or using as an indicator for specifying the position of the moving equipment.
Material ConneXion Bangkok
 สำหรับนักออกแบบ นอกเหนือจากการตีโจทย์สู่แนวคิดการออกแบบ ศึกษาถึงกระบวนการผลิต การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด และวัสดุใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในโลกนี้ ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิค และนำไปสู่การเปิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถเป็นจริงได้ด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุใหม่เหล่านั้น ดังนั้น ห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion® จึงถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลพร้อมคำปรึกษาด้านวัสดุ และกระบวนการผลิตที่สำคัญทั้งสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการ สำหรับเพิ่มแต้มต่อด้านไอเดียและทางการแข่งขันนับตั้งแต่ George Beylerian ก่อตั้งห้องสมุดนี้ครั้งแรกในปี 1997 ณ กรุงนิวยอร์ก ปัจจุบัน Material ConneXion® มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ เยอรมนี อเมริกา อิตาลี ไทย และเกาหลี และมีวัสดุตัวอย่างอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดกว่า 4500 ชิ้น 
 สำหรับ Material ConneXion® Bangkok ที่เปิดทำการในประเทศไทยมากว่า 4 ปี มีตัวอย่างวัสดุอยู่ในฐานข้อมูลประมาณ 2200 ชิ้น นำออกมาจัดแสดงไว้ประมาณ 1600 ชิ้นโดยส่วนหนึ่งในนั้นมีวัสดุตัวอย่างจากผู้ผลิตไทยจำนวน 165 ชิ้น จาก 103 บริษัทคุณชมพูนุช วิรกิตติ ผู้อำนวยการ กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ผลิตไทยเริ่มตื่นตัวและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ สู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของวัสดุไทย คือการเน้นที่วัสดุธรรมชาติ หรือ Green Material ดังนั้น 40-50% ของวัสดุของไทยที่ส่งไปคัดเลือกที่นิวยอร์กล้วนเป็นวัสดุจากธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ผลิตไทยในการเพิ่มความแข็งแกร่งในการพัฒนาวัสดุด้านนี้”
 หากผู้ผลิตไทยที่มีวัสดุดีๆ ใหม่ๆ อยู่ในมือก็สามารถแนะนำมาได้ที่ห้องสมุดแห่งนี้ เพื่อส่งคัดเลือกเป็นวัสดุใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูลออนไลน์และนำไปจัดแสดงในห้องสมุดวัสดุทั้ง 5 สาขาทั่วโลกผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการที่นิวยอร์กตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ มีนวัตกรรมแปลกใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความหลากหลายในการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 For the designer, in addition to interpretation of the concept of design and studying the possibility of production process, knowing the type of materials and the new innovation of materials will be a competitive strength for solving the technical problem and leading to the advanced creation of the new design. Material ConneXion® the Material library is one of the best resource of information and consultant of material utilization and production process for all designers or entrepreneurs in equipping themselves with the ideal solution and competitiveness. George beylerian was the founder of the first library material which was established in 1997 in New York, USA. Today, there are 5 branches located in Germany, USA, Italy, Thailand and Korea, with more than 4,500 pieces of materials as the samples in their databases.
 For Material ConneXion® Bangkok, the place was opened for longer than 4 years, with the database of more than 2,200 pieces of sample materials. There are more than 1,600 samples being displayed in the library which includes the 165 pieces from 103 Thai companies. Khun Chompunut Virakitti, the director of the library revealed that:
 “At present, thai manufacturers are more alert and try to develop more new materials for the market. The uniqueness of Thai materials is using the natural material or green materials so 40-50% of material from Thailand sending to New York for selection are the green materials. Focusing on the various trends of design and materials, I think it is a good opportunity for Thai manufactures in increasing their competitive strength.”
 In case that the Thai Manufacturers have the new materials in hand and want to introduce to the public, you can bring it to the library for the selection and introduction in online database and the 5 branches. For the selection standard, the conditions comprise 5 factors: new innovative material, environmental friendly and variety of application.
Green Materials
ฉนวนความร้อนที่ย่อยสลายได้ Mc#: 6369-01
 ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์จากข้าวโพดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ในระบบอุตสาหกรรม ผลิตโดยการอัดรีดแล้วปั่นเป็นเส้นใย PLA ออกมา ใช้งานภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 90°c มีคุณสมบัติกันไฟที่ระดับ 1 เมื่อติดไฟจะดับได้เองตามธรรมชาติ มีระดับการปล่อยเขม่าควันต่ำ สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงเหมาะเป็นวัสดุฉนวนในงานก่อสร้าง
Degradable Heat Insulator Mc#: 6369-01
 The material was made of degradable corn synthesis fiber and can be used as a fertilizer in the industrial sector. It was produced by pressing and spinning until getting the PLA fiber. It can be used at the temperature level of -20 to 90°c. the qualification is 1st level fire proof and when getting fire, it can be naturally stopped, low level of smoke release and can prevent the microbe growth, efficient for the construction industry.
ป้ายผ้าที่ย่อยสายได้ Mc#: 6002-04
 ผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติ 100% ประกอบด้วย PLA เส้นใยพืช และฝ้ายเคลือบผิวด้านหนึ่งด้วยสารเคลือบเชื้อน้ำ (Water-based Coating) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมภายใน 3 เดือน รีไซเคิลได้ และทนไฟ สามารถใช้งานภายในอาคารได้ดีกว่าภายนอกอาคารในช่วงเวลาสั้นๆ เหมาะสำหรับการพิมพ์ยูวีและการพิมพ์สกรีน ใช้ทำป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธงราว จัดแสดงสินค้า บุผนัง หรืองานออกร้านต่างๆ
Degradable Material Mc#: 6002-04
 The fabric getting from 100% natural material are consisting of PLA, plant fiber and cotton with water-based coating which is degradable within 3 months under the suitable condition. It can be recycled and fire-proof. It can be better for the internal use within a short time, good for UV printing and screen printing, media signage, flags, exhibitions, wall covering and exhibition booth.
โฟมกันน้ำจากแป้งข้าวโพด Mc#: 5618-02
 เป็นโฟมที่สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยและนำไปรีไซเคิลได้ ผลิตจากแป้งข้าวโพดคุณภาพสูงที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา ไร้สารดัดแปลงพันธุกรรมและวัสดุธรรมชาติอื่นๆ มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความชื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยตัวเอง และเคลือบผิวได้ง่ายเป็นอีกทางเลือกในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อส่งไปยังประเทศที่มีระเบียบการห้ามใช้โฟม
 It is degradable foam which can be used as a fertilizer and good for recycling. It was made of high quality corn flour, planting in US farm, no GMO material or other natural materials. Its qualification includes water-proofing. Humidity resistance, It is efficient to the countries with the forbidden rules of using synthesis foam for packaging or covering the products.
 ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำ ผงหินอ่อน น้ำดินพอร์ซเลน น้ำดิน เม็ดสี จากแร่ธาตุ ไททาเนียมไดออกไซด์ เกลือฟอสเฟต เซลลูโลส และเรซิ่นจากถั่วเหลือที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่เป็นพิษ ความพิเศษต่างจากเมล็ดสีธรรมชาติอื่นๆ คือ สามารถล้างทำความสะอาดได้
The Clay Water Color Mc#: 5861-01
 It was consisted of the naturals ingredients which is environmental i.e. water, marble poeder, porcelain clay water, earthen water, color grain from minerals, titanium dioxide, phosphate salt, cellulose and soybean resin. It can be recycled and non-toxic and easy cleaning. แผ่นลดกลิ่นอับในรองเท้า ที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นแผ่นรองวัสดุปูพื้น ปูลิ้นชัก หรือพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตโดยใช้เส้นใยสั้นจากสมุนไพรตากแห้ง เช่น ต้นพลูและฝรั่งสามารถป้องกันแบคทีเรีย ต้านทานเชื้อรา และดูดซับความชื้นได้ดี เป็นเส้นใยอัดแผ่นที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตและสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยเมื่อทิ้ง
(บริษัท Fig (Friend Innovation Group) ประเทศไทย)
Herb For Offensive Smell Prevention Mc#: 6430-01
 The herb-made material can be used for the reduction of shoes bad smell or applied for a floor tile or a mat for pet. It was made of dried herb fiber and the characteristic is bacteria and fungus resistance. It can well absorb humidity, chemical free and the leftover can be fertilized ผลิตจากขวดแก้วรีไซเคิล 100% สามารถใช้ทดแทนหินแกรนิตธรรมชาติในการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย และงานตกแต่งทั่วไปทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีสีน้ำตาลและสีเขียว ซึ่งมาจากสีของขวดแก้วที่เหลือตกค้างจากการคัดแยกเพื่อใช้ในการรีไซเคิลแก้ว มีพื้นผิวขัดมันและพื้นผิวที่ไม่ได้ขัด
(บริษัท แก้วสิงห์กรุ๊ป จำกัด ประเทศไทย)
Glass Granite Mc#: 6318-01
 It was made of 100% recycled glass, can replace the natural granite in the construction industry, living place and general decoration of the building. The color are brown and green, of which comes from the leftover in the recycling process. ประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากต้นหญา (50%) โพลี-เอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน (47%) และตัวประสาน (3%) นำมาผ่านกระบวนการทางกลโดยปราศจากการใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายอินทรีย์ ส่วนพลังงานที่ใช้ได้มาจากโรงงานก๊าซชีวภาพทำให้มีสีใดก็ได้ มีคุณสมบัติไหลตัวดีเยี่ยมเมื่อได้รับความร้อนในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเพื่อผลิตสินค้าต่างๆ เช่น ซ้อนกระเป๋าเอกสาร และหมวกปกป้อง โดยมีรอบการผลิตสูงแม้รูปทรงที่ซับซ้อน น้ำหนักลดลงถึง 20% เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนที่ผลิตจากโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน 100%
Material Grain Made Of Natural Fiber And Polymer For Molding Injection Mc#: 6150-01
 It is consisted grass-made cellulose fiber (50%), polyethylene (47%) and the coordinator (3%) bringing to pass the mechanical process with no chemical use, the power gets from the bio gas factory. Its qualification is excellent flowing in the injection process, good for production of various goods including spoon, hand bag and helmet, with 20% weight reduce. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในวงการแฟชั่น กับผ้าไหมที่ผลิตจากไยไหมไทย 100% พร้อมกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้กระบวนการลอกกาวไหมก่อนการย้อมสี ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม EU Flower Eco Label ทดสอบโดยการประเมินตลอด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงหลังหมดอายุการใช้งาน ผ้าไหมมีความนุ่มนวลและดูแลรักษาง่าย มีหลายสีให้เลือก
(ประเทศไทย บริษัท กรีนวิลล์เทรดดิ้ง จำกัด)
Green Thai Silk Mc#: 5959-01
 It offers a new choice for the fashion industry, by using silk made of 100% thai silk fiber and the environmental friendly process, with no use of glue peeling. It had been certified by EU flower eco label and had been tested by LCA – life cycle assessment process. นอกจากเปลี่ยนหลังคาให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ยังทำหน้าที่ป้องกันรังสีความร้อนและต้านทานการลามไฟได้ด้วย ระบบหลังคาเขียวนี้ประกอบด้วยชั้นวัสดุที่ปลูกพืชไว้แล้ว (โดยมีแผ่นสักหลาดที่มีผิวเป็นเส้นใยพันกันและปลูกพืชคลุมดินชนิด Sedum ไว้อย่างน้อย 8 ต้น) ชั้นวัสดุอุ้มน้ำที่ทำจากเส้นใย PAC รีไซเคิล (Powered Activated Carbon) ชั้นระบายน้ำ และชั้นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Pe-ld) เพื่อป้องกันการชอนไชของรากพืช น้ำหนักเบา ไม่ต้องอาศัยดินในการปลูก สามารถม้วนเก็บหรือติดตั้งใหม่ได้ง่าย การดูแลคงมีเพียงใส่ปุ๋ยปีละครั้งเท่านั้น
Green Roofing System Mc#: 6127-01
 Not only being able to change the roof into the greenery, it can prevent heat and fire resistance. The green roofing system consists the level of sedum planting, pac (powdered activated carbon) fiber, water draining level and pe-ld level, no need for soil and can be rolled or re-installed
ตาข่ายบังตาภายในอาคาร Mc#: 6093-01 เป็นตาข่ายทอขึ้นจากเส้นด้ายโพลีโอเลฟินและเคลือบผิวด้วยโพลีโอเลฟิน แข็งแรงทนทานและทำความสะอาดง่าย สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์และไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
The Internal Camouflage: Mc#: 6093-01
 The camouflage was made of and coated by polyolefin. It is strong, rigid and longevity, easy cleaning and be recycle, efficient for internal use of the building and the living place, with microbe and fire resistance.
 ใช้เทคนิคตัดภายในแผ่น พร้อมติดฟิล์มสีโปร่งใสหรือหลากสีสันที่ด้านหลัง ทำให้แผ่นวัสดุสามารถสะท้องแสงสีต่างๆ ในสเปคตรัมออกมา เหมาะสำหรับใช้ทำผนังกั้นภายในห้อง โคมไฟ ป้าย ปูผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ โดยมี 5 แบบให้เลือก ได้แก่ Quadrato มีลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสของอะคริลิกที่จัดเรียงกันอย่างสมมาตรให้แต่ละแถวเหลื่อมกันเล็กน้อย ดูคล้ายรังผึ้งที่ถูกทำให้แบนเรียบ, Triangolo ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมเรียงเป็นแถวที่หักเหกับแสง ทำให้เกิดลวดลายแสงเงาที่สม่ำเสมอ Mille ประกอบด้วยรอยกรีดขนาดเล็กจำนวนมากที่ความยาวและความลึกต่างกัน ทำให้สะท้อนแสงได้จากทุกทิศทาง Cascata มีลักษณะเหมือนชั้นน้ำตกที่เกิดจากแผ่นหักเหได้ทุกทิศทาง และ Cambia ประกอบด้วยรอยตัดและรอยกรีดที่จัดเรียงอย่างไม่มีระเบียบเพื่อหักเหแสงได้ทุกตำแหน่งและทุกมุม
The Reflective Acrylic Mc#: 5058-04
 By using the special cutting technique, with an installation of transparent colored film at its back, the material can reflect the lights in different spectrums. It is efficient for making the internal wall, lantern, signage, wall tile and furniture. There are 5 patterns consisting quadroto, triangolo, cascata and cambia. เป็นท่อดักจับแสงอาทิตย์ให้ผ่านท่อเข้าสู่ตัวห้องภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยชุดครอบติดตั้งบนหลังคา ท่ออะลูมิเนียมเคลือบภายในด้วยพื้นผิวที่สะท้อนแสงได้สูง และอุปกรณ์กระจายแสงที่ฐานท่อ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางของแสงภายในห้อง โดยท่อนี้สามารถนำแสงได้ยาวถึง 12 เมตร (40 ฟุต)
The Solar Cell Interception System Mc#: 6296-01
 The tube for solar cell interception system is for efficient intercepting the solar cell for the room inside the building. It is consisted the roof cover set, the coating aluminum tube which its surface can efficiently reflect the light plus the light distributor attached at the tube base which can lead the light with 12-meter length. เป็นสิ่งทอจากเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นจากแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้ในน้ำสับประรด เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผล ประกอบด้วยเจลชนิดชุ่มน้ำที่พิสูจน์แล้วว่าเพิ่มความชุ่มชื้นและสมานแผลทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังได้ หรือเป็นแผ่นมาสก์หน้าช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่ม ยกกระชับ
(บริษัท Thainanocellulose Co.,Ltd ประเทศไทย)
Cloth From Cellulose Mc#: 6185-01
 This kind of fabric is made of cellulose getting from bacteria culturing in the pineapple juice, good for medical application. It is consisted moistened jell which can increase humidity and the wound healing. เป็นการสร้างคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรียอย่างถาวรสำหรับเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ ประกอบด้วยพลาสติกและอนุภาพขนาดนาโนที่มีอิออนเงินอยู่ที่ผิวของอนุภาค ซึ่งจะเข้าไปทำลายดีเอ็นเอและโปรตีนอื่นๆ ของจุลินทรีย์ ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ณ สภาพความชื้นปกติ โดยไม่ก่อให้เกิดไอน้ำและไม่มีอนุภาคเงินที่ถูกปล่อยสู่อากาศ ทนต่อรังสียูวี เหมาะสำหรับใช้ปรับสภาพสิ่งทอ พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ พื้น และของเล่นต่างๆ 
Resin Silver Eon, A Microbe Killer Mc#: 6382-01
 It is a characteristic of long term bacteria resistance in thermoplastic materials consisting plastic and nano particle with the silver nano eon on the particle finishing. This reaction can happen at the normal humidity level, with no vapor and silver particle. It is UV resistance, suitable for adjusting the fabric condition, furniture texture, floor and toy.
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

วัสดุปูพื้นฝังแถบ RFID Tape Mc#: 6253-01

" บางประเทศที่พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งาน การฝังแถบ RFID หรือุปกรณ์ระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ ที่ผลิตจาก Pet 33% โพลีเอไมด์ 66% อะลูมิเนียม และ ชิพซิลิคอน ไว้ในพื้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ทางให้กับหุ่นยนต์พาหนะหรือใช้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวได้ ทำงานร่วมกับเครื่องสแกนและการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย โดยรับพลังงานผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องสแกนและเก็บข้อมูลที่ส่งจากเครื่องสแกนไว้ในแถบ RFID นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานโลจิสติกส์ หรือระบบนำทาง โดยสามารถติดตั้งแถบ RFID ลงในแผ่นวัสดุป้องกันเสียงหรือแผ่นใยแก้วเสริมแรง
Floor Tile With Embedded Rfid Mc#: 6253-01
For some countries where have developed robots for working, the way of embedding RFID tape or a device with radio wave data recording, producing from 33% pet, 66% polymide, aluminum and the silicon chip under the floor will be a sign for the transporting robot or using as an indicator for specifying the position of the moving equipment.
"
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
SQUARE