รู้หรือไม่ "เป่าปี่ควันโขมง" หมายความว่าอะไร เอ่ยถึงผู้ใดว่ากำลังเป่าปี่อยู่ หากว่ากันเป็นสำนวนแล้วละก็ คนไทยเราคงเข้าใจกันดีว่าหมายถึง เขาคนนั้นกำลังร้องห่มร้องไห้เสียงดัง ซึ่งที่มาของสำนวน ก็ด้วยเหตุว่า เสียงปี่ที่เป่าออกมานั้นมันช่างคร่ำครวญเหมือนเสียงคนร้องไห้อย่างไรอย่างนั้น

อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นในยุคที่โรงฝิ่นยังเกลื่อนเมือง ด้วยว่าการสูบฝิ่นยังเป็นเรื่องถูกกฎหมาย หากพูดว่าคนนั้นคนนี้กำลังเป่าปี่อย่างหนักจนผอมแห้งแรงน้อยหรืองานการไม่เป็นอันทำ อย่างนี้คงไม่มีใครเห็นอกเห็นใจหรอกหลายคนอาจสมน้ำหน้าด้วยซ้ำไป

ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า สำนวนเป่าปี่อย่างหลังนี้ไม่ได้หมายความถึงการร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรน่ะสิ แต่มีความหมายถึงการสูบฝิ่น ซึ่งสาเหตุก็เนื่องมาจากว่า กล้องสูบยาฝิ่นนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับปี่นั่นเอง ใครสูบฝิ่น คนเขาก็พูดอ้อม ๆ เป็นสำนวนว่าเป่าปี่เสียเลย ต่อมาเมื่อการสูบฝิ่นกลายเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย โรงฝิ่นก็ถึงคราวสูญพันธุ์ พร้อมกับสำนวนนี้ก็พลอยห่างหายตามไปด้วย

ถ้าร่วมสมัยนี่มียาบ้าหรือยาม้า และยาไอซ์ ขี้ยาเขาเลยชอบขี่ม้าหรือกินน้ำแข็งมากกว่าแล้ว
(1)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

รู้หรือไม่ "เป่าปี่ควันโขมง" หมายความว่าอะไร

"เอ่ยถึงผู้ใดว่ากำลังเป่าปี่อยู่ หากว่ากันเป็นสำนวนแล้วละก็ คนไทยเราคงเข้าใจกันดีว่าหมายถึง เขาคนนั้นกำลังร้องห่มร้องไห้เสียงดัง ซึ่งที่มาของสำนวน ก็ด้วยเหตุว่า เสียงปี่ที่เป่าออกมานั้นมันช่างคร่ำครวญเหมือนเสียงคนร้องไห้อย่างไรอย่างนั้น
อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นในยุคที่โรงฝิ่นยังเกลื่อนเมือง ด้วยว่าการสูบฝิ่นยังเป็นเรื่องถูกกฎหมาย หากพูดว่าคนนั้นคนนี้กำลังเป่าปี่อย่างหนักจนผอมแห้งแรงน้อยหรืองานการไม่เป็นอันทำ อย่างนี้คงไม่มีใครเห็นอกเห็นใจหรอกหลายคนอาจสมน้ำหน้าด้วยซ้ำไป
ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า สำนวนเป่าปี่อย่างหลังนี้ไม่ได้หมายความถึงการร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรน่ะสิ แต่มีความหมายถึงการสูบฝิ่น ซึ่งสาเหตุก็เนื่องมาจากว่า กล้องสูบยาฝิ่นนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับปี่นั่นเอง ใครสูบฝิ่น คนเขาก็พูดอ้อม ๆ เป็นสำนวนว่าเป่าปี่เสียเลย ต่อมาเมื่อการสูบฝิ่นกลายเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย โรงฝิ่นก็ถึงคราวสูญพันธุ์ พร้อมกับสำนวนนี้ก็พลอยห่างหายตามไปด้วย
ถ้าร่วมสมัยนี่มียาบ้าหรือยาม้า และยาไอซ์ ขี้ยาเขาเลยชอบขี่ม้าหรือกินน้ำแข็งมากกว่าแล้ว"
1 KEEP
Praew
1 LOVES
tunabb
COMMENT
tunabb
tunabb:ภาพประกอบน่ารักจังเลย
16 ตุลาคม 2556 16:07