อิสราเอล กิ่งก้านแห่งวิทยาการ กิ่งก้านแห่งวิทยาการ
ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์จากแหล่งทะเลทรายในอิสราเอลทำให้โลกต้องอิจฉา ไม่เพียงสำหรับความอิ่มท้องของชาวอิสราเอล แต่ยังแตกกิ่งก้านสาขาไปงอกเงยในแห่งอื่น

- ศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศเกษตรกรรม (CINADCO) ตั้งขึ้นในปี 1950 เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาทางการเกษตรแก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น เซเนกัล อินเดีย เอลซัลวาดอร์ จีน และคาซัคสถาน องค์กรดังกล่าวได้กลายเป็นลักษณ์แห่งการต่อสู้กับวิกฤติอาหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้ประเทศที่ขาดแคลนอาหารได้บรรลุผลผลิตจากที่ดินทำกินของพวกเขาด้วยวิธีการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
- อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีแซค เกิดขึ้นในปี 1974 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกับความท้าทายในการรักษาผลผลิตทางการเกษตรท่ามกลางความร้อนสูงของประเทศ โพลีแซคพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถทำการตลาดได้กว้างขวาง ผ่านตาข่ายป้องกันยูวีสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร เช่น การป้องกันพืชและให้ร่มเงา การจัดการแสงสเปกตรัม ตลอดจนคลื่นความถี่โพลีแซคยังมีส่วนร่วมในโครงการเกษตรทั่วไป
- เนต้าฟิม (Netafim) บริษัทผู้บุกเบิกและพัฒนาระบบชลประทานน้ำหยดเริ่มดำเนินการในปี 1965 เพื่อปฏิวัติการใช้น้ำในพื้นที่ขาดแคลนล่าสุดได้พัฒนาระบบน้ำหยดสำหรับพื้นดินน้อย โดยเนต้าฟิมได้ดำเนินการหลายโครงการทั่วโลก เช่น การฝึกอบรมทางการเกษตรรัฐอานธร อินเดียเพื่อเพาะปลูกอ้อย มะม่วง มะนาว และฝ้าย ในพื้นที่กว่า 6,000 เฮกเตอร์ซึ่งได้ผลผลิตดีเยี่ยม
- นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำพกพา Sulis ของบริษัท Water Sheer ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ โดยสามารถกรองน้ำจากเกือบทุกแหล่งน้ำจากพื้นดินให้สะอาด ด้วยการใช้เม็ดคลอรีนกรองสารปนเปื้อนออก ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งชิ้นสามารถกรองน้ำได้ถึงครั้งละ 700 ลิตร โดยนำไปต่อกับปากขวด ก๊อก หรือแท็งก์น้ำทั่วไปได้สะดวก และยังมีขนาดที่เล็กและเบา นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งยังได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงแหล่งน้ำคุณภาพสูงในทุกสถานการณ์ ที่ผ่านมา อิสราเอลส่งเครื่องกรองน้ำพกพาและระบบกรองน้ำลิตรไปยังพม่าในปี 2008 รวมถึงเมื่อคราวเกิดพายุไซโคลนไต้หวันในปี 2009 และเฮติในปี 2010 และยังได้พัฒนาระบบกรองน้ำฉุกเฉินให้สามารถกรองได้แม้แต่น้ำทะเลหรือน้ำปัสสาวะ
- เทคโนโลยีฟาร์มโคนมของอิสราเอล ถือว่าทันสมัยและให้ผลผลิตน้ำนมสูงที่สุดในโลก โดยพวกเขาศึกษาถึงพฤติกรรมการมีอารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว เพื่อลดทอนปัญหาและหาทางทำให้แม่วัวสบายใจที่จะมอบน้ำนม ด้วยเหตุนี้วัวในอิสราเอลจึงให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1.2 หมื่นลิตรต่อปี ขณะที่ฟาร์มในยุโรปผลิตน้ำนมได้เพียง 5-6 พันลิตรต่อปี และฟาร์มไทยเพียง 2 พันลิตรต่อปี
- เกษตรออร์แกนิก อิสราเอลได้จัดพื้นที่ฟาร์มออร์แกนิกขึ้น โดยสินค้าที่ผลิตได้จากฟาร์มเหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติถึงร้อยละ 30-40 มีตลาดใหญ่คือสหภาพยุโรปที่นำเข้ามันฝรั่งถึง 31,000 ตัน รวมถึงผักผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซีตรัส อะโวคาโด และอินทผาลัม มูลค่าของการส่งออกราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากยอดการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด
(4)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

อิสราเอล กิ่งก้านแห่งวิทยาการ

"กิ่งก้านแห่งวิทยาการ
ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์จากแหล่งทะเลทรายในอิสราเอลทำให้โลกต้องอิจฉา ไม่เพียงสำหรับความอิ่มท้องของชาวอิสราเอล แต่ยังแตกกิ่งก้านสาขาไปงอกเงยในแห่งอื่น
- ศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศเกษตรกรรม (CINADCO) ตั้งขึ้นในปี 1950 เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาทางการเกษตรแก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น เซเนกัล อินเดีย เอลซัลวาดอร์ จีน และคาซัคสถาน องค์กรดังกล่าวได้กลายเป็นลักษณ์แห่งการต่อสู้กับวิกฤติอาหารทั่วโลกเพื่อช่วยให้ประเทศที่ขาดแคลนอาหารได้บรรลุผลผลิตจากที่ดินทำกินของพวกเขาด้วยวิธีการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
- อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีแซค เกิดขึ้นในปี 1974 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกับความท้าทายในการรักษาผลผลิตทางการเกษตรท่ามกลางความร้อนสูงของประเทศ โพลีแซคพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถทำการตลาดได้กว้างขวาง ผ่านตาข่ายป้องกันยูวีสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร เช่น การป้องกันพืชและให้ร่มเงา การจัดการแสงสเปกตรัม ตลอดจนคลื่นความถี่โพลีแซคยังมีส่วนร่วมในโครงการเกษตรทั่วไป
- เนต้าฟิม (Netafim) บริษัทผู้บุกเบิกและพัฒนาระบบชลประทานน้ำหยดเริ่มดำเนินการในปี 1965 เพื่อปฏิวัติการใช้น้ำในพื้นที่ขาดแคลนล่าสุดได้พัฒนาระบบน้ำหยดสำหรับพื้นดินน้อย โดยเนต้าฟิมได้ดำเนินการหลายโครงการทั่วโลก เช่น การฝึกอบรมทางการเกษตรรัฐอานธร อินเดียเพื่อเพาะปลูกอ้อย มะม่วง มะนาว และฝ้าย ในพื้นที่กว่า 6,000 เฮกเตอร์ซึ่งได้ผลผลิตดีเยี่ยม
- นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำพกพา Sulis ของบริษัท Water Sheer ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ โดยสามารถกรองน้ำจากเกือบทุกแหล่งน้ำจากพื้นดินให้สะอาด ด้วยการใช้เม็ดคลอรีนกรองสารปนเปื้อนออก ซึ่งอุปกรณ์หนึ่งชิ้นสามารถกรองน้ำได้ถึงครั้งละ 700 ลิตร โดยนำไปต่อกับปากขวด ก๊อก หรือแท็งก์น้ำทั่วไปได้สะดวก และยังมีขนาดที่เล็กและเบา นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งยังได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงแหล่งน้ำคุณภาพสูงในทุกสถานการณ์ ที่ผ่านมา อิสราเอลส่งเครื่องกรองน้ำพกพาและระบบกรองน้ำลิตรไปยังพม่าในปี 2008 รวมถึงเมื่อคราวเกิดพายุไซโคลนไต้หวันในปี 2009 และเฮติในปี 2010 และยังได้พัฒนาระบบกรองน้ำฉุกเฉินให้สามารถกรองได้แม้แต่น้ำทะเลหรือน้ำปัสสาวะ
- เทคโนโลยีฟาร์มโคนมของอิสราเอล ถือว่าทันสมัยและให้ผลผลิตน้ำนมสูงที่สุดในโลก โดยพวกเขาศึกษาถึงพฤติกรรมการมีอารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว เพื่อลดทอนปัญหาและหาทางทำให้แม่วัวสบายใจที่จะมอบน้ำนม ด้วยเหตุนี้วัวในอิสราเอลจึงให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1.2 หมื่นลิตรต่อปี ขณะที่ฟาร์มในยุโรปผลิตน้ำนมได้เพียง 5-6 พันลิตรต่อปี และฟาร์มไทยเพียง 2 พันลิตรต่อปี
- เกษตรออร์แกนิก อิสราเอลได้จัดพื้นที่ฟาร์มออร์แกนิกขึ้น โดยสินค้าที่ผลิตได้จากฟาร์มเหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติถึงร้อยละ 30-40 มีตลาดใหญ่คือสหภาพยุโรปที่นำเข้ามันฝรั่งถึง 31,000 ตัน รวมถึงผักผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซีตรัส อะโวคาโด และอินทผาลัม มูลค่าของการส่งออกราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากยอดการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด
"
2 KEEP
TCDC
matrik.ratt
4 LOVES
vinayo
matrik.ratt
olay.chaiboonkaew
poommarin
COMMENT