Social Enterprise FARMSOOK ICE CREAM การทำธุรกิจของ FarmSook เริ่มต้นที่การสอนเด็กด้อยโอกาส ให้ทำไอศกรีมนมระดับพรีเมี่ยมในรูปแบบโฮมเมด เมื่อทำเสร็จ ก็นำออกขายโดยหาช่องทางจัดจำหน่ายหลายหลายหนทาง แล้วแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย และสุดท้ายก็แบ่งกำไรส่วนหนึ่งกลับมามอบให้เด็ก ๆ ที่มาช่วยทำไอศกรีมตอบต่อไป
Social Enterprise FARMSOOK ICE CREAM
เริ่มต้นจากการทำไอศกรีมแจกเด็กๆ พอมารู้ตัวอีกที บอม – ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ หนุ่มเนิร์ดๆ คนนี้ก็ขยับขยายงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ สร้างแบรนด์ไอศกรีม FramSook จนกลายเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) แห่งล่าสุด
Board: GM Club
(3)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

Social Enterprise FARMSOOK ICE CREAM

"การทำธุรกิจของ FarmSook เริ่มต้นที่การสอนเด็กด้อยโอกาส ให้ทำไอศกรีมนมระดับพรีเมี่ยมในรูปแบบโฮมเมด เมื่อทำเสร็จ ก็นำออกขายโดยหาช่องทางจัดจำหน่ายหลายหลายหนทาง แล้วแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย และสุดท้ายก็แบ่งกำไรส่วนหนึ่งกลับมามอบให้เด็ก ๆ ที่มาช่วยทำไอศกรีมตอบต่อไป"
1 KEEP
GM
3 LOVES
oilnakaiii
ae.sakon.7
jiraphans
COMMENT