ไปปั่นชมเมืองด้วยรถโบราณกัน การเดินทางเฮือนรถถีบ...
เข้าอำเภอเวียงสา ถึงแยกแรกเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆ จะพบปั๊มน้ำมันเชลล์ เฮือนรถถีบตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของปั๊ม
การเดินทางวัดภูมินทร์...
จากทางหลวงหมายเลข 1080 เข้าสู่ตัวเมืองน่านตามถนนมหายศ เมื่อผ่านวัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่านเทศบาลเมืองน่าน วัดภูมินทร์อยู่ทางด้านขวามือ

การเดินทางพระบรมธาตุแช่แห้ง...
จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร
การเดินทางหอศิลป์ริมน่าน...
จากตัวอำเภอเมืองน่าน ขับรถขึ้นไปทางอำเภอปัวถึงกิโลเมตรที่ 20 หอศิลป์ริมน่านอยู่ทางขวามือ

การเดินทางหอศิลป์พิงพฤกษ์...
จากตัวเมืองใช้เส้นทาง ถนนสายน่าน-พะเยาทางหลวง 1091 ก่อนถึงกิโลเมตรที่ 3 เลี้ยวซ้าย ทางเข้าบ้านนาท่อ ไป 1 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางถึงบ้านนาท่อ ซอย 3 แยกขวามือ เลี้ยวขวาเข้าไป 50 เมตร สังเกตด้านขวามือจะเห็นหอศิลป์พิงพฤกษ์
Board: GUIDE
(0)
Share
Weekend
Keep by Weekend
1349
FOLLOWER

ไปปั่นชมเมืองด้วยรถโบราณกัน

"การเดินทางเฮือนรถถีบ...
เข้าอำเภอเวียงสา ถึงแยกแรกเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆ จะพบปั๊มน้ำมันเชลล์ เฮือนรถถีบตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของปั๊ม
"
2 KEEP
Weekend
Jane05
0 LOVES
COMMENT