นั่งอยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องยังไงกับ “กงสุล” นะ คงทราบกันใช่ไหมว่า “กงสุล” ก็คือชื่อตำแหน่งของบุคคล ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ของอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์โดยทั่วไป และช่วยเหลือประชาชนของตัวเองที่อยู่ ณ ต่างประเทศนั้นๆ ซึ่งกงสุลมีทั้งที่เป็นกงสุล อาชีพและกงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลคำนี้ภาษาไทยเราหยิบยืมภาษาอังกฤษเขามาใช้ตรงๆ เลยจากคำว่า Consul ซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็รับมาอีกทอด จากภาษาละตินคำเดียวกันนี้ที่แปลว่า Get together ที่แปลว่า ร่วมด้วยช่วยกัน หรือ Sit down together with ที่หมายถึง นั่งอยู่ด้วยกัน

เหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในสมัยสาธารณรัฐโรมันนั้น กงสุล เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพร้อมกันทีเดียว สองคนเลย โดยต่างมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งทั้งสอง จะทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองในแบบคานอำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งบริหารบ้านเมืองทั่วไป เป็นประธานการประชุมสภา บัญชาการกองทัพ ว่าการต่างประเทศ และตัดสินคดีความ เป็นต้น

ใครที่นิยมในอำนาจน่าจะชอบกงสุลแบบเก่ามากกว่านะ เพราะ ใหญ่โตคับบ้านคับเมืองกว่า
(0)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

นั่งอยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องยังไงกับ “กงสุล” นะ

"คงทราบกันใช่ไหมว่า “กงสุล” ก็คือชื่อตำแหน่งของบุคคล ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ของอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์โดยทั่วไป และช่วยเหลือประชาชนของตัวเองที่อยู่ ณ ต่างประเทศนั้นๆ ซึ่งกงสุลมีทั้งที่เป็นกงสุล อาชีพและกงสุลกิตติมศักดิ์
กงสุลคำนี้ภาษาไทยเราหยิบยืมภาษาอังกฤษเขามาใช้ตรงๆ เลยจากคำว่า Consul ซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็รับมาอีกทอด จากภาษาละตินคำเดียวกันนี้ที่แปลว่า Get together ที่แปลว่า ร่วมด้วยช่วยกัน หรือ Sit down together with ที่หมายถึง นั่งอยู่ด้วยกัน
เหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในสมัยสาธารณรัฐโรมันนั้น กงสุล เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพร้อมกันทีเดียว สองคนเลย โดยต่างมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งทั้งสอง จะทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองในแบบคานอำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งบริหารบ้านเมืองทั่วไป เป็นประธานการประชุมสภา บัญชาการกองทัพ ว่าการต่างประเทศ และตัดสินคดีความ เป็นต้น
ใครที่นิยมในอำนาจน่าจะชอบกงสุลแบบเก่ามากกว่านะ เพราะ ใหญ่โตคับบ้านคับเมืองกว่า"
1 KEEP
Praew
0 LOVES
COMMENT