อัศจรรย์ศิลปะจากตัวต่อ "เลโก้" ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด  สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง

ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0
 สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง

ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0  สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง

ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0  สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง

ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0  สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง

ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0
prachachat
Keep by prachachat
1363
FOLLOWER

อัศจรรย์ศิลปะจากตัวต่อ "เลโก้" ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

" สำนักข่าวเอเอฟพี : ศิลปินชาวนิวยอร์ก นาธาน ซาวาย่า จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะประยุกต์ตัวต่อ "เลโก้" โดยเปิดการแสดงที่นครนิวยอร์กในขณะนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการประยุกต์ตัวต่อเลโก้ไม่ได้ใช้ปูนหรือดิน ใช้เพียงตัวต่อเลโก้สร้างสรรค์งานล้วนๆ ชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็คงอยากจะเล่นตัวต่อเลโก้แบบนี้กันบ้าง
ชมภาพเพิ่มเติมที่ http://www.prachachat.net/gallery-detail-photo.php?newsid=1371450136#ad-image-0"
1 KEEP
prachachat
3 LOVES
10205414071929468
olay.chaiboonkaew
prite5.3
COMMENT