รู้หรือไม่..ที่นั่งข้างคนขับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร? Sitting Shortgun หรือ Riding Shortgun เป็นสำนวนฝรั่งเมืองมะกันเขา ถ้าแปลกันตรงๆ คงหัวหมุน ทำนองว่าการนั่งปืนขี่ปืนหรืออย่างไร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วสำนวนนี้มีหมายความถึงการนั่งเบาะหน้าสุดคู่กับคนขับในยานพาหนะที่มีที่นั่งตรงนั้น

สำหรับต้นสายปลายเหตุของสำนวนนี้เริ่มต้นที่เมืองมะกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ซึ่งในตอนนั้นการเดินทางไกลระหว่างเมืองต่าง ๆ จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าใดนัก เนื่องจากสองข้างทางชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายที่คอยดักปล้นชิงทรัพย์ โดยเฉพาะกับรถม้าที่บรรทุกเงินทองของมีค่า

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทขนส่งที่ให้บริการรถม้าจึงต้องจ้าง รปภ. ประจำรถไว้ด้วย โดยจะนั่งประจำอยู่ตรงเบาะหน้าคู่กับคนขับที่บังคับควบคุมม้า และในมือก็จะมีปืนยาวถือไว้คอยระแวดระวังภัยให้แก่ขบวนรถนั่นแหละ ที่นั่งตรงข้างคนขับจึงได้ชื่อว่าเป็น Sitting หรือ Riding Shortgun ไปตั้งแต่บัดนั้น

ถ้าไปถามโจรจี้ปล้นแท็กซี่มันคงเถียงว่า Sitting Shortgun ของมันอยู่เบาะหลังต่างหากเล่า
(2)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

รู้หรือไม่..ที่นั่งข้างคนขับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร?

"Sitting Shortgun หรือ Riding Shortgun เป็นสำนวนฝรั่งเมืองมะกันเขา ถ้าแปลกันตรงๆ คงหัวหมุน ทำนองว่าการนั่งปืนขี่ปืนหรืออย่างไร ซึ่งแท้ที่จริงแล้วสำนวนนี้มีหมายความถึงการนั่งเบาะหน้าสุดคู่กับคนขับในยานพาหนะที่มีที่นั่งตรงนั้น
สำหรับต้นสายปลายเหตุของสำนวนนี้เริ่มต้นที่เมืองมะกันในยุคบุกเบิกตะวันตก ซึ่งในตอนนั้นการเดินทางไกลระหว่างเมืองต่าง ๆ จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าใดนัก เนื่องจากสองข้างทางชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายที่คอยดักปล้นชิงทรัพย์ โดยเฉพาะกับรถม้าที่บรรทุกเงินทองของมีค่า
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทขนส่งที่ให้บริการรถม้าจึงต้องจ้าง รปภ. ประจำรถไว้ด้วย โดยจะนั่งประจำอยู่ตรงเบาะหน้าคู่กับคนขับที่บังคับควบคุมม้า และในมือก็จะมีปืนยาวถือไว้คอยระแวดระวังภัยให้แก่ขบวนรถนั่นแหละ ที่นั่งตรงข้างคนขับจึงได้ชื่อว่าเป็น Sitting หรือ Riding Shortgun ไปตั้งแต่บัดนั้น
ถ้าไปถามโจรจี้ปล้นแท็กซี่มันคงเถียงว่า Sitting Shortgun ของมันอยู่เบาะหลังต่างหากเล่า"
1 KEEP
Praew
2 LOVES
tleaha
tunabb
COMMENT