จับแมลงสาบมาดัดแปลงเป็น.....แมลงสาบไซบอร์ก  เหลือเชื่อ! แมลงสาบจะกลายเป็นไซบอร์กขนาดจิ๋ว
อย่าเพิ่งคิดว่า “แมลงสาบ” จะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะภายใต้ความน่าขยะแขยงของตัวมันนักวิทยาศาสตร์พบว่า มันมีวิธีที่จะรีดพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ได้ด้วย ความลับของความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือ เอ็นไซม์ที่อยู่ในตัวแมลงสาบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ชีวะได้ ด้วยการแยกโมเลกุลน้ำตาลให้อยู่ในฟอร์มง่ายๆ ที่เรียกว่า “โมโนแซค คาไลด์” ในขณะที่เอ็นไซม์ตัวที่สองจะทำให้โมโน แซคคาไลด์รวมตัวกับออกซิเจน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ มันจะปล่อย “อิเล็กตรอน” พูดง่ายๆ ก็คือ เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเอง
อย่างไรก็ตาม กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะน้อยมาก เพียงแค่ 100 ไมโครวัตต์เท่านั้น แต่แนวคิดยังไม่จบเพียงแค่นี้ เพราะทีมวิจัยหวังว่าจะสามารถนากระแสไฟฟ้านี้ ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในตัวแมลงสาบ เพื่อเปลี่ยนให้มันเป็น “ไซบอร์ก” ขนาดจิ๋ว ซึ่งสามารถควบคุมให้แมลงสาบเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้ แต่วิธีควบคุมไซบอร์ก “แมลงสาบ” ยังคงเป็นโจทย์ของทีมวิจัยที่ต้องหาทางกันต่อไป เขายังบอกอีกด้วยว่า แมลงสาบเหล่านี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากกระบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด
(1)
Share
maxim
Keep by maxim
4400
FOLLOWER

จับแมลงสาบมาดัดแปลงเป็น.....แมลงสาบไซบอร์ก

"เหลือเชื่อ! แมลงสาบจะกลายเป็นไซบอร์กขนาดจิ๋ว
อย่าเพิ่งคิดว่า “แมลงสาบ” จะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะภายใต้ความน่าขยะแขยงของตัวมันนักวิทยาศาสตร์พบว่า มันมีวิธีที่จะรีดพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ได้ด้วย ความลับของความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือ เอ็นไซม์ที่อยู่ในตัวแมลงสาบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ชีวะได้ ด้วยการแยกโมเลกุลน้ำตาลให้อยู่ในฟอร์มง่ายๆ ที่เรียกว่า “โมโนแซค คาไลด์” ในขณะที่เอ็นไซม์ตัวที่สองจะทำให้โมโน แซคคาไลด์รวมตัวกับออกซิเจน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ มันจะปล่อย “อิเล็กตรอน” พูดง่ายๆ ก็คือ เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้านั่นเอง
อย่างไรก็ตาม กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะน้อยมาก เพียงแค่ 100 ไมโครวัตต์เท่านั้น แต่แนวคิดยังไม่จบเพียงแค่นี้ เพราะทีมวิจัยหวังว่าจะสามารถนากระแสไฟฟ้านี้ ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในตัวแมลงสาบ เพื่อเปลี่ยนให้มันเป็น “ไซบอร์ก” ขนาดจิ๋ว ซึ่งสามารถควบคุมให้แมลงสาบเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้ แต่วิธีควบคุมไซบอร์ก “แมลงสาบ” ยังคงเป็นโจทย์ของทีมวิจัยที่ต้องหาทางกันต่อไป เขายังบอกอีกด้วยว่า แมลงสาบเหล่านี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากกระบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด"
1 KEEP
maxim
1 LOVES
Chatkaew
COMMENT