Piggyback ขี่หมูส่งเมือง... เอ๊ะ! ยังไง? ขี่หลังหมู

การขี่หลังในแบบที่เด็กๆ บ้านเราเล่นขี่ม้าส่งเมืองกันนั้น ภาษาประกิตเขาใช้คำว่า Piggyback ซึ่งอันที่จริงการแบกอะไรไว้บนหลัง อันรวมถึงการขนส่งคมนาคมที่พวกรถไฟ รถบรรทุก หรือรถกระบะ บรรทุกข้าวของมาบนหลังรถเขาก็เรียกว่า Piggyback ทั้งนั้นแหละ

เมื่อดูตามรูปศัพท์แล้วอาจมีใครสงสัย คำว่า Piggyback มีอะไรเกี่ยวข้องกับหลังของหมูบ้างหรือเปล่า เนื่องจากหากแยกแยะตัดแบ่งคำออกมาจะได้คำว่า Piggy ที่แปลว่าหมูตัวเล็กๆ หรือลูกหมู และ Back อันแปลว่าหลัง แล้วอย่างนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับหมูได้อย่างไร

แต่ช้าก่อน ความจริงแล้วคำนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหมูเลยสักกระผีกริ้น ด้วยว่า Piggyback มีที่มาจากคำว่า Pickaback ที่หมายถึง การ วางหรือแบกอะไรไว้บนหลัง ซึ่งฝรั่งมังค่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทยหรอก คำบางคำรวมถึงคำนี้พอพูดกันรัวๆ เร็วๆ บวกกับพูดกันมานานเข้า จึงผิดเพี้ยนแผลงมาเป็น Piggyback เข้าจนได้ นั่นแล

ไม่เกี่ยวกับหมูก็ดีแล้ว เพราะได้ชื่อว่าขี่ม้าอย่างไรก็ดูเข้าท่าเข้าทีกว่าขี่หมูเป็นไหนๆ
(2)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

Piggyback ขี่หมูส่งเมือง... เอ๊ะ! ยังไง?

"ขี่หลังหมู
การขี่หลังในแบบที่เด็กๆ บ้านเราเล่นขี่ม้าส่งเมืองกันนั้น ภาษาประกิตเขาใช้คำว่า Piggyback ซึ่งอันที่จริงการแบกอะไรไว้บนหลัง อันรวมถึงการขนส่งคมนาคมที่พวกรถไฟ รถบรรทุก หรือรถกระบะ บรรทุกข้าวของมาบนหลังรถเขาก็เรียกว่า Piggyback ทั้งนั้นแหละ
เมื่อดูตามรูปศัพท์แล้วอาจมีใครสงสัย คำว่า Piggyback มีอะไรเกี่ยวข้องกับหลังของหมูบ้างหรือเปล่า เนื่องจากหากแยกแยะตัดแบ่งคำออกมาจะได้คำว่า Piggy ที่แปลว่าหมูตัวเล็กๆ หรือลูกหมู และ Back อันแปลว่าหลัง แล้วอย่างนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับหมูได้อย่างไร
แต่ช้าก่อน ความจริงแล้วคำนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหมูเลยสักกระผีกริ้น ด้วยว่า Piggyback มีที่มาจากคำว่า Pickaback ที่หมายถึง การ วางหรือแบกอะไรไว้บนหลัง ซึ่งฝรั่งมังค่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทยหรอก คำบางคำรวมถึงคำนี้พอพูดกันรัวๆ เร็วๆ บวกกับพูดกันมานานเข้า จึงผิดเพี้ยนแผลงมาเป็น Piggyback เข้าจนได้ นั่นแล
ไม่เกี่ยวกับหมูก็ดีแล้ว เพราะได้ชื่อว่าขี่ม้าอย่างไรก็ดูเข้าท่าเข้าทีกว่าขี่หมูเป็นไหนๆ"
1 KEEP
Praew
2 LOVES
pin.panya
busaba.songsiri
COMMENT