การสื่อสารผ่านงานออกแบบกราฟิกในแต่ละสาขาแตกต่างกันไหม เพราะงานที่คุณทำอยู่ค่อนข้างมีความหลากหลาย  มันก็พูดยากนะเรื่องนี้ ภายนอกแล้วมันเหมือนกันนะ แต่บริบทของแต่ละงานมากกว่าที่สร้างให้เกิดความแตกต่าง ลองคิดเหมือนกับเรามีภาพหลากหลายมากอยู่ในมือ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาภาพไหนไปวางคู่กับงานไหนแค่นั้นเอง  ผลพวงที่เกิดขึ้นมามันก็จะมาจากความสัมพันธ์ของภาพกับบริบทเฉพาะนั้นๆ
ชื่อของ  “บุญ  เลิศวิไล”  อาจเคยเป็นที่รู้จักในวงจำกัด  เมื่อครั้งที่เขาเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะค่อยขยายใหญ่ขึ้น หลังได้ร่วมงานกับสตูดิโอออกแบบเจ้าสำนักสหวิทยาการแห่งแรกๆ ของไทยอย่าง be>our>friend แต่การเบนเข็มไปลงมือก่อร่างสร้าง “ตราประทับ” เป็นของตนเองในปารีส ดินแดนแห่งโลกศิลปะเสรีและความก้าวล้ำในเชิงศิลปวิทยาการ โดยเฉพาะการได้ร่วมงานในฐานะ “นักออกแบบแผนกเบ็ดเตล็ด” กับสตูดิโอที่ขึ้นชื่อว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง M/M (Paris) ก็ไม่ได้สร้างเพียงตัวตนที่ชัดเจนขึ้นในโลกแห่งการออกแบบให้กับเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดทางให้ตราประทับอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้เข้าไปสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายทั่วโลก ผ่านเครื่องมือทรงพลังที่เรียกว่า “กราฟิกดีไซน์”

เห็นด้วย แต่รู้สึกว่าประโยคมันเฉพาะเจาะจงเกินไป คิดว่างานออกแบบทุกอย่างคือการสื่อสารด้วยภาพนะ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น มันก็คือการสื่อสารด้วยภาพทั้งนั้น ภาพสร้างข้อความหรือข้อความสร้างภาพมันก็เป็นได้ทั้งสองแบบ แต่สิ่งหลักๆ ที่เราเห็นมันก็คือภาพอยู่ดี จำได้ว่ามาธิอาส์เคยพูดว่าแม้แต่เสียงก็ต้องการภาพเพื่อยืนยันการมีอยู่ และหลังจากได้ทำโปรเจ็กต์ของบียอร์ก (Björk) มันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นกับคำพูดของเขา สำหรับบุญสิ่งที่สำคัญคือสัดส่วนอ้างอิง มีงานออกแบบตั้งมากมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งขาดสัดส่วนอ้างอิงจากความเป็นจริง ยิ่งถ้าเป็นโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ที่ต้องมีรูปแบบของผลงานเยอะๆ  สัดส่วนยิ่งมีความสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละรูปแบบผลงานความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตนก็เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนักออกแบบ บางครั้งเราใช้ความเป็นจริงมาตีกรอบแนวความคิดเพื่อให้ตัวเรามองเห็นขอบข่ายของงาน บุญคิดว่านั่นเป็นการสูญเสียตัวตน ถ้าเราเริ่มมาจากความเป็นจริง แล้วใช้แนวความคิดซึ่งแสดงความเป็นตัวตนของเรามาบิดเบือนความเป็นจริง ผลที่ได้มันจะยังแสดงให้เห็นถึงตัวตนของเราอยู่ จะว่าไปก็เหมือนตราประทับบนหัวจดหมายน่ะ
(0)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

การสื่อสารผ่านงานออกแบบกราฟิกในแต่ละสาขาแตกต่างกันไหม เพราะงานที่คุณทำอยู่ค่อนข้างมีความหลากหลาย

"มันก็พูดยากนะเรื่องนี้ ภายนอกแล้วมันเหมือนกันนะ แต่บริบทของแต่ละงานมากกว่าที่สร้างให้เกิดความแตกต่าง ลองคิดเหมือนกับเรามีภาพหลากหลายมากอยู่ในมือ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาภาพไหนไปวางคู่กับงานไหนแค่นั้นเอง ผลพวงที่เกิดขึ้นมามันก็จะมาจากความสัมพันธ์ของภาพกับบริบทเฉพาะนั้นๆ"
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT