อยากรู้ไหมที่มาที่ไปของชื่อว่า "ผาชู้" “ผาชู้” เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และสำหรับที่มาที่ไปของชื่อว่าผาชู้นี้ ก็เนื่องจากว่ามีตำนานเล่าขานเรื่องชู้ๆ อยู่ที่นี่

เขาเล่ากันว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าจ๋วง หนุ่มรูปงาม เป็นเจ้าแขวงเมืองศรีสะเกษผู้หนึ่ง ได้ล่ำลาภรรยารักที่ชื่อว่าเจ้าจันทร์ผา ออกมาล่าสัตว์ยังป่าเขาบริเวณหน้าผานี้ และเกิดมาติดตาต้องใจลูกสาว นายพรานนามว่าเอื้อง จนไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง

ครั้นเจ้าจันทร์ผาเห็นว่าสามีรักหายออกไปล่าสัตว์นานมากโขแล้ว ก็เลยเดินทางออกตามหา และต้องตกตะลึงเมื่อมาพบเจอสามีของตัวเอง พลอดรักอยู่กับชู้สาว เธอโกธรเป็นฟืนเป็นไฟถึงกับยื่นคำขาดให้สามี เลือกเอาคนใดคนหนึ่งระหว่างเธอกับชู้รัก

เจ้าจ๋วงตัดสินใจไม่ได้ เพราะแบ่งหัวใจไว้ให้เท่าๆ กัน จึงว่ากล่าว อธิษฐานก่อนกระโดดหน้าผาลงไปตายว่า ถ้ารักของเราทั้งสามเป็นรักแท้ รักที่บริสุทธิ์ ขอให้ร่างกายของเรากลายเป็นต้นไม้อยู่คู่กับหน้าผานี้ตลอดไป และเมื่อเจ้าจันทร์ผาและเอื้องเห็นดังนั้นก็กระโดดตามกันลงไปติดๆ

และตำนานก็จบลงตรงที่ว่า ร่างกายของทั้งสามคนได้กลายเป็นต้นจ๋วงหรือต้นสนเขา ต้นจันทน์ผา และต้นเอื้องหรือกล้วยไม้อยู่ที่ผาชู้แห่งนี้

ใครได้ไปเที่ยวที่นั่นลองเมียงมองหาดูนะว่า ใครคนใดไปขึ้น เป็นต้นไม้อยู่ตรงไหนบ้าง
(0)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

อยากรู้ไหมที่มาที่ไปของชื่อว่า "ผาชู้"

"“ผาชู้” เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และสำหรับที่มาที่ไปของชื่อว่าผาชู้นี้ ก็เนื่องจากว่ามีตำนานเล่าขานเรื่องชู้ๆ อยู่ที่นี่
เขาเล่ากันว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าจ๋วง หนุ่มรูปงาม เป็นเจ้าแขวงเมืองศรีสะเกษผู้หนึ่ง ได้ล่ำลาภรรยารักที่ชื่อว่าเจ้าจันทร์ผา ออกมาล่าสัตว์ยังป่าเขาบริเวณหน้าผานี้ และเกิดมาติดตาต้องใจลูกสาว นายพรานนามว่าเอื้อง จนไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง
ครั้นเจ้าจันทร์ผาเห็นว่าสามีรักหายออกไปล่าสัตว์นานมากโขแล้ว ก็เลยเดินทางออกตามหา และต้องตกตะลึงเมื่อมาพบเจอสามีของตัวเอง พลอดรักอยู่กับชู้สาว เธอโกธรเป็นฟืนเป็นไฟถึงกับยื่นคำขาดให้สามี เลือกเอาคนใดคนหนึ่งระหว่างเธอกับชู้รัก
เจ้าจ๋วงตัดสินใจไม่ได้ เพราะแบ่งหัวใจไว้ให้เท่าๆ กัน จึงว่ากล่าว อธิษฐานก่อนกระโดดหน้าผาลงไปตายว่า ถ้ารักของเราทั้งสามเป็นรักแท้ รักที่บริสุทธิ์ ขอให้ร่างกายของเรากลายเป็นต้นไม้อยู่คู่กับหน้าผานี้ตลอดไป และเมื่อเจ้าจันทร์ผาและเอื้องเห็นดังนั้นก็กระโดดตามกันลงไปติดๆ
และตำนานก็จบลงตรงที่ว่า ร่างกายของทั้งสามคนได้กลายเป็นต้นจ๋วงหรือต้นสนเขา ต้นจันทน์ผา และต้นเอื้องหรือกล้วยไม้อยู่ที่ผาชู้แห่งนี้
ใครได้ไปเที่ยวที่นั่นลองเมียงมองหาดูนะว่า ใครคนใดไปขึ้น เป็นต้นไม้อยู่ตรงไหนบ้าง"
1 KEEP
Praew
0 LOVES
COMMENT