การพัฒนาการออกแบบร้านค้า จะทำอย่างไร? (ตอนที่ 2)  คุณจะพบว่าร้าน Apple มีความพิเศษกว่าร้านขายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ กรณีศึกษานี้ทำให้เราเข้าใจในสมการข้างต้นได้มากทีเดียว คือทั้งเข้าใจลูกค้าและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของ Apple นั้น เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนแห่งความเรียบง่ายที่สง่างาม ดังนั้นวัสดุภายในจะเป็นวัสดุที่เรียบง่ายที่มีรสนิยมดี เรียกว่ายิ่งเรียบยิ่งสวยว่าอย่างนั้นก็ได้ บันไดกระจกที่ใสสะอาดตา เป็นตัวแทนสื่อความหมายแห่งความเรียบง่ายของแบรนด์ ส่วนเรื่องสีก็พยายามให้ใช้สีที่น้อยที่สุดสะท้อนเอกลักษณ์ต่อจากโลโก้ ด้านโซนนิ่งภายในร้านนั้นมาจากการทีได้ข้อสังเกตว่าที่เมื่อคุณเข้าไปในร้านขายคอมพิวเตอร์ และหลังจากที่ลุกค้าซื้อเสร็จ ก็มักมีปัญหาเรื่องการใช้งาน
สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจในการออกแบบ และการสร้างแบรนด์ จากฉบับที่แล้วที่พูดถึงการเริ่มต้นพัฒนาการออกแบบร้านค้านั้น พื้นฐานคือการมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าของตนเองก่อน มาในฉบับนี้ผมขอเน้นนะครับว่าการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้านั้น เราไม่ได้นำไปทำตามสิ่งที่ลูกค้าบอกทั้งหมด แต่เรานำไปประเมินเพื่อใช้นำความคิดลูกค้า เพราะงานออกแบบลูกค้าไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดว่าเขาต้องการอะไร อย่างไร เมื่อเราจะวางแผนในการพัฒนาร้านค้าต้องถามตัวเองอีกคำถามหนึ่งว่า “แบรนด์เรามีเอกลักษณ์อะไรบ้าง?” คำว่าเอกลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าทุกองค์ประกอบการออกแบบต้องเหมือนกันหมด เช่นถ้าคุณเข้าใจว่าเอกลักษณ์ของคุณคือสีเหลือง ก็ไม่ใช่เอาสีเหลืองไปสาดทั้งร้าน นั่นแสดงว่าคุณกำลังเข้าใจคำว่าเอกลักษณ์ไม่ถูกต้องนัก เอกลักษณ์นั้นเป็นสิงที่พิเศษกว่าที่ต้องมีผลต่อประสาทสัมผัสมากกว่าทางตา ถ้าเอกลักษณ์ดีจะส่งผลต่อขจิตใจต่อผู้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้าลำพนักงานเองก็ตาม ก่อนที่จะวางแผนในการพัฒนาร้านค้า ระบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ต้องถูกวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ Brand Value, Brand personality ซึ่งเป็นภาคส่วนของการกำหนดอารมณ์และการแสดงออกของแบรนด์ไปจนถึง logo, color, graphic element ซึ่งเป็น visual brand ที่จะต้องสืบเนื่องต่อจากอารมณ์ของแบรนด์ที่ได้กำหนดไว้แล้วข้างต้น ทั้งหมดนี้เราก็จะรับทราบถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดยสมการที่คุณต้องยึดถือมีตามที่สรุปไว้ดังต่อไปนี้ ความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า & เอกลักษณ์ตัวตนของเรา (Customer insight) & (Brand identity) การวางแผนการพัฒนาการออกแบบร้านค้า (Retail Design Dev.) ถึงตรงนี้จะเห็นว่าคุณปรารถนาที่จะสร้างแบรนด์จริงๆ คุณจะต้องเข้าเข้าใจในองค์ประกอบการพัฒนา Atmosphere หรือ Retail space นั่นเองคุณต้องเปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่ มันไม่ใช่เพียงพื้นที่วางสินค้าหรือเพียงเข้าไปนั่งรับประทานอาหารเท่านั้น มันมีชีวิตได้ครับ ดูตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง Apple ผมไม่ได้ยกตัวอย่างแบนด์นี้เพราะความคลั่งไคล้ในงานออกแบบ แต่ขอยกตัวอย่างถึงวิธีคิดที่แยบยลจนทำให้รู้ว่า การที่ก้าวขึ้นมาถึงขั้นนี้ ไม่ใช่ฟลุ๊คแต่มาจากความละเอียดรอบคอบในการคิด และการได้ร่วมงานกับมืออาชีพด้านนี้ ด้านโซนนิ่งภายในร้านนั้นมาจากการทีได้ข้อสังเกตว่าที่เมื่อคุณเข้าไปในร้านขายคอมพิวเตอร์ และหลังจากที่ลุกค้าซื้อเสร็จ ก็มักมีปัญหาเรื่องการใช้งาน และก็ไม่รู้จะถามใคร Apple จึงจัดให้มีโซนที่เรียกว่า จีเนียส บาร์ หรือบาร์อัจฉริยะ โซนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของทางร้านที่เป็นอัจฉริยะเรื่องคอมพิวเตอร์ Apple มาหาคำแนะนำและอธิบายการใช้งานเอาแบบว่าให้ลูกค้าได้ลองจริง ๆ และถามผู้รู้ซึ่งเป็นตัวแทนของทางร้าน ทำให้ลุกค้ารู้สึกสบายใจมากขึ้น และโซนนี้ลูกค้าถามอะไรพนักงาจะตอบข้อสงสัยได้หมด ซึ่งฉบับหน้าผมจะพาไปแนะนำ ทีมงานที่สตีฟจ็อบ ดึงเข้ามาร่วมงาน ปลุกปั้น Apple Shop หรืออย่างที่เรารู้จักในนาม I studio
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

การพัฒนาการออกแบบร้านค้า จะทำอย่างไร? (ตอนที่ 2)

"คุณจะพบว่าร้าน Apple มีความพิเศษกว่าร้านขายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ กรณีศึกษานี้ทำให้เราเข้าใจในสมการข้างต้นได้มากทีเดียว คือทั้งเข้าใจลูกค้าและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของ Apple นั้น เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนแห่งความเรียบง่ายที่สง่างาม ดังนั้นวัสดุภายในจะเป็นวัสดุที่เรียบง่ายที่มีรสนิยมดี เรียกว่ายิ่งเรียบยิ่งสวยว่าอย่างนั้นก็ได้ บันไดกระจกที่ใสสะอาดตา เป็นตัวแทนสื่อความหมายแห่งความเรียบง่ายของแบรนด์ ส่วนเรื่องสีก็พยายามให้ใช้สีที่น้อยที่สุดสะท้อนเอกลักษณ์ต่อจากโลโก้ ด้านโซนนิ่งภายในร้านนั้นมาจากการทีได้ข้อสังเกตว่าที่เมื่อคุณเข้าไปในร้านขายคอมพิวเตอร์ และหลังจากที่ลุกค้าซื้อเสร็จ ก็มักมีปัญหาเรื่องการใช้งาน "
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
5
4
1
2
2
15
11
6
12
SQUARE