ยาง ECOPIA EP100A ซึ่ยาง ECOPIA ถือเป็น Flagship ของบริดจสโตน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนายางที่เน้นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า นั่นก็คือ ยาง ECOPIA EP100A ซึ่ยาง ECOPIA ถือเป็น Flagship ของบริดจสโตนในการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อจากนี้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศแล้ว เรายังไม่หยุดคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ยางของเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก
ทุกบริษัทและทุกสินค้าดูเหมือนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม บริดจสโตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา บริดจสโตน ประเทศญี่ปุ่นได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มบริษัทบริดจสโตนทั่วโลก ให้ยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพันธกิจนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการดำเนินการ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
อยากเห็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสมารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น
สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตคงต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ทำลายโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ต่อจากนี้ไป เราตั้งใจจะทำให้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขึ้นตอนการสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้าเต็มไปด้วยความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการใส่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะบริดจสโตนอยากให้ลูกค้าของเราได้มีส่วนรวมในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับเรา
RIGHT NOW! 
หลายบริษัทป่าวประกาศความเป็นกรีน คอมปะนี ให้โลกรับรู้ แต่มีไม่กี่บริษัทที่นำเสนอนวัตกรรมที่จับต้องได้ บริดจสโตนเป็นตัวอย่างของบริษัทที่นำเสนอนวัตกรรมอันสร้างสรรค์นี้ก่อนใครเพื่อนในแวดวงเดียวกัน ‘ECOPIA EP100A’ เข้าใจความต้องการของคนใช้รถที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการในเรื่องประสิทธิภาพได้อย่างไม่ตกหล่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น จึงทำให้ยางรถยนต์รุ่นนี้จากบริดจสโตน “ครบเครื่อง”และกลายเป็น A Must ที่ต้องมีและขาดไม่ได้จริงๆ
จากพันธกิจ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”  (Serving Society with Superior Quality) ภายใต้ปรัชญาอันเข้มข้นของ “บริดจสโตน” ยางรถยนต์ยอดนิยมอันดับ 1 ซึ่งยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกด้วยนโยบาย ONE TEAM ONE PLANET โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์คือ ให้เกิดการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก จัดหาวัตถุดิบ ขั้นตอนในแต่ละกระบวนการผลิต การขนส่ง การขาย ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่ามีความตระหนักในตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดจากนวัตกรรมบนรากฐานของพันธกิจข้างต้น ที่ชื่อว่า ‘ECOPIA EP100A’ นวัตกรรมใหม่...เพื่อโลกที่ยั่งยืน
เพื่อให้เข้าใจในความมุ่งมั่นของบริดจสโตนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นยอดจนกลายเป็น 1 ใน 25 Things for Smart Life มากขึ้น งานนี้ มร.อิซุมิ ซุยะมะ จะมาไขความกระจ่างให้กับเรา อะไรคือวัตกรรมใหม่ๆ ในปีนี้ผู้บริโภคจะได้เห็นจากบริดจสโตน
ในช่วงเวลานี้คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรักษาโลกใบนี้ให้ถอยห่างจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะเรือนกระจก ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งต่างๆ และบริดจสโตนในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการคิดค้นพัฒนาและมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว ยางบริดจสโตน ECOPIA EP100A ถือเป็นผลิตผลและเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริดจสโตนที่ทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นำไปสู่การลดภาวะโลกร้อน เราเชื่อว่ายาง ECOPIA EP100A จะกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนี้ที่สามารถช่วยโลกและช่วยผู้บริโภคประหยัดเงินในกระเป๋าได้
ความแตกต่างของนวัตกรรมนี้กับสินค้าในตลาดตัวอื่น
เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตยาง ECOPIA EP100A ถือเป็นนวัตกรรมใหม่อบงบริดจสโตน โดยมี 3 เทคโนโลยีหลัง ECOPIA COMPOUND. ECO Friendly Shape และ Rib-Linked Blocks ที่ทำให้ยางรุ่นนี้กลายเป็นยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้ยางบริดจสโตน  ECOPIA เป็นยางที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า และจากการวางจำหน่ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนทำให้ยอดจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่เราคาดการณ์ไว้
แนวทางการพัฒนาสินค้าของบริดจสโตนในอนาคตจะไปทิศทางใด
ที่ผ่านมาบริดจสโตนให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้โลกใบนี้สะอาดและมีมลพิษน้อยที่สุดซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในวงจรชีวิตของยางรถยนต์ 1 เส้นนับแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบจนถึงการกำจัด การใช้ยางรถยนต์นั้นเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศมากที่สุด
ดังนั้น  บริดจสโตนจึงไม่เคยละเลยในเรื่องนี้เราได้ใช้เวลาในการศึกษาและวิจัยมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรยิ่งขึ้น โดยยางบริดจสโตนรุ่นแรกที่เราได้นำเสนอให้กับผู้บริโภคในเมืองไทยก็คือยางบริดจสโตน B250 ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบและใช้เทคนโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งยางที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานขึ้นต้นสำหรับยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริดจสโตนภายใต้สัญลักษณ์ eco-products mark และหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีไปยังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยางกลุ่มนุ่มเงียบอย่าง Turanza GR-90 ยางกลุ่มสปอร์ตอย่าง Potenza Adrenalin RE002 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รู้จักบริดลสโตน 
บริดจสโตน เป็นบริษัทที่ครองตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมานานถึง 80 ปี  โดยมีการจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และยังประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยมาโดยตลอดกว่า 40 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 จากยางรถยนต์บริดจสโตนเส้นแรกที่ถูกผลิตในไทยจนถึงนวัตกรรมล่าสุด แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานอันมุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ตั่งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ในฐานะส่วนประกอบสำคัญของยานยนต์ บริดจสโตนไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกองค์ประกอบของสังคม โดยเฉพาะกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
‘ECOPIA EP100A’ อัดแน่นไปด้วยข้อดีหลายประการ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความตั้งใจดังกล่าวของ บริดจสโตน มาดูกันว่าทีเด็จคืออะไร
ประการแรก คือ มีความต้านทานการหมุนของยางน้อย ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น 3.1 % (โดยข้อมูลจากสมาคมเทคโนโลยีการขนส่งทางรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น แสดงผลการเปรียบเทียบการสิ้นเปลืองน้ำมันระหว่างยาง ECOPIA EP100A และ B250 ภาพใต้สภาพถนนแบบเดียวกัน) ในทางเดียวกันก็เป็นการลดการป่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากยางรถยนต์ได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งยังเพิ่มรอบการหมุนของล้อให้ยาวนานขึ้นตลอดการเดินทาง
ประการที่ 2 มีสมรรถนะในการเบรกที่ยอดเยี่ยมแม้บนพื้นถนนปียก เนื่องจากเทคโนโลยี่ที่ล้ำหน้าของบริดจสโตน ทำให้ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยาง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีทำให้เราคลายกังวลเมื่อต้องขับรถในเวลาวฝนตกถนนลื่น
สรุปรวมความได้ว่า ECOPIA EP100A ช่วยให้ยางหมุนได้ไกลขึ้น ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิง นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ และช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดการใช้พลังงานที่จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราได้อีกยาวนาน ซึ่งกว่าจะได้รับผลการยืนยันถึงประสิทธิภาพขนาดนี้ไม่ใช่การเอ่ยอ้างอย่างเลื่อนลอย เพราะมีการทดสอบอย่างเป็นทางการมาแล้วกับขนาดยาง 195/65R15 ที่สนามทดสอบบริดจสโตน ประเทศญี่ปุ่นโดยรถฮอนด้า ซีวิค ขณะที่ในไทยเองก็ได้เชินสื่อมวลชนไปทดสอบประสิทธิภาพ ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มาแล้ว
ลองมาดูเทคโนโลยีสุดล้ำเบื้องหลังกันบ้างจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเหตุใด ECOPIA EP100A ถึงสมควรได้รับการยกย่อง 
ECOPIA COMPOUND โดยส่วนผสมพิเศษ ECOPIA COMPOUND ประกอบด้วย ชิลิกาและสารประกอบคู่ควบพิเศษของบริดจสโตนที่ช่วยลดความต้านการหมุนของยางได้เป็นอย่างดี
ECO Friendly Shape ด้วยรูปทรงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของยาง ECOPIA ที่ออกแบบมาให้ด้านข้างกว้างขึ้นสามารถดูดซับแรงเสียดทางได้ดี ช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของยางในขณะขับขี่ ทำให้ความต้านทานการหมุนของยางลดลง
Rib-Lingked Blocks ด้วยบล็อกที่มีดอกยางเชื่อมต่อกันของ ECOPIA ช่วยให้ยางสัมผัสกับพื้นผิดถนนอย่างเต็มที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกหยุดที่แม่นยำแม้ขับขี่บนถนนเปียกลื่น
ECOPIA EP100A มีให้เลือก 7 ขนาด ตั้งแต่ 15-17 นิ้ว มีจำหน่ายที่ศูนย์บริการค็อกพิท, ออโต้บอย, แอด และผู้แทนจำหน่ายยางบริดจสโตนทั่วประเทศ
งานนี้ใครเลือกใช้ ECOPIA EP100A รับรองว่าไม่มีเอาต์แน่นอน เพราะเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานล้วนเป็นไปในทิศทางบวก น่าปลื้มที่นวัตกรรมดีๆ ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตและโลกของเราดีขึ้น
Board: BRIEF
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ยาง ECOPIA EP100A ซึ่ยาง ECOPIA ถือเป็น Flagship ของบริดจสโตน

"นอกจากนี้ ยังได้พัฒนายางที่เน้นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า นั่นก็คือ ยาง ECOPIA EP100A ซึ่ยาง ECOPIA ถือเป็น Flagship ของบริดจสโตนในการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อจากนี้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศแล้ว เรายังไม่หยุดคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ยางของเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก
ทุกบริษัทและทุกสินค้าดูเหมือนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม บริดจสโตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา บริดจสโตน ประเทศญี่ปุ่นได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มบริษัทบริดจสโตนทั่วโลก ให้ยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพันธกิจนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการดำเนินการ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
อยากเห็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสมารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น
สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตคงต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ทำลายโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ต่อจากนี้ไป เราตั้งใจจะทำให้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขึ้นตอนการสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้าเต็มไปด้วยความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการใส่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะบริดจสโตนอยากให้ลูกค้าของเราได้มีส่วนรวมในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับเรา
RIGHT NOW!
หลายบริษัทป่าวประกาศความเป็นกรีน คอมปะนี ให้โลกรับรู้ แต่มีไม่กี่บริษัทที่นำเสนอนวัตกรรมที่จับต้องได้ บริดจสโตนเป็นตัวอย่างของบริษัทที่นำเสนอนวัตกรรมอันสร้างสรรค์นี้ก่อนใครเพื่อนในแวดวงเดียวกัน ‘ECOPIA EP100A’ เข้าใจความต้องการของคนใช้รถที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการในเรื่องประสิทธิภาพได้อย่างไม่ตกหล่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น จึงทำให้ยางรถยนต์รุ่นนี้จากบริดจสโตน “ครบเครื่อง”และกลายเป็น A Must ที่ต้องมีและขาดไม่ได้จริงๆ
"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT