Rabbithood Studio สตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก โดย วชิรา รุธิรกนก (อดีตบรรณาธิการนิตยสาร a day) สนใจเรื่องการออกแบบจากเนื้อหาและรับงานออกแบบเพื่อสังคม เช่นการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับไทร อาร์ม Try Arm บริษัทผลิตชุดชั้นในโดยอดีตพนักงานหญิง 1,959 ชีวิตที่ถูกเลิกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจ หรือโครงการแผนที่ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่
คำเปิง เป็นองค์กรอิสระที่สร้างสรรค์โครงการศิลปินในพำนักแห่งแรกของประเทศไทย โดย ศิลปินชาวเชียงใหม่ พิสิฐพงศ์ สิระพิศุทธิ์ และอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ดร.เฮเลน มิเชลเซ่น คำเปินนิยามตัวเองว่าเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์สำหรับศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และศิลปิน โดยร่วมกับ ใจ อรุณราวีน ศิลปินลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่จบปริญญาโทด้านวรรณกรรมและบทกวี จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ โดยครั้งนี้จะนำเสนอภาพยนตร์สั้นและประเด็นเกี่ยวกับ ‘อัตลักษณ์และการข้ามเพศ’ ในรูปแบบศิลปะการแสดงสด
DID YOU KNOW?
เชียงใหม่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 และมีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ 2 ของเมืองไทย รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ และจะมีอายุครบ 715 ปี ในปีนี้ (2554) องค์กรอิสระ โดย สันติภาพ อินกองงามและเพื่อนศิลปินชาวเชียงใหม่ โดยมีความต้องการเก็บสะสมฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยและสื่อท้องถิ่น ผ่านการทำงานโครงการภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอ โดยเน้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงใหม่ และขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วบริเวณภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีโครงการ’เชียงราม่า’ นำเสนอภาพยนตร์ด้วยเนื้อหาข้ามผ่านประเด็นอัตลักษณ์ ด้วยแนวคิดและมุมมองเชิงท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของ เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงทอง เชียงราย และเชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง บนพื้นที่ที่ทุ่งนาขนาด 5 ไร่ โดย ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และ คามิน เลิศชัยประเสริฐ พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘พุทธเกษตร’ ของ ปราชญ์ชาวบ้านฉลวย แก้วคง และ ‘เกษตรธรรมชาติ’ ตามแบบอย่างมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เกษตรกรชาวญี่ปุ่น เจ้าของทฤษฎี do-nothing farming (ที่แปลได้ว่า เกษตรแบบไม่ทำอะไรเลย) ดำเนินงานระบบอาสาสมัคร มีการเข้าร่วมนิทรรศการและสัมมนาระดับนานาชาติหลายครั้ง และมีกิจกรรมปลูกข้าวเป็นประจำทุกปี เชียงใหม่ เคยริเริ่มให้มีการประกวดเสียงร้องของ ‘นกปิ๊ดจะลิว’ ขึ้น จนเป็นเหตุให้นกชนิดนี้ในภาคเหนือลดจำนวนลง ชมรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อยับยั้งการจัดประกวดเสียงร้องของ ‘นกปิ๊ดจะลิว’ จนสำเร็จ และยังให้ความรู้ในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติเพื่อให้เกิดความรักและเข้าใจธรรมชาติอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูล และชวนทุกคนไปดูนกด้วยกัน พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้ เรียงต่อกันเป็นเลข 31 เพื่อสะสมผลงานศิลปะ ซึ่งคามินเป็นผู้คัดสรรภายใต้แนวความคิด ‘ร่างการคือพิพิธภัณฑ์ จิตวิญญาณคือศิลปะ’ บริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหาย ก่อตั้งโดย ศีลวัตถ์ รมยานนท์ เป็นบริษัทที่ยากจะนิยามได้ถ้าคุณไม่ไปสัมผัส พวกเขาสร้างสรรค์กิจกรรม เหตุการณ์ อาหาร และศิลปะปฏิสัมพันธ์ด้วยแนวความคิด ‘ ศิลปะยั่วยุจินตนาการ’ และร่วมมือกับศิลปินนักวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างผลงานในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี ร้านอาหารฮาเทหน้าครัวคุณก้าน โครงการหลูใจพระ ไปจนถึงคณะตลกย้อนแยง และในครั้งนี้พวกเขาได้ร่วมกับ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข ศิลปินผู้ซึ่งจบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้ง ซีสเคป อาร์ต สเปฃ ในการทำงานร่วมกัน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2214-6630 www.bacc.or.th
Board: BRIEF
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

Rabbithood Studio

"สตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก โดย วชิรา รุธิรกนก (อดีตบรรณาธิการนิตยสาร a day) สนใจเรื่องการออกแบบจากเนื้อหาและรับงานออกแบบเพื่อสังคม เช่นการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับไทร อาร์ม Try Arm บริษัทผลิตชุดชั้นในโดยอดีตพนักงานหญิง 1,959 ชีวิตที่ถูกเลิกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจ หรือโครงการแผนที่ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่
"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT