นั่งร้านกาแฟแบบบ้านอารมณ์อุ่นๆ ได้ที่ Casa Lapin จากตรอกเล็กๆ ที่ไม่มีป้ายร้านทำให้ที่นี่ยังคงเป็นความลับของย่านสุขุมวิท และด้วยความที่ตัวร้านคือหนึ่งส่วนของตึกแถว ยิ่งทำให้ Casa Lapin ดูคล้ายกับห้องรับแขกของบ้Œานอารมณ์อุ่‹นๆ ในยุโรปเสียมากกว่‹า หน้Œาบ้Œานคือโซฟาสีหม่‹น มองผ่‹านประตูบานเหล็กสีเทากรุกระจกเข้าไป เห็นความเคลื่อนไหว ด้Œานในที่มีเพียงโต๊ะไม้Œดิบๆ ตัวใหญ่‹ วางแจกันดอกไม้Œสดชื่นอยู‹กลางร้Œาน เข้Œากับผนังอิฐบล็อก ปูนเปลือย และเฟอร์นิเจอร์ไม้Œเป็šนอย่‹างดี ที่นี่แตกต่‹างจากร้Œานเดิมในซอยทองหล่‹อ ตรงที่มีความชัดเจนเรื่องกาแฟมากขึ้น ทั้งในเรื่องความหลากหลายของวิธีการชงและการคัดสรรเมล็ดพันธุ์จากโรงคั่วเล็กๆทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่‹ และต่‹างประเทศ ไม่‹ว่‹าจะเป็นโรสต์ เตเตโรสเตอร์ พาคามารา โดยคุณตŽอง-สุรพันธ ทันตา เจ้Œาของร้Œานและบาริสต้า บอกเล่‹าว่‹าต้องการให้Œบาร์กาแฟที่นี่เป็šนเพอร์ฟอร์แมนซ์บาร์ที่มีบทสนทนาระหว่างคนชงและคนดื่ม เพื่อให้Œวัฒนธรรมกาแฟมีเรื่องราวมากขึ้น 
(ซอยสองพี่น้อง ถนนสุขุมวิท 49 โทร.08-1257-7920)
เมื่ออยู่ๆ กระแสกาแฟและคาเฟ่ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมใหม่และเทรนด์ฮิตของชาวมหานคร ร้านอาหารจึงไม่ใช่ตัวเลือกของการนัดสังสรรค์ หรือประชุมงานอีกต่อไป ตรงกันข้ามคาเฟ่เก๋ เอสเปรสโซบาร์ และร้านกาแฟในมุมเล็กๆกลางสวนจึงเป็นความนิยมที่ทำให้ช่วงนี้มีคาเฟเปิดใหม่แทบจะรายวัน

ร้านแรก Bar Storia del Caffe
คอนเซ็ปต์การแต่‹งร้านแบบ Industrial Twist ที่นำความดิบของเหล็กไมŒมาผสมกับของกระจุกกระจิกสไตล์วินเทจ ทำใหŒคอฟฟี่‚บาร์แห่‹งนี้แตกต่‹าง คาเฟ่เล็กๆ นี้แตกแขนงมาจากร้ŒานขายของประเภทSelected ที่ชื่อ Storia ซึ่งตั้งอยู‹เคียงข้Œาง ดังนั้นคอนเซ็ปตอาหารและกาแฟจึงถูกขมวดลงที่คำว่า Selected อันหมายถึงการที่คุณเปœล-ถนอมขวัญ ชุติธนวงศ์ เจ้Œาของร้Œานได้Œเลือกสรรกาแฟ ขนมและนํ้าชาที่ดีที่สุดจากหลายแหล่‹งมารวมกัน พร้อมเพิ่มความน่ากินด้Œวยชุดจานชามแก้Œววินเทจจาก Storia ที่เมื่อนำมาใช้Œงานจริง ก็เพิ่มความน่าซื้อหาเป็šนเท่‹าตัว เห็นบาร์กาแฟเก๋ขนาดนี้ เครื่องเอสเปรสโซของที่นี่ก็เก๋ŽดŒวยการเลือกใช้ประเภท Semi Auto ส่‹งให้ที่นี่เป็น Slow Bar ให้ผู้ดื่มค‹อยๆ ละเลียดกรุ่นนกลิ่น ก่‹อนที่จะได้Œลองลิ้มกาแฟแก้Œวพิเศษอย่‹าง Picalo Late หรือ Espresso on the Rock 
(ชั้น G อาคาร Eight ทองหล่อ โทร.0-2714-9301) “เราไม่ชอบนั่งในร้Œานกาแฟเงียบๆ  ที่ทำให้Œไม่กล้าคุยกัน พอทำร้านเองก็เลยอยากได้บรรยากาศคาเฟ่ที่มานั่งคุยกับเพื่อนๆ ได้Œเต็มที่”

คุณโฟม-ภากร ดำรงควัฒนโภคิน บอกเล‹าถึงบรรยากาศในร้าน ซึ่งจัดแบ่‹งพื้นที่ออกเป็นที่นั่งร่มรื่นกลางสวนและแอร์เย็นฉ่ำด้Œานใน ซึ่งเชื่อมต่อไปยังบูติกช็อปของแบรนด์เสื้อผ้า KEM ISSARA โดยคาแรกเตอร์ความเป็น Feast คือความสนุกสนาน และเสียงเพลงที่เปิดคลายเหงาทั้งวัน แพนเค้กคือเมนูอร่‹อยที่คุณโฟมนำเสนอ เพราะเป็šนของโปรดที่ทำประจำ เสิร์ฟมาเป็นขนมหวาน และแซนด์วิชสอดไส้Œหมูโปะไข่‹ดาวราดด้Œวยซอสฮอล์แลนเดสช่‹างเข้Œาคู่‹กันในสุดสัปดาห์แนะนำให้Œรีบจองที่นั่ง เพราะโต๊ะะกลางสวนเขียวด้Œานนอกเป็šนดั่งโอเอซิสกลางเอกมัยที่ใครก็อยากจับจอง 
(เข้าได้ทั้งซอยเอกมัย 22 และ ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 โทร.0-2713-3261) คนรักกาแฟหลายคนคงรอคอยให้Œถึงสุดสัปดาห์เพราะนั่นหมายถึงวันเปิดทำการของ Roots บาร์กาแฟเล็กๆ ในห้Œองแถวที่มีเพียงเคานเตอร์บาร์จากไม้Œเก่‹าหันหลังให้Œห้Œองเบเกอรี่ ซึ่งติดกระจกใสมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวในครัว ส่‹วนด้Œานหน้Œาคือเครื่องเอสเปรสโซ Cold Drip และบาริสต้าซึ่งก็คือ คุณเต้Œ-วรัตต์ วิจิตรวาทการ เจ้Œาของร้Œานผู้Œจริงจังกับทุกรายละเอียดกาแฟ วันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ปิดเป็šนห้Œองแล็บสำหรับคั่ว พร้Œอมทดลองทำกาแฟและขนมอบสูตรใหม‹ นั่นทำให้Œทุกครั้งที่เข้Œามาจะมีกาแฟกรุ่‹นกลิ่นใหม่‹ให้Œได้Œประหลาดใจอยู่เสมอ โดยฤดูกาลฝน ฟ้า และคาแรกเตอร์ของกาแฟคือแรงบันดาลใจหลักในการคิดสร้างสรรค์ อย่าง Yellow Submarine ที่ดื่มแล้Œวให้Œความรู้Œสึกเบาและสดชื่นแก้Œวนี้ ได้Œนำนํ้าเชื่อมที่ผ่‹านความเปรี้ยวของเมล็ดกาแฟเอธิโอเปี‚ยมาผสมกับกาแฟเอธิโอเปี‚ยที่ความเปรี้ยวเบาๆ ฝานเลมอนเป็šนชิ้นบางผ่‹านปากแก้Œวสักนิด เท่‹านี้ก็กลายเป็šนความเซอร์ไพรส์ด้Œานรสชาติ ให้Œความรู้Œสึกเหมือนดื่มกาแฟมะนาว เขŒากับอากาศร้Œอนบ้Œานเราเป็šนอย่‹างมาก 
(อยู่ระหว่าง ซอยเอกมัย 15 และ 17 โทร. 08-9697-5697) คาเฟ่เล็กๆ กึ่ง Zakka แบบญี่ปุ†นที่มีของทำมือกระจุกกระจิกและกาแฟมาอยู่‹ร่วมกัน ร้Œานนี้ปฏิเสธการใช้Œเครื่องทำเอสเปรสโซอย่‹างสิ้นเชิง เมล็ดกาแฟจะถูกบดด้Œวยเครื่องบดมือแบบแก้Œวต่‹อแก้Œว พร้Œอมทั้งชงโดยใช้Œเครื่อง Aero Press ที่มีหลักการและรสชาติที่คลŒายระบบ French Press ทว่‹ามั่นใจได้Œว่‹าจะไม่‹มีผงกาแฟลอยอยู่‹Œนแก้Œวให้Œเป็šนเรื่องน่‹ากวนใจ ความเอาใจใส่‹ของเจ้Œาของร้Œานนั้นเห็นได้Œจากเรื่องการคัดสรรกาแฟ นอกจากจะมีกาแฟจากโรงคั่วเตเตโรสเตอร์ของน้Œองชายเข้Œามาหมุนเวียนแล้Œว เจ้Œาของผู้Œเป็šนบาริสต้าเป็šนนักสรรหากาแฟตัวใหม่‹มาให้Œคอกาแฟได้Œลิ้มลอง อีกทั้งเวลาเสิร์ฟยังมีการ์ดใบเล็กๆ เขียนที่มาที่ไปของเมล็ดกาแฟ รวมทั้งรสชาติ และกลิ่นบอกอย่‹างเสร็จสรรพ ซึ่งบาริสต้าบอกเราว่‹า สิ่งนี้คือความสำคัญที่คนดื่มกาแฟควรได้Œรับรู้Œ 
(U-Center สามย่าน โทร.08-6797-4427) เมื่อแบรนด์สิงห์ได้Œแตกไลน์ธุรกิจออกมาเป็šนสไตล์คาเฟ่เล็กๆ Singha Life Cafe ที่ตั้งอยู่‹ในร้Œานเสื้อผ้Œาแฟชั่นแบรนด์ Singha Life จึงเกิดขึ้น และยังคงเป็šนไลฟ์Šสไตล์คาเฟ่แห่‹งเดียวของสิงห์ ตัวร้Œานเปิดโล่‹งมองเห็นขั้นตอนการหมักบ่‹มที่นำมาตกแต่‹ง ทว่‹าเปลี่ยนจากเบียร์เป็šนเรื่องราวของหัวนํ้าหอมที่มีขนาดอุปกรณ์ที่เล็กกว่‹าแทน ดังนั้นโทนร้Œานจึงออกไปทางสีดำนํ้าตาล ใช้Œเหล็ก ไม้Œ ท่‹อ รางมาเป็šนวัสดุหลัก สำหรับสาวๆ อาจถูกใจกับเมนูเครื่องดื่มกาแฟคู่กับชีสเค้Œกจากร้Œาน Farm Design ส‹วนหนุ่มๆ อาจเลือกมานั่งจิบเบียร์เย็นๆ จากสิงห์ คู่‹กับอาหารกินง่‹ายที่เลือกจากเมนูดังของ EST.33 ไม่‹ว‹าจะเป็šน Grilled Pork Sandwich, Nacho Chilldog หรือ Quesadilla Chicken เป็šนต้Œน 
(ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ ปทุมวัน โทร.0-2613-1699) มากไปกว่‹าความหล่‹อเหลาของ Bret ผู้Œเป็šนบาริสต้าที่กำลังเป็šนทอล์กออฟเดอะ (กรุงเทพฯ) ทาว์น ร้Œานนี้ยังมีดีที่เมล็ดกาแฟซึ่งเจ้Œาของร้Œานมองว่‹าเป็šนเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ไม่‹ใช่‹แค่‹แฟชั่น หรือเครื่องดื่มดับกระหาย ดังนั้น Bret และภรรยาจึงเป็šนผู้Œออกไปคัดสรรเมล็ดกาแฟด้Œวยตัวเอง คั่วเอง และเปิดขายเมล็ดกาแฟเองที่หน้Œาร้Œานโดยกาแฟของที่นี่มีให้Œชิมทั้งประเภทกาแฟเบลนด์ และ Single Origin จากแหล่‹งปลูกกาแฟในมุมที่แตกต่‹างทั่วโลก ไม่ว่‹าจะเป็šนโบลิเวีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ ฯลฯ สำหรับบรรยากาศในร้านนั้นแม้Œเรียบง่‹ายด้Œวยปูนเปลือยอิฐบล็อก และเฟอร์นิเจอร์ไม้Œ ทว่ากลับอบอวลด้Œวยกลิ่นหอมจางๆ ของกาแฟที่คั่วกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นเครื่องคั่วกาแฟและกระสอบเมล็ดกาแฟดิบ จึงเป็นมากกว่าองค์ประกอบที่ตั้งประดับอยู่‹ในร้Œาน 
(ถนนสุขุมวิท 33/1) แค่‹เห็นร้Œานรูปกล่‹องสี่เหลี่ยมติดกระจกใสต่‹างกำแพงและใช้Œไม้Œสีนํ้าตาลอุ่‹นเข้Œามาประกอบ ก็ทำให้นึกถึงคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ†นขึ้นมา การไม่‹อยากเปิดร้Œานกาแฟแบบรีบซื้อรีบกลับอย่‹างร้Œานกาแฟแฟรนไชส์ทั่วไป ทำให้Œคาเฟ่ใต้Œร่‹มไม้Œกลางเอกมัยแห่‹งนี้นำความอบอุ่‹นอย่างคาเฟ่ญี่ปุ†นเข้ามาใส่‹ แบ่‹งพื้นที่ออกเป็šนห้Œองเงียบๆ สำหรับอ่‹านหนังสือ โซฟาเอาต์ดอร์สำหรับยามเย็น และมุมบาร์กาแฟชั้นล่‹าง และแม้Œเมนูอาหารกลิ่นอายญี่ปุ่นอย่‹างอุด้งต้มยำของที่นี่จะเด่น แต่‹บาร์กาแฟที่ครองพื้นที่เต็มชั้นล่‹างของร้Œานทำให้Œอดไม่‹ได้Œที่จะลิ้มลอง อีกทั้งบาริสต้าเก่Žาประสบการณ์ บวกด้Œวยเครื่องทำกาแฟที่ดี และการคัดเลือกเมล็ดกาแฟเกรดดี นั่นทำให้Œกาแฟแต่ละแก้วของที่นี่เป็นเรื่องของทั้งศาสตร์และศิลปŠผสมกัน 
(เอกมัยซอย 12 โทร.0-2381-5291) ทักทายกรุ่‹นกลิ่นของกาแฟแต่ละแก้Œว ด้Œวยเกร็ดเล็กเกร็ดน้Œอยซึ่งเป็šนเรื่องพื้นฐานที่คุณควรรู้Œ…

Espresso: ถือจุดเริ่มต้นของกาแฟทุกแก้Œว ชงด้Œวยเครื่องเอสเปรสโซ เสิร์ฟเป็šน shot แก้วเล็กๆ ที่คุณบอกได้ว่‹าต้Œองการกี่ shot

Americano: เอสเปรสโซผสมนํ้าร้Œอน หรือเรียกง่‹ายๆ ตามปรกติก็คือกาแฟดำ สามารถเติมนมหรือครีม และนํ้าตาลได้Œตามใจชอบ

Cappuccino: เป็šนเอสเปรสโซผสมกับ steamed milk และโรยหนŒาด้วยฟองนมที่เน้นในปริมาณมากหน่‹อย

Caffe Latte: เป็นเอสเปรสโซผสม steamed milk จำนวนมาก เติมฟองนมเล็กน้Œอยด้Œานบนรสชาติออกไปในทางนุ่‹มนวล

Caffe Mocha: เอสเปรสโซผสม steamed milk จำนวนมาก เติมมอคค่า หรือช็อกโกแลต ไซรัป รสชาติละม้Œายเครื่องดื่มโกโก้รสกาแฟ
Board: IN FOCUS
(1)
Share
LonelyPlanet
Keep by LonelyPlanet
1859
FOLLOWER

นั่งร้านกาแฟแบบบ้านอารมณ์อุ่นๆ ได้ที่ Casa Lapin

"จากตรอกเล็กๆ ที่ไม่มีป้ายร้านทำให้ที่นี่ยังคงเป็นความลับของย่านสุขุมวิท และด้วยความที่ตัวร้านคือหนึ่งส่วนของตึกแถว ยิ่งทำให้ Casa Lapin ดูคล้ายกับห้องรับแขกของบ้Œานอารมณ์อุ่‹นๆ ในยุโรปเสียมากกว่‹า หน้Œาบ้Œานคือโซฟาสีหม่‹น มองผ่‹านประตูบานเหล็กสีเทากรุกระจกเข้าไป เห็นความเคลื่อนไหว ด้Œานในที่มีเพียงโต๊ะไม้Œดิบๆ ตัวใหญ่‹ วางแจกันดอกไม้Œสดชื่นอยู‹กลางร้Œาน เข้Œากับผนังอิฐบล็อก ปูนเปลือย และเฟอร์นิเจอร์ไม้Œเป็šนอย่‹างดี ที่นี่แตกต่‹างจากร้Œานเดิมในซอยทองหล่‹อ ตรงที่มีความชัดเจนเรื่องกาแฟมากขึ้น ทั้งในเรื่องความหลากหลายของวิธีการชงและการคัดสรรเมล็ดพันธุ์จากโรงคั่วเล็กๆทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่‹ และต่‹างประเทศ ไม่‹ว่‹าจะเป็นโรสต์ เตเตโรสเตอร์ พาคามารา โดยคุณตŽอง-สุรพันธ ทันตา เจ้Œาของร้Œานและบาริสต้า บอกเล่‹าว่‹าต้องการให้Œบาร์กาแฟที่นี่เป็šนเพอร์ฟอร์แมนซ์บาร์ที่มีบทสนทนาระหว่างคนชงและคนดื่ม เพื่อให้Œวัฒนธรรมกาแฟมีเรื่องราวมากขึ้น
(ซอยสองพี่น้อง ถนนสุขุมวิท 49 โทร.08-1257-7920)"
1 KEEP
LonelyPlanet
1 LOVES
Piyachai
COMMENT