BEING BABY BOOMERS NOTE
Who? : วิกรม กรมดิษฐ์
Born? : 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 (1953) 
Baby Boomer? : เป็นต้นแบบของเบบี้บูมเมอร์ที่ขยันและมุมานะทำงานจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันนอกจากเป็นซีอีโอแล้ว เขายังก่อตั้งมูลนิธิอมตะ เขียนหนังสืออย่างต่อเนื่องจริงจัง ใช้ชีวิตที่เขาใหญ่ และเดินทางท่องเอเชียด้วยรถบ้านอีกด้วย
  “เบบี้บูมในเมืองไทยนั้น ไม่ได้เกิดช่วงเดียวกับทางอเมริกาหรือเอเชียบางประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2488-2526 จากสถิติพบว่าช่วงที่เรียกว่าเป็นยุคเบบี้บูมหรือเด็กไทยเกิดปีละกว่าล้านคน เรามักเรียกนิยามยุคนี้ว่า ‘รุ่นเกินล้าน’ หลังจากนั้น อัตราการเกิดของประชากรไทยก็ลดลงเป็นลำดับ เราคาดการณ์ไว้ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า คนยุคเบบี้บูมจะเข้าสู่วัยชราในจุดสูงสุด หนึ่งในปัญหาที่สำคัญ คือ โครงสร้างประชากรไทยจะเปลี่ยนไป
  “เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรได้ตั้งแต่ พ.ศ.2546 โดยสัดส่วนของคนที่เข้าสู่วัยชรามีมากถึง 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ประเทศไทยมีคนสูงอายุกว่า 12% ซึ่งนับว่าไม่น้อยแล้ว แต่อนาคตผู้สูงอายุจะกระโดดไปถึง 20% ขึ้นไป ตกอยู่ราวๆ 12-14 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับประชากรญี่ปุ่นที่มีคนสูงอายุในอัตรา 1 ใน 4
  “นอกจากนี้ ประเทศยังเผชิญปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ปัจจุบันมีอัตราการเกิดไม่เกิน 8 แสนคนต่อปีเท่านั้น ปีกลายมีอัตราการเกิดเพียง 7 แสน 8 หมื่นคน หรือเท่ากับผู้หญิงไทยมีบุตรเฉลี่ย 1.5 คน จะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน   คนรุ่นวายจะใส่ใจผลกระทบกับโลกและความรับผิดชอบต่อสังคมค่อนข้างมาก เนื่องจากรับข้อมูลมาก เป็นรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากรุ่นก่อนๆ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองในอดีตจึงสนใจดูแลสภาพแวดล้อม หากองค์กรมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คนกลุ่มนี้ก็อยากที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรม ไม่ใช่แค่เพราะว่าง ยังไม่ต้องมีครอบครัวต้องดูแล แต่เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า นอกเหนือจากการทำงานในองค์กร   ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เขียนไว้ในคอลัมน์ ‘ไทยไทย’ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาไว้น่าสนใจ แม้ไม่ได้เขียนถึงคำว่าเบบี้บูมเมอร์โดยตรง แต่การเขียนจดหมายถึง ‘ท่านประธาน’ เพื่อบอกเล่า ‘ข้องกังวล’ เรื่องการทำงานของคนรุ่นต่างๆ นั้น ท่านประธานจะหมายถึงใครไปไม่ได้ นอกจากคนในรุ่นเบบี้บูมนั่นเอง
ขอคัดมาบางตอนไม่ต่อเนื่องกันดังนี้
   ...เมื่อพลังทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับกิจการ กิจการจึงกลายเป็นชีวิต เป็นจิตวิญญาณของนักธุรกิจใหญ่ ลองไปถามไถ่ดูเถอะครับ นักธุรกิจส่วนใหญ่คุยเรื่องงานได้ทั้งวัน ก็ในเมื่องานคือชีวิต การคุยเรื่องการงานจึงไม่ต่างจากการคุยเรื่องชีวิต เรียกว่าเจริญสติ ด้วยการหายใจเข้า-ออก เป็นการงานทั้งสิ้น
   ...นักธุรกิจทั้งหลายแม้อยู่ในวัยที่ควรจะรามือลงบ้าง แต่กิจการงานกลับยังคงขยายตัว จะผ่อนแรงก็ห่วงเรื่องการแข่งขัน จะผ่อนผันก็กลัวเสียโอกาส นักธุรกิจรุ่นบุกเบิกจึงยังคงคิดเรื่องการกรุยทางไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้ก็มิได้มีปัญหาอันใด ถ้าธุรกิจเหล่านั้นไม่ได้ใช้ปัจจัยสำคัญ คือคน เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘คนที่มีความรู้’ หรือที่ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ ปรมาจารย์แห่งวิชาการจัดการเรียกว่า Knowledge Worker NOTE
Who? : เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
Born? : 14 พฤศจิกายน 1948
Baby Boomer? :
ทรงเป็นเบบี้บูมเมอร์ด้วย ในระยะหลังพระองค์ได้รับยกย่องเรื่องการทำงานการกุศลมากมาย และเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนและมูลนิธิต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ทรงจริงจังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและการแพทย์ทางเลือกด้วย NOTE
Who? : สุชาติ สวัสดิ์ศรี
Born? : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (1945) 
Baby Boomer? : ถ้าดูตามเกณฑ์ของอเมริกา จะเห็นว่าเกิดก่อนยุคเบบี้บูมเมอร์ แต่สุชาติ สวัสดิ์ศรี มีลักษณะ ‘ขบถ’ ที่เข้าใจคนรุ่นเอ็กซ์และวายอย่างลึกซึ้ง เขาทำงานหลายอย่างทั้งด้านวรรณกรรม บรรณาธิการ ละคร ในช่วงหลัง หันมาสนุกกับการวาดภาพ จัดนิทรรศการศิลปะ และทำหนังสั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนรุ่นวายนิยม เขาจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ‘รุ่น’ ไม่ได้จำกัดที่วัยเสมอไป Who? : ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 
Born? : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (1949)
Baby Boomer? : ‘อากู๋’ เป็นตัวอย่างของเบบี้บูมเมอร์ที่ทำงานมาตลอด และยังสนุกกับการทำงาน ทั้งกับกลุ่มบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และงานในมูลนิธิดำรงชัยธรรม ล่าสุดมีข่าวแว่วว่าเขาจะบุกงานด้านทีวีดาวเทียมอย่างเต็มตัวด้วย พิมพ์ดีดรุ่นอนาล็อกจนถึงเครื่องลีนุกส์ = Baby Boomers
คอมพิวเตอร์ พีซีโน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ = Gen X
สมาร์ทโฟน ไอแพด = Gen Y {FLI}
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ ลักษณะของคนในแต่ละรุ่นอาจไม่ได้ผูกติดกับอายุเสมอไป เราจะเห็นคนที่มีอายุรุ่นเบบี้บูมหรือเอ็กซ์จำนวนมากสามารถมีวิธีคิดแบบเอ็กซ์ (หรือแม้กระทั่งวายในบางเรื่อง) ได้ และกลับกัน คนรุ่นเอ็กซ์บางคนก็อาจมีวิธีคิดแบบเบบี้บูมเมอร์ได้เช่นกัน แต่กับคนรุ่นวายมักไม่มีลักษณะ ‘ข้ามรุ่น’ เช่นนี้ อาจเป็นเพราะสังคมหันมาให้คุณค่ากับความเยาว์วัยทั้งภายนอกและภายใน จึงเกิดการ ‘สมาทาน’ วิธีคิดของคนอายุน้อยกันมากขึ้น Who? : สุทธิชัย หยุ่น
Born? : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 (1946)
Baby Boomer? : เขาเกิดในปีแรกของช่วงเบบี้บูมพอดี แต่ทุกวันนี้ สุทธิชัย หยุ่น ยังทำงานเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน คอลัมนิสต์ นักข่าว บรรณาธิการ และสนุกกับการเรียนรู้สื่อใหม่ รวมทั้งปั้นนักข่าวสายพันธุ์ใหม่ให้เครือเนชั่นด้วย
Who? : ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล
Born? : 2 เมษายน พ.ศ. 2491 (1948)
Baby Boomer? : เป็นนักสื่อสารมวลชนตัวจริงที่ไม่อิงข้างใด วิพากษ์วิจารณ์ทุกข้างการเมืองตามความเห็นของตนเอง ล่าสุดกับการวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์ และประกาศจะเป็น ‘พลเมืองไทยที่ไร้รัฐบาลไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต’ ถ้าทั้งสองฟากข้างยังไม่ปรับปรุงตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคง Active ทางการเมืองอยู่เสมอ
Who? : ดร. สุกรี เจริญสุข
Born? : พ.ศ. 2495 (1952)
Baby Boomer? : ตัวอย่างของเบบี้บูมเมอร์ ที่ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ทั้งเอ็กซ์และวายได้อย่างกลมกลืนและเข้าใจ เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้อำนวยการ และคณบดีของมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ทำให้ที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่สำคัญของประเทศ
Board: Our Dads
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

BEING BABY BOOMERS

"NOTE
Who? : วิกรม กรมดิษฐ์
Born? : 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 (1953)
Baby Boomer? : เป็นต้นแบบของเบบี้บูมเมอร์ที่ขยันและมุมานะทำงานจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันนอกจากเป็นซีอีโอแล้ว เขายังก่อตั้งมูลนิธิอมตะ เขียนหนังสืออย่างต่อเนื่องจริงจัง ใช้ชีวิตที่เขาใหญ่ และเดินทางท่องเอเชียด้วยรถบ้านอีกด้วย
"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT