DAMN Pulizer มีเมียน้อยก็บ่น มีเมียเยอะก็ด่า – กวีผู้ไม่เข้าใจเมีย
เพื่อนตายหาไม่ยาก ไม่อยู่บ้าน ก็อยู่วัด – กวีผู้มีเพื่อนแท้
ถ้าปลายทางสำคัญพอ ระยะทางรอก็ไม่สำคัญ – Myy K.Fonmanee
กรุณาอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้าน เพราะมันไม่ใช่งาน ไม่มีเงินเดือน – กวีออฟฟิศ
เงินเดือนกูขึ้นทีเหมือนเต่าคลาน แต่ค่าครองชีพพุ่งทะยานเหมือนตลาดหุ้น – กวีออฟฟิศเดียวกันกับข้างบน
งานหนักไม่เคยฆ่าใคร แต่ฆ่ากูนี่แหละ – ออฟฟิศนี้มีแต่กวีขี้บ่น
น้ำหนักลดเป็นขีด แต่ดีดเป็นโล – Jaoez Karat P
Board: SOCIETY
(2)
Share
damn
Keep by damn
1106
FOLLOWER

DAMN Pulizer

"มีเมียน้อยก็บ่น มีเมียเยอะก็ด่า – กวีผู้ไม่เข้าใจเมีย
"
1 KEEP
damn
2 LOVES
krusunee.tianpungwian
Tametame
COMMENT
RELATED ARTICLE
7
1
1
1
17
1
1
5
1
13