แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.22 กะรัต  ประดับเพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.11 กะรัต ราคา 55,593 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271
แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.18 กะรัต ประดับเพชร 44 เม็ด น้ำหนักรวม 0.26 กะรัต ราคา 74,415 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ประดับเพชร 4 เม็ด น้ำหนักรวม 0.20 กะรัต ราคา 66,272 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ประดับเพชร 24 เม็ด น้ำหนักรวม 0.28 กะรัต ราคา 67,460 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ประดับเพชร 24 เม็ด น้ำหนักรวม 0.56 กะรัต ราคา 205,385 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ราคา 87,780 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ประดับเพชร 10 เม็ด น้ำหนักรวม 0.23 กะรัต ราคา 72,192 บาท

Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 ประดับเพชร 10 เม็ด น้ำหนักรวม 0.21 กะรัต ราคา 87,972 บาท 

Lamour 
Call Center โทร. 08-6316-7271
(0)
Share
We
Keep by We
1542
FOLLOWER

แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.22 กะรัต

"ประดับเพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.11 กะรัต ราคา 55,593 บาท
Lamour Call Center โทร. 08-6316-7271 "
1 KEEP
We
0 LOVES
COMMENT