WRITE AND LEARN – จากวัฒนธรรมแห่งการเขียนอันเป็นมรดกของแบรนด์มงต์บลองก์ ได้ส่งมอบโอกาสการเขียนและอ่านให้กับเด็กในดินแดนห่างไกล การหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนั้นคือ การพัฒนาประเทศตั้งแต่รากฐานและยั่งยืนอย่างแท้จริง ในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เห็นเด็กนักเรียนเดินกันขวักไขว่ทั้งหน้าโรงเรียน เห็นเด็กนักเรียนเดินกันขวักไขว่ทั้งหน้าโรงเรียน หรือแม้แต่ในโรงเรียนกวดวิชา เราลืมไปว่ายังมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่มีอุปสรรคทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเรียน ทุนอาหารกลางวัน การเดินทางอันยากลำบาก หรือแม้แต่คุณครูที่จะเดินทางมาสอนยังถิ่นทุรกันดารก็มีไม่มาก นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก และคนหนึ่งที่ตระหนักในเรื่องนี้คือ ลูตซ์ เบธเก (Lutz Bethge) ซีอีโอของมงต์บลองก์ (Montblanc) “ยังมีเด็กในโลกอีก 61 ล้านคนที่ไม่มีโรงเรียน เราจึงต้องส่งเสริมเด็กๆ เหล่านี้ด้วยการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้มีความรู้ ทักษะและความมั่นใจในการสร้างอนาคตที่ดีกว่ากับตัวเองและชุมชน” เขากล่าว
ทั้งหมดได้เห็นถึงสภาพชีวิตที่ยากแค้นของเด็กๆ การเดินทางไปครั้งนี้เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์จากจุดเริ่มต้นที่มงต์บลองก์ได้สนับสนุนทางการเงิน โดยการระดมทุนจากการผลิตคอลเลกชั่น Signature For Good ที่ต่อยอดมาตั้งแต่ปี 2009 และร่วมมือกับยูนิเซฟในการสร้างที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูศูนย์การศึกษา และทำให้เด็กในชนบทได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โครงการนี้ยังช่วยปลูกฝังความคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษา ความรุนแรงรวมถึงเรื่องสุขภาพอนามัยในชุมชนด้วย ซึ่งนำมรดกด้านการเขียนที่หยั่งรากลึกมายาวนาน เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ในชนบทได้มีโอกาสอ่านและเขียนเช่นเดียวกัน ซึ่งคอลเลกชั่นใหม่นี้นำเครื่องเขียนตระกูล Meisterstück มาปรับโฉมใหม่ ตรงวงแหวนปลอกด้านบนของปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกน้ำและปากกาหมึกแห้งยังออกแบบให้มีลวดลายเหมือนก้อนอิฐ เพื่อสื่อถึงอิฐแต่ละก้อนที่นำไปสร้างโรงเรียน และทั้งเครื่องเขียน งานเครื่องหนังและเครื่องประดับยังมีเลขซีเรียลระบุเอาไว้ เลขนี้อ้างอิงถึงตัวอาคารและการดำเนินงานก่อสร้างครั้งนี้ได้ โดยเจ้าของสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการและวิธีการช่วยเหลือทางการศึกษาของยูนิเซฟโดยนำเลขมาลงทะเบียนที่ www.montblanc.com/signatureforgood เสมือนว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน
Board: The News
(2)
Share
Bazaar
Keep by Bazaar
6377
FOLLOWER

WRITE AND LEARN – จากวัฒนธรรมแห่งการเขียนอันเป็นมรดกของแบรนด์มงต์บลองก์ ได้ส่งมอบโอกาสการเขียนและอ่านให้กับเด็กในดินแดนห่างไกล

"การหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนั้นคือ การพัฒนาประเทศตั้งแต่รากฐานและยั่งยืนอย่างแท้จริง ในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เห็นเด็กนักเรียนเดินกันขวักไขว่ทั้งหน้าโรงเรียน เห็นเด็กนักเรียนเดินกันขวักไขว่ทั้งหน้าโรงเรียน หรือแม้แต่ในโรงเรียนกวดวิชา เราลืมไปว่ายังมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่มีอุปสรรคทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเรียน ทุนอาหารกลางวัน การเดินทางอันยากลำบาก หรือแม้แต่คุณครูที่จะเดินทางมาสอนยังถิ่นทุรกันดารก็มีไม่มาก นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก และคนหนึ่งที่ตระหนักในเรื่องนี้คือ ลูตซ์ เบธเก (Lutz Bethge) ซีอีโอของมงต์บลองก์ (Montblanc) “ยังมีเด็กในโลกอีก 61 ล้านคนที่ไม่มีโรงเรียน เราจึงต้องส่งเสริมเด็กๆ เหล่านี้ด้วยการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้มีความรู้ ทักษะและความมั่นใจในการสร้างอนาคตที่ดีกว่ากับตัวเองและชุมชน” เขากล่าว"
1 KEEP
Bazaar
2 LOVES
tleaha
naruk.pink
COMMENT