ตัวเลขกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต The Change of Life 
ทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรา บางสิ่งควบคุมได้ ในขณะที่บางอย่างกลับดูยากเกินการคาดเดาด้วยซ้ำไป ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า “อะไรคือความเปลี่ยนแปลงในชีวิต” และ “อะไรที่มีผลทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงบ้าง” ที่สำคัญถ้ามีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เราจะหาทางรับมือหรือป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้แค่ไหน

ตัวเลขคืออิทธิพลของดวงดาวที่หมุนเวียนไป ไม่ว่าไทย จีน อียิปต์ รวมทั้งชาวตะวันตก ต่างก็คิดถึงอิทธิพลของดวงดาวนี้ จึงทำให้ความเชื่อถือเรื่องตัวเลขเข้ามามีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตประจำวันหากมองตามหลักโหราศาสตร์ไทย เลขศาสตร์เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ใช้วิธีผูกดวงชะตา นับว่ามีความแม่นยำมาก ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของตัวเลขในแต่ละกลุ่ม สามารถกำหนดหรือบอกวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลได้ เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถนำไปหรับใช้กับเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เช่น การตั้งชื่อ เลขทะเบียนรถ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ก็ล้วนแต่ส่งผลต่อดวงชะตาของผู้ใช้ได้ทั้งสิ้น มนุษย์เกิดมาก็มีวันเวลา ปีเกิด ก็เป็นตัวเลข รวมไปถึงบัตรประชาชน เลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ ดังนั้นตัวเลขจึงมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้
คุณเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสิรฐกุล ผู้เชี่ยวชาญการดูดวงตัวเลข แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตคนเราได้ มีอยู่สองสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน หนึ่งคือตัวเราเอง มีอยู่สองสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน หนึ่งคือตัวเราเอง และสองคือสิ่งแวดล้อม “ในแง่ของตัวเราจะประกอบไปด้วยกายและจิตวิญญาณ กายคือร่างกายพร้อมหรือแข็งแรง ส่วนจิตก็คือการมีจิตใจที่ดี รวมทั้งวิญญาณซึ่งก็คือการมีความตั้งใจที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสถานที่หรือเรียกง่ายๆ คือฮวงจุ้ยที่ดีก็ได้ ส่วนคนในที่นี้หมายถึงสังคมที่ดีหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อที่ดีก็ย่อมชักจูงกันไปในทางที่ดีเช่นกัน แต่ถามว่าหากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยใดบางนั้น เราจะสามารถหาทางรับมือหรือป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไหม ผมว่าได้แน่นอนครับ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วย เพราะในบางศาสตร์เชื่อกันว่า “แก้กรรมไม่ได้” แต่สำหรับผม “เราทุเลากรรมได้” นั่นคือเราต้องเข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น รถคันนี้เลขทะเบียนก่อให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้ง่าย ฉะนั้นเราก็ต้องมีสติ เมื่อขับรถหรือควรระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเอง” ที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเลข รวมถึงความเชื่อที่ว่าตัวเลขแต่ละตัวมีชีวิตและพลังงานที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตเราได้ ซึ่งเมื่อนำมารวมตัวกันจะทำให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนในตัวเองและส่งผลต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของตัวเลขนั้นๆ อย่างน่าอัศจรรย์ 

คาริล ยิบาราน กวีชาวเลบานอน เคยกล่าวไว้ว่า “การเชื่อเป็นสิ่งที่ดี แต่การนำเอาความเชื่อไปปฏิบัติคือการพิสูจน์ถึงความเข้มเข็ง” ซึ่งในแง่ของหลักโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ก็คือสถิติ ซึ่งก็เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้กันมา โดยคุณเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสิร์ฐกุล ผู้เชี่ยวชาญการดูดวงด้านตัวเลขก็สนับสนุนความคิดนี้และยังกล่าวเสริมอีกว่าทุกๆ ตัวเลขจะมีความหมายในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น เลข 1 เมื่ออยู่คู่กับเลข 5 เป็นเลขคู่มิตร ก็จะยิ่งช่วยส่งพลังให้ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเลข 15 นี้ เป็นผู้ที่มีมิตรรักมากมาย เข้าหาผู้ใหญ่ก็จะได้ส่งเสริมดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่ามีเลขที่ดีแล้วจะไม่ทำอะไรเลย “ในกรณีความเชื่อที่ว่าตัวเลขแต่ละตัวมีชีวิต เมื่อนำมารวมกันจะเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนในตัวเองนั้น ตรงนี้เป็นความจริงครับ แต่ในกรณีเบอร์โทรศัพท์ถามว่าการเปลี่ยนเบอร์มีผลช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่า ช่วยได้นะ แต่คงไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะตัวเลข ซึ่งแทนดวงดาวแต่ละดวง ย่อมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นคงต้องดูที่ดวงชะตาก่อนว่าเราแข็งด้านไหน ขาดอะไร ส่วนที่ขาดก็ใช้ความหมายของเลขศาสตร์มาช่วยเสริม อย่างบางคนมีอุปนิสัยซุ่มซ่าม ก็อาจใช้เลข 35 มาช่วยเสริมทำให้นิ่งขึ้น มีสติมากขึ้น” คุณเอก กล่าวเสริม

เมื่อมาถึงตรงนี้ บางคนอาจเกิดความสงสัยว่าการที่เราสามารถรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตได้นั้น ถือเป็นการฝืนสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดขึ้นมาไหม และจะส่งผลให้อนาคตมีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ควรเป็นหรือเปล่านั้น คุณเอกแนะนำว่าตรงนี้คงไม่ถือว่าเป็นการฝืนชะตา แต่เหมือนเป็นการที่เรารู้แนวทางมากกว่า อย่างน้อยเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็จะได้พยายามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไข ถ้าในส่วนของด้านดีก็จะได้ตั้งใจมุ่งไปกับมันให้มากขึ้น
Board: FEATURE
(1)
Share
herworld
Keep by herworld
1932
FOLLOWER

ตัวเลขกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

"The Change of Life
ทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรา บางสิ่งควบคุมได้ ในขณะที่บางอย่างกลับดูยากเกินการคาดเดาด้วยซ้ำไป ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า “อะไรคือความเปลี่ยนแปลงในชีวิต” และ “อะไรที่มีผลทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงบ้าง” ที่สำคัญถ้ามีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เราจะหาทางรับมือหรือป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้แค่ไหน
ตัวเลขคืออิทธิพลของดวงดาวที่หมุนเวียนไป ไม่ว่าไทย จีน อียิปต์ รวมทั้งชาวตะวันตก ต่างก็คิดถึงอิทธิพลของดวงดาวนี้ จึงทำให้ความเชื่อถือเรื่องตัวเลขเข้ามามีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตประจำวันหากมองตามหลักโหราศาสตร์ไทย เลขศาสตร์เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ใช้วิธีผูกดวงชะตา นับว่ามีความแม่นยำมาก ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของตัวเลขในแต่ละกลุ่ม สามารถกำหนดหรือบอกวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลได้ เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถนำไปหรับใช้กับเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เช่น การตั้งชื่อ เลขทะเบียนรถ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ก็ล้วนแต่ส่งผลต่อดวงชะตาของผู้ใช้ได้ทั้งสิ้น มนุษย์เกิดมาก็มีวันเวลา ปีเกิด ก็เป็นตัวเลข รวมไปถึงบัตรประชาชน เลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ ดังนั้นตัวเลขจึงมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้"
2 KEEP
herworld
ae.sakon.7
1 LOVES
ae.sakon.7
COMMENT
SQUARE