เพราะความรักนั้นเลอค่าดั่งเพชร ... แหวนแต่งงานเพชร จึงครองใจเจ้าสาวตลอดกาล แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 1.19 กรัม ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.25 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.61 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.32 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.42 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.50 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ประดับเพชร น้ำหนักรวม 1.00 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.22 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.30 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.25 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.50 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171 ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.32 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.26 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
(2)
Share
We
Keep by We
1542
FOLLOWER

เพราะความรักนั้นเลอค่าดั่งเพชร ... แหวนแต่งงานเพชร จึงครองใจเจ้าสาวตลอดกาล

"แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 1.19 กรัม ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต
ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171"
1 KEEP
We
2 LOVES
poommarin
anuree.r
COMMENT