รู้ไหม!!! ผู้หญิงก็มีไวอากร้าเหมือนกันนะ อกใหญ่เรื่องเล็ก เซ็กส์เสื่อมเรื่องใหญ่
	ไม่น้อยหน้ากันแล้ว เมื่อวงการแพทย์สหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจ และพบว่า ผู้หญิงกว่า 43 เปอร์เซ็นต์ต้องประสบกับภาวะมีแรงขับทางเพศต่ำ ดังนั้นจึงได้ผลิต “ยาไลบริโด” ซึ่งมีคุณสมบัติแก้ปัญหาอาการเซ็กซ์เสื่อม และกระตุ้นความต้องการทางเพศสำหรับผู้หญิงภายในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยการวางจำหน่ายนี้ จะทำให้ผู้หญิงมีโอกาสใช้ยาแก้ปัญหาทางเพศได้เหมือนเพศชาย ซึ่งสามารถใช้ยาไวอากร้า แก้ไขสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน 
	ด้านบริษัท “อีโมชั่นนัล เบรน” ผู้ผลิตยาไวอากร้าสำหรับผู้หญิง สัญชาติเนเธอร์แลนด์แนะว่าควรกินยาดังกล่าว 3 ชั่วโมงครึ่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยออกฤทธิ์ให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าปกติ และเชื่อว่าสามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า ยาดังกล่าวจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานมานาน และเบื่อเรื่องเพศ โดยจะวางจำหน่ายในยุโรป และสหรัฐฯ ได้ก่อนสิ้นปี 2016
(2)
Share
maxim
Keep by maxim
4399
FOLLOWER

รู้ไหม!!! ผู้หญิงก็มีไวอากร้าเหมือนกันนะ

"อกใหญ่เรื่องเล็ก เซ็กส์เสื่อมเรื่องใหญ่
ไม่น้อยหน้ากันแล้ว เมื่อวงการแพทย์สหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจ และพบว่า ผู้หญิงกว่า 43 เปอร์เซ็นต์ต้องประสบกับภาวะมีแรงขับทางเพศต่ำ ดังนั้นจึงได้ผลิต “ยาไลบริโด” ซึ่งมีคุณสมบัติแก้ปัญหาอาการเซ็กซ์เสื่อม และกระตุ้นความต้องการทางเพศสำหรับผู้หญิงภายในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยการวางจำหน่ายนี้ จะทำให้ผู้หญิงมีโอกาสใช้ยาแก้ปัญหาทางเพศได้เหมือนเพศชาย ซึ่งสามารถใช้ยาไวอากร้า แก้ไขสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน
ด้านบริษัท “อีโมชั่นนัล เบรน” ผู้ผลิตยาไวอากร้าสำหรับผู้หญิง สัญชาติเนเธอร์แลนด์แนะว่าควรกินยาดังกล่าว 3 ชั่วโมงครึ่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยออกฤทธิ์ให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าปกติ และเชื่อว่าสามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า ยาดังกล่าวจะเป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานมานาน และเบื่อเรื่องเพศ โดยจะวางจำหน่ายในยุโรป และสหรัฐฯ ได้ก่อนสิ้นปี 2016"
1 KEEP
maxim
2 LOVES
poommarin
tleaha
COMMENT