ร้อยเรียงเรื่องดอกไม้สไตล์ PUTRAYA Design by Odds สำหรับสันทัดแล้ว สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดดอกไม้ให้เหมาะสมในแต่ละงาน อยู่ที่การสอบถามความต้องการของเจ้าของงานให้ชัดเจนและถี่ถ้วน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและเห็นภาพเดียวกันก่อนจะลงมือ
“อย่างงานศพ ลูกค้าบางคนเขาก็ถือ ถ้าเรานำดอกซ่อนกลิ่นมาใช้ บางงานในปัจจุบันลูกค้าเลือกไม่ใช้เลยก็มี แต่โบราณจริงๆ เขาจะใช้ดอกซ่อนกลิ่นเพราะมีกลิ่นที่ฉุนและแรง สามารถกลบกลิ่นของศพได้” สันทัดยังมองว่าจุดสำคัญของการทำงานกับดอกไม้คงไม่ได้อยู่ที่ข้อห้ามหรือการถือเคล็ดใดๆ แต่น่าจะอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ที่จะปรับองค์ความรู้เดิมให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปมากกว่าเพราะกระทั่งตัวเขาเองก็ยังคงพยายามใช้ดอกซ่อนกลิ่นในงานศพหากเป็นไปได้ เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมในอดีตไม่ให้เลือนหาย หากก็ต้องใช้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันความต้องการของลูกค้า"
ร้อยเรียงเรื่องดอกไม้สไตล์ PUTRAYA Design by Odds
ความชื่นชอบในของสวยงามคือแรงบันดาลใจสำคัญให้ “อ๊อด” สันทัด พวงพิทักษ์ เข้าสู่วงการจัดดอกไม้ จากพื้นฐานทางคหกรรมศาสตร์ สันทัดมีโอกาสได้ทำงานพิเศษกับบริษัทจัดดอกไม้ที่รับผิดชอบงานดอกไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำงานในฐานะนักจัดดอกไม้เต็มตัวภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี การได้เป็นหนึ่งในทีมงานถวายงานดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สันทัดมีโอกาสได้เรียนรู้งานจัดดอกไม้สด ที่ปรับเปลี่ยนจากงานร้อยกรองดอกไม้ตามประเพณีนิยมของไทยมาเป็นงานที่มีกลิ่นอายและรูปลักษณ์ร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศในงานพิธีต่างๆ โดยผสมผสานทั้งความเชื่อดั้งเดิมตามที่ได้ศึกษาและเรียนรู้มารวมกับความชอบและไม่ชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
“โดยส่วนตัวเรายังมีความเชื่ออยู่ว่าดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกบัว โบราณเขาจะใช้บูชาใช้ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าจะนำมาใช้ก็คือใช้ได้ในงานพิธีทางศาสนา แต่อย่างบางงาน เช่นงานแต่งงานหรืองานศพ เราก็จะต้องถามลูกค้าก่อนว่า ลูกค้าซีเรียสไหมเกี่ยวกับการนำดอกบัวมาจัดเพราะอย่างถ้าญาติผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่า เขาจะถือเรื่องของการเอาดอกบัวมาจัดว่าเป็นการไม่สมควร" เช่นเดียวกับการทำงานในเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ งานจัดดอกไม้ก็มีข้อพึงระวังที่อาจต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นกัน สันทัดมองว่าวิธีการจัดการงานดอกไม้ให้ลุล่วงไปด้วยดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้ดอกไม้ชนิดใด อย่างไร อะไรคือข้อห้ามต่างๆ แล้ว ที่สำคัญยังต้องอาศัยหัวคิดที่รู้จักยืดหยุ่นและผสมผสานสิ่งที่มีให้เหมาะสมกับเงื่อนไขนั้นๆ จากพื้นฐานที่มีอยู่เดิม
ดังนั้น งานออกแบบดอกไม้จึงต้องขึ้นกับเงื่อนไขหลายประการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อรูปทรงของผลงานสำเร็จ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารายละเอียดในชนิดของดอกไม้ วิธีการดูแลรักษาหลังนำมาจัดกระทั่งอุณหภูมิที่ดอกไม้แต่ละชนิดชื่นชอบ รวมถึงการหมั่นเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ซัพพลายเออร์หรืออุปกรณ์เสริมโครงสร้างต่างๆ อย่างโฟม ไม้ หรือเหล็ก ซึ่งจะใช้วัสดุใดก็อยู่ที่งานออกแบบแต่ละครั้ง ว่าไปในรูปแบบใด
อย่างไรก็ตามสันทัดยังมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักจัดดอกไม้ที่ดีนั้นอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบงานดอกไม้ตามองค์ความรู้เดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาให้เข้ากับบริบททั้งเวลา โอกาส และสถานที่ โดยไม่ลืมใส่ตัวตนลงไปในงานที่ทำ ทว่าก็ยังคงเคารพในศาสตร์แห่งการจัดดอกไม้ของบรรพบุรุษ ซึ่งบอกเล่าผ่านองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ทั้งเส้นสาย สี และจังหวะ รวมถึงใจที่รักในงานที่ทำ ซึ่งรวมแล้วคือหัวใจสำคัญของการจัดวางดอกไม้ในแบบฉบับของ PUTRAYA Design by Odds
(0)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

ร้อยเรียงเรื่องดอกไม้สไตล์ PUTRAYA Design by Odds

"สำหรับสันทัดแล้ว สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดดอกไม้ให้เหมาะสมในแต่ละงาน อยู่ที่การสอบถามความต้องการของเจ้าของงานให้ชัดเจนและถี่ถ้วน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและเห็นภาพเดียวกันก่อนจะลงมือ
“อย่างงานศพ ลูกค้าบางคนเขาก็ถือ ถ้าเรานำดอกซ่อนกลิ่นมาใช้ บางงานในปัจจุบันลูกค้าเลือกไม่ใช้เลยก็มี แต่โบราณจริงๆ เขาจะใช้ดอกซ่อนกลิ่นเพราะมีกลิ่นที่ฉุนและแรง สามารถกลบกลิ่นของศพได้” สันทัดยังมองว่าจุดสำคัญของการทำงานกับดอกไม้คงไม่ได้อยู่ที่ข้อห้ามหรือการถือเคล็ดใดๆ แต่น่าจะอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ที่จะปรับองค์ความรู้เดิมให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปมากกว่าเพราะกระทั่งตัวเขาเองก็ยังคงพยายามใช้ดอกซ่อนกลิ่นในงานศพหากเป็นไปได้ เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมในอดีตไม่ให้เลือนหาย หากก็ต้องใช้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันความต้องการของลูกค้า""
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT