ย้อนอดีตกับสภากาชาดไทยในวันวาน อุณาโลมแดง

เอ่ยถึงสภาอุณาโลมแดง หลายท่านคงไม่รู้จักกันแล้วกระมัง แต่ถ้าบอกว่าเป็นชื่อเก่าดั้งเดิมของสภากาชาดไทยก็คงถึงบางอ้อ

ย้อนหลังไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคที่ฝรั่งยุโรปพากันเขมือบกินเพื่อนบ้านรายล้อมเราไปเสียสิ้น เหลือเพียงสยามประเทศที่ยังคงเป็นชิ้นปลามัน สงครามเพื่อปกป้องอธิปไตยจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยแต่ละครั้งเมื่อทหารบาดเจ็บล้มตายไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยดูแลพยาบาลและบรรเทาทุกข์เลย

ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยา ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) จึงรวบรวมสตรีอาสาสมัครเพื่อมาทำภารกิจนี้ โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสภากาชาดไทย

ส่วนสาเหตุที่แต่แรกใช้ชื่อว่า สภาอุณาโลมแดง ก็เนื่องด้วยเขาเลือกใช้เครื่องหมายอุณาโลมสีแดงเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเครื่องหมายที่เป็นรูปก้นหอยนี้เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีความหมายถึงความเป็นสิริมงคลนั่นเอง

ถึงตอนนี้ยังเป็นสิริมงคลอยู่ แม้จะเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ตามอย่างสากลแล้วก็ตาม
(0)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

ย้อนอดีตกับสภากาชาดไทยในวันวาน

"อุณาโลมแดง
เอ่ยถึงสภาอุณาโลมแดง หลายท่านคงไม่รู้จักกันแล้วกระมัง แต่ถ้าบอกว่าเป็นชื่อเก่าดั้งเดิมของสภากาชาดไทยก็คงถึงบางอ้อ
ย้อนหลังไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคที่ฝรั่งยุโรปพากันเขมือบกินเพื่อนบ้านรายล้อมเราไปเสียสิ้น เหลือเพียงสยามประเทศที่ยังคงเป็นชิ้นปลามัน สงครามเพื่อปกป้องอธิปไตยจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยแต่ละครั้งเมื่อทหารบาดเจ็บล้มตายไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยดูแลพยาบาลและบรรเทาทุกข์เลย
ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยา ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) จึงรวบรวมสตรีอาสาสมัครเพื่อมาทำภารกิจนี้ โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสภากาชาดไทย
ส่วนสาเหตุที่แต่แรกใช้ชื่อว่า สภาอุณาโลมแดง ก็เนื่องด้วยเขาเลือกใช้เครื่องหมายอุณาโลมสีแดงเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเครื่องหมายที่เป็นรูปก้นหอยนี้เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีความหมายถึงความเป็นสิริมงคลนั่นเอง
ถึงตอนนี้ยังเป็นสิริมงคลอยู่ แม้จะเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ตามอย่างสากลแล้วก็ตาม"
1 KEEP
Praew
0 LOVES
COMMENT