DOMCUMENTATY ‘ดม-คิว-เมน-ทา-รี่’  สตูดิโอศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตร่วมสมัย โดย อุดม แต้พานิช  เขานำศิลปะผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ปรับเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งหลากหลาย วัตถุประสงค์ของดม-คิว-เมน-ทา-รี่ นอกจากจะเป็นการผสานศิลปะให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว  ยังเป็นการทำให้งานศิลปะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย  ในสไตล์อุดม
ขึ้นชื่อว่าเชียงใหม่ ที่นี่มีอะไรให้ติดตามกันตลอดครับ โดยเฉพาะเรื่องราวของกลุ่มคนศิลปะที่หลายคนอยากรู้ว่า ‘ศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไร? และไปถึงไหน?’  คำถามนี้คือที่มาของนิทรรศการสำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่มีชื่อว่า ‘เชียงใหม่นาว!’ ที่ย้ำว่าต้องมีอัศเจรีย์ด้วย เพื่อจะห้าทุกคนหันมาหยุดและทำความเข้าใจ โดยนำเสนอวิสัยทัศน์ที่แตกต่างผ่านผลงานของศิลปิน นักวัฒนธรรมร่วมสมัย 12 คน ซึ่งผ่านการคัดสรรโดย ‘อังกฤษอัจฉริยโสภณ’ ที่ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ โดยจะจัดแสดงให้ชมกันวันที่ 7 เมษายน – 19 มิถุนายน 2554 ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรานำเรื่องราวของเหล่าศิลปินมาเล่าให้คุณได้อ่านเป็นน้ำจิ้มกันก่อน แล้วไปดูกันว่าทำไมถึงต้อง ‘นาว!’ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ที่มี ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ประธานชมรม เริ่มรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ทดลองใช้จักรยานในวันอาทิตย์ โดยมีจุดนัดพบเวลา 7.00 น. ที่ประตูท่าแพ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในระยะใกล้ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างทางจักรยานในตัวเมืองเชียงใหม่ การรณรงค์ใช้จักรยานหลายจังหวัดภาคเหนือ และอีกหลายโครงการ โดย บดินทร์  เทพรัตน์ มีอาชีพหลักเป็นเภสัชกรนักท่องเทียว  เจ้าของ “ปันยา” ร้านขายยาที่เปิดเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า  อาชีพรองของบดินทร์คือ คอลัมนิสด์และกวี เขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ลงในนิตยาสารหลายเล่มทำงานเชิงวิพากษ์วิจารณ์อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์หลายทบ และคัดสรรภาพยนตร์ในหลายงาน
Board: BRIEF
(3)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

DOMCUMENTATY

"‘ดม-คิว-เมน-ทา-รี่’ สตูดิโอศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตร่วมสมัย โดย อุดม แต้พานิช เขานำศิลปะผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ปรับเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งหลากหลาย วัตถุประสงค์ของดม-คิว-เมน-ทา-รี่ นอกจากจะเป็นการผสานศิลปะให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นการทำให้งานศิลปะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ในสไตล์อุดม
"
1 KEEP
GM
3 LOVES
applyart
Rungwa27
barbiebam.bam
COMMENT