อย่านิ่งนอนใจ! หากคุณปวดหลังขณะนั่งทำงาน  ผลวิจัยล่าสุดจากอังกฤษพบว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาเรื่องท่าทางในขณะทำงาน และมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากท่านั่งในการใช้สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตและแล็บท็อปไม่ถูกวิธี งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นโดย Fellowes ผู้ผลิตอุปกรณ์ในสำนักงาน ชี้ให้เห็นว่าอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ทำงานนอกออฟฟิศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประกอบกับสถานที่ต่างๆ ซึ่งเปิดให้ใช้ทำงานแบบชั่วคราวมีมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ

โรคนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า HOLS (Hunched Over Laptop Syndrome) นั่นก็คือการใช้ท่าทางไม่ถูกหลักกายศาสตร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีการออกแบบมารองรับหลักกายศาสตร์ จึงทำให้เกิดอาการปวดตามร่างกายโดยเฉพาะหลัง ซึ่งกลุ่มคนที่เป็นมากอยู่ในช่วงอายุ 18 - 24 ปี ซี่งกลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 กล่าวว่า เกิดจากการทำงานนอกสถานที่ และเป็นมากในกลุ่มคนที่ชอบวางแล็บท็อปไว้บนตักเพื่อทำงาน เอาล่ะ รู้อย่างนี้แล้วก็ควรนั่งอย่างถูกวิธี เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมา งานก็จะไม่เดินนะครับ
Board: FITNESS
(0)
Share
maxim
Keep by maxim
4400
FOLLOWER

อย่านิ่งนอนใจ! หากคุณปวดหลังขณะนั่งทำงาน

"ผลวิจัยล่าสุดจากอังกฤษพบว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาเรื่องท่าทางในขณะทำงาน และมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากท่านั่งในการใช้สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตและแล็บท็อปไม่ถูกวิธี งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นโดย Fellowes ผู้ผลิตอุปกรณ์ในสำนักงาน ชี้ให้เห็นว่าอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ทำงานนอกออฟฟิศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประกอบกับสถานที่ต่างๆ ซึ่งเปิดให้ใช้ทำงานแบบชั่วคราวมีมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ
โรคนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า HOLS (Hunched Over Laptop Syndrome) นั่นก็คือการใช้ท่าทางไม่ถูกหลักกายศาสตร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีการออกแบบมารองรับหลักกายศาสตร์ จึงทำให้เกิดอาการปวดตามร่างกายโดยเฉพาะหลัง ซึ่งกลุ่มคนที่เป็นมากอยู่ในช่วงอายุ 18 - 24 ปี ซี่งกลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 กล่าวว่า เกิดจากการทำงานนอกสถานที่ และเป็นมากในกลุ่มคนที่ชอบวางแล็บท็อปไว้บนตักเพื่อทำงาน เอาล่ะ รู้อย่างนี้แล้วก็ควรนั่งอย่างถูกวิธี เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมา งานก็จะไม่เดินนะครับ"
1 KEEP
maxim
0 LOVES
COMMENT