เมื่อมีที่ชาร์จ(รถ)พลังงานแสงอาทิตย์.....ไฮเทคจริงๆ มันเจ๋งตรงที่ใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบแหวกแนว 
นักออกแบบจากประเทศตุรกี คิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีหลังคากันแดด สามารถใช้เป็นที่จอดรถที่สามารถปกป้องรถยนต์จากสภาพอากาศต่างๆ ได้ในขณะที่ชาร์จพลังงาน อุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า “V-Tent” ปลอดภัยในการจอดรถ สะดวกสบายในการชาร์จพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในบ้านหรือในเมือง เมื่อตั้งหลังคาขึ้นจะสามารถป้องกันรถยนต์จากสภาพอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือน้ำฝน

วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างหลังคาทำมาจากสิ่งทอซ้อนกันหลายชั้น รวมกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่น ชั้นในสุดของสิ่งทอจะมีวัสดุสะท้อนแสง และชั้นกลางจะมีท่อระบายความร้อนขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุร้อนเกินไปนอกจากนี้พลังงานที่สร้างจากเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ดังกล่าว ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในเมืองได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
(3)
Share
maxim
Keep by maxim
4400
FOLLOWER

เมื่อมีที่ชาร์จ(รถ)พลังงานแสงอาทิตย์.....ไฮเทคจริงๆ

"มันเจ๋งตรงที่ใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบแหวกแนว
นักออกแบบจากประเทศตุรกี คิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีหลังคากันแดด สามารถใช้เป็นที่จอดรถที่สามารถปกป้องรถยนต์จากสภาพอากาศต่างๆ ได้ในขณะที่ชาร์จพลังงาน อุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า “V-Tent” ปลอดภัยในการจอดรถ สะดวกสบายในการชาร์จพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในบ้านหรือในเมือง เมื่อตั้งหลังคาขึ้นจะสามารถป้องกันรถยนต์จากสภาพอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือน้ำฝน
วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างหลังคาทำมาจากสิ่งทอซ้อนกันหลายชั้น รวมกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่น ชั้นในสุดของสิ่งทอจะมีวัสดุสะท้อนแสง และชั้นกลางจะมีท่อระบายความร้อนขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุร้อนเกินไปนอกจากนี้พลังงานที่สร้างจากเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ดังกล่าว ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในเมืองได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ"
1 KEEP
maxim
3 LOVES
bob.narinthorn
supapornpinsupa
oatty.pon
COMMENT