ธนบัตร เรื่องราวง่ายๆที่นักเดินทางหลายคนมองข้าม  แม้เป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนต้องใช้ แต่เรื่องราวบนธนบัตรก็ยังถูกมองข้ามอยู่เสมอ มาเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งดีกว่าไหม? เริ่มจากกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่แหละ 

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 10 PHP = 7 THB ธนบัตร 20 เปโซใบนี้ คือประธานาธิบดีคนที่ 2 มานูเอล แอลเกซอน ตรงกลางคือสัญลักษณ์ตราแผ่นดิน รูปโล่ พระอาทิตย์ 8 แฉก 8 จังหวัด มีภาพนกอินทรีบนพื้นนํ้าเงิน และสิงโตบนพื้นแดง หมายถึงสหรัฐ และสเปน ซึ่งเคย ปกครองฟิลิปปินส์ มุมล่างคือทำเนียบมาลากันยังแห่งกรุง มะนิลา ส่วนด้านหลังคือภาพนาขั้นบันไดในเมืองบานาเว่ ทางตอนเหนือ แทรกด้วยลายนํ้าแผนที่ประเทศและตัวอีเห็น
 ภาพประธานใหญ่บนธนบัตรทุกใบยกเว้นชนิดราคา 5,000 จ๊าต คือรูปสัตว์มงคล เรียกว่าชินเต้ หรือสีหปักษีทวารบาล สัตว์ครึ่งสิงโตครึ่งนกในตำนานพื้นเมือง แต่ละมูลค่ามี ลวดลายสีสันแตกต่าง ด้านหลังมักสะท้อนวัฒนธรรม เช่น ประเพณีแข่งเรือในทะเลสาบกันดอร์จี กีฬาชินโลน เรือ การเวก ลานนํ้าพุช้าง ฯลฯ โดยด้านหลังธนบัตรราคา 1,000 จ๊าตเป็นภาพสำนักงานใหญ่ธนาคารกลางเมืองเนปิดอว์  ใช้เงินสกุลรูปีมีการเปลี่ยนแปลงรูปพรรณธนบัตรหลายครั้ง ภาพประธานในแต่ละชนิดเป็นบุคคลสำคัญในแต่ละยุคสมัยนับแต่อดีต ใช้ตราครุฑปัญจศีลเป็นตราแผ่นดิน แต่สำหรับธนบัตรมูลค่าสูงสุดคือภาพของ ดร.ซูการ์โน ประธานา- ธิบดีคนแรกและรองประธานาธิบดีคนแรก ธนบัตรมูลค่าน้อยลงมาใช้เป็นภาพทิวทัศน์ทะเลสาบบลาตัน การทำไร่ชา การทอผ้า  ใช้สกุลเงินเรียล ภาพประธานของแต่ละมูลค่าส่วนใหญ่เป็น ปราสาทต่างๆ อาทิ ปราสาทพระวิหาร ปราสาทบันทายเสรี นครวัด วิมานเอกราช ประตูชัย ธนบัตรชนิด 5,000 เรียล ขึ้นไปใช้พระบรมฉายาลักษณ์ในของพระบาทสมเด็จพระ นโรดมสีหนุ บนธนบัตร ยังมีภาพของช้างสามเศียร ช้างเทพ บุตรพาหนะของพระอินทร์ตามความเชื่อของฮินดู รวมถึง พญานาคสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา  เป็นภาพนายไกสอน อดีตผู้นำคนสำคัญ มุมซ้ายคือตรา แผ่นดินรูปพระธาตุหลวง ทุ่งนา ป่าไม้และเขื่อนนํ้างึม ด้านล่างมีชื่อและรูปเฟืองจักรล้อมด้วยรวงข้าว ชี้ถึงแนวทางการปกครองคอมมิวนิสต์ มีรูปหอพระแก้วเวียงจันทน์วัดหลวง เดิมที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ด้านหลังธนบัตรส่วนใหญ่คือสถานที่สำคัญซึ่งได้รับการพัฒนา สำหรับธนบัตร 10,000 กีบ เป็นภาพของสะพานข้ามแม่นํ้าโขงเมืองปากเซ  สกุลเงินเป็นริงกิต ธนบัตรแบบล่าสุด (ปี 2012) ผลิตด้วยเทคโนโลยีใช้เทคนิคที่ปลอมแปลงยาก เช่น ภาพทับซ้อน ลายนํ้า ช่องใส แถบสีโลหะ เทคนิคพิมพ์สอดสี นำเอกลักษณ์โดดเด่น ”คินาบาลู”ที่สุดของยอดเขาและลายผ้าซงเก็ต ผ้ายกทำจากดิ้นเงินดิ้นทองมาใช้ออกแบบ ทุกชนิดใช้ภาพประธานเป็น เซรี ปาดูเกอ บากินเดอ ยังดี เปอร์ตวน อากง ตวนกูอับดุลรามาน อิบนี ตวนกู มูฮัมหมัดสุลต่านคน แรก ตรงกลางมีดอกชบา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติ  ธนบัตรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ผลิตด้วยโพลิเมอร์และกระดาษ มีการบรรจุภาพสื่อเรื่องราวของประเทศ ทั้งสถานที่ วิวัฒนาการและศิลปะ ภาพประธานเน้นภาพประธานาธิบดี คนแรก เอนคิก ยูซุฟ บินอีซัก ด้านล่างจารึกคำขวัญประจำชาติด้วยตัวสีทอง Majulah Singapura แปลว่าสิงคโปร์จงเจริญ บนธนบัตรปรากฏตราแผ่นดินรูปสิงโตและเสือถือ โล่แดงมีดาว 5 แฉก สีขาว 5 ดวงและพระจันทร์เสี้ยวสีขาว  ส่วนใหญ่ใช้ภาพดอกไม้ในบรูไน บางชนิดพบในเกาะบอร์เนียว อาทิ ดอกซิมปอร์ ดอกไม้ประจำชาติ ดอกดาหลา ฯลฯ ทุกชนิดเป็นภาพของสุลต่านฮัจญี ฮัสชานัล โบลกียห์ มูอิชชัดดิน วัตดัลเลาะห์ ตราแผ่นดินตรงมุมขวาประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง ราชวัติ (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้างและซีกวงเดือน ล่างสุดมีแถบแพรจารึกชื่อประเทศไว้ว่า บรูไนดารุสซาลาม แปลว่านครแห่งสันติสุข  เรียกกันว่า เงินดอง ธนบัตรทำจากฝ้ายและโพลิเมอร์ จุดเด่น คือภาพของโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล เป็นภาพประธานด้านหลัง พิมพ์มูลค่าของธนบัตรไว้บนภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ ทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ มีตราแผ่นดินแสดงแนวคิดของคอมมิวนิสต์บนพื้นสีแดงมีรูปดาวสีเหลือง เฟือง และรวงข้าวหมายถึงการร่วมมือระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ธนบัตร 500,000 ด่งมีมูลค่าสูงสุด
(9)
Share
LonelyPlanet
Keep by LonelyPlanet
1859
FOLLOWER

ธนบัตร เรื่องราวง่ายๆที่นักเดินทางหลายคนมองข้าม

" แม้เป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนต้องใช้ แต่เรื่องราวบนธนบัตรก็ยังถูกมองข้ามอยู่เสมอ มาเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งดีกว่าไหม? เริ่มจากกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่แหละ
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 10 PHP = 7 THB ธนบัตร 20 เปโซใบนี้ คือประธานาธิบดีคนที่ 2 มานูเอล แอลเกซอน ตรงกลางคือสัญลักษณ์ตราแผ่นดิน รูปโล่ พระอาทิตย์ 8 แฉก 8 จังหวัด มีภาพนกอินทรีบนพื้นนํ้าเงิน และสิงโตบนพื้นแดง หมายถึงสหรัฐ และสเปน ซึ่งเคย ปกครองฟิลิปปินส์ มุมล่างคือทำเนียบมาลากันยังแห่งกรุง มะนิลา ส่วนด้านหลังคือภาพนาขั้นบันไดในเมืองบานาเว่ ทางตอนเหนือ แทรกด้วยลายนํ้าแผนที่ประเทศและตัวอีเห็น "
3 KEEP
LonelyPlanet
1006445112741755
giftnarakorn
9 LOVES
1006445112741755
nokda
min
stila.nett
kanokwan504
blueandaman
Moonoy.kanokwan
anuree.r
meenpanpanit
COMMENT