JOURNEY TO THE PURE SPIRIT  Ahus นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ของสวีเดนแล้ว ยังมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชายหาดธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และเป็นแหล่งผลิต Absolut Vodka ที่มีชื่อเสียงของโลก
โฮฮูส (Ahus) เมืองเล็กทางตอนใต้ของสวีเดนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหลโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนลมเอื่อยเฉื่อยเคล้าแสงแดดอุ่นกับอากาศที่แสนพิสุทธิ์ยามสูดลมหายใจ Vodka เหล้าที่ใสไร้สีผู้คนมักคิดถึงรัสเซีย เพราะคำว่า Vodka มาจากรัสเซียที่แปลว่า น้ำน้อยๆ (Little water, Small water) แล้วทำไมสวีเดนถึงได้เป็นแหล่งผลิต Vodka ที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก C Q P E คือ คำตอบแห่งความสำเร็จ C Q P E มาจาก CREATIVE-QUALITY-PREMIUM-EXCEPTIONAL จากความแตกต่างในการดีไซน์ขวดที่เหมือนขวดยาโบราณ, การตั้งชื่อ Absolut ที่ซื่อๆ ตรงๆ ง่ายๆ ต่อการจดจำ ที่แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์, การใช้การโฆษณาที่ใช้ขวดเป็นสื่อเพื่อตอกย้ำให้เห็นตัวสินค้าแบบชัดเจน แต่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์, มีศิลปะ และฉลาด Absolut ได้แหล่งข้าวสาลีฤดูหนาวพันธุ์ดีที่สุดของโลก บวกกับน้ำแร่ธรรมชาติใต้บาดาลที่มีมาแต่ยุคหินที่ลึกจากพื้นดิน 200 เมตร จากเมือง Ahus ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการหมักบ่มและนำมากลั่นอย่างต่อเนื่องตามวิธีแห่ง ‘ราชาวอดก้า’ Lars Oisson Smith อีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศที่ไร้มลพิษอย่างสวีเดนก็คือ Absolut Vodka ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากตัวเขียนบนขวดที่ว่า Country of Sweden
Board: Roaming
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

JOURNEY TO THE PURE SPIRIT

"Ahus นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ของสวีเดนแล้ว ยังมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชายหาดธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และเป็นแหล่งผลิต Absolut Vodka ที่มีชื่อเสียงของโลก"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT