ลอนดอนเกมส์จะเป็นกรีนโอลิมปิกจริงไหม? หลังที่อังกฤษรู้ว่าได้เป็นเจ้าภาพปีนี้อย่างแน่นอน วิธีการบริหารต้นทุนอย่างมีภาพลักษณ์ของคนอังกฤษก็คือ ออกแคมเปญตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างว่า โอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นโอลิมปิกครั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 'Reduce Reuse Recycle' จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกับวาระโอกาส เรียกว่าได้ทั้งภาพลักษณ์ ความยิ่งใหญ่ รักษ์สิ่งแวดล้อม และได้แอบๆ ประหยัดเงินในเวลาเดียวกัน
Board: BRIEF
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ลอนดอนเกมส์จะเป็นกรีนโอลิมปิกจริงไหม?

"หลังที่อังกฤษรู้ว่าได้เป็นเจ้าภาพปีนี้อย่างแน่นอน วิธีการบริหารต้นทุนอย่างมีภาพลักษณ์ของคนอังกฤษก็คือ ออกแคมเปญตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างว่า โอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นโอลิมปิกครั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 'Reduce Reuse Recycle' จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกับวาระโอกาส เรียกว่าได้ทั้งภาพลักษณ์ ความยิ่งใหญ่ รักษ์สิ่งแวดล้อม และได้แอบๆ ประหยัดเงินในเวลาเดียวกัน"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT