แปลงปลูกผักภายในโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
วัดจันทร์เก่าแก่เคียงข้างคนภูเขา สะท้อนการก่อตั้งชุมชนกว่า๓๐๐ ปี จากประวัติที่ว่า เมื่อคนจากบ้านขุนแจ่มน้อยและบ้านห้วยตองมาพบพระอุตตมะ พระธุดงค์จากพม่า ปักกลดบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นี่ จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใส ชวนกันมาตั้งบ้านเรือนและบูรณะเจดีย์เก่าแก่ หยั่งรากหยัดยืนเป็นชุมชนเล็ก ๆ หลังจากนั้นมีบันทึกไว้ว่าครูบาศรีวิชัยได้มาบูรณะเจดีย์โบราณองค์นี้ต่อจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๓
วิหารเชิงช่างพื้นบ้านที่เจาะช่องแสงวงรีเพื่อลดความทึบทึม จนคล้าย“วิหารสวมแว่นตา” กลายเป็นจุดที่ไม่เคยจางคลายผู้มาเยือน เมื่อเราก้าวเท้าลงไปย่ำเดินอยู่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วิถีดั้งเดิมของคนกับแผ่นดินแตกยอดเติบโตผ่านพืชเมืองหนาวอย่างสาลี่ อะโวกาโด บีตรูต โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวอย่าง ฟักทองญี่ปุ่น พาสลี ฯลฯอาชีพกลางหุบเขามีความยั่งยืน เจ้าหน้าที่หนุ่มที่พาตัวเองมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ แจงว่างานของพวกเขานั้นคือส่งเสริมและรับซื้อพืชผลจากชาวบ้านหาตลาด รวมถึงแปรรูปให้ทิศทางทำกินของพวกเขาใกล้เคียงกับคำว่ายั่งยืนให้มากที่สุด
  ฤดูกาลผลัดเวียนให้แรงงานของพวกเขาออกดอกผล นอกเหนือจากข้าวในไร่นาที่เป็นเหมือนงานหลักยังชีพของแต่ละครอบครัว การอยู่ร่วมกับภูเขาและป่าต้นน้ำข้างบนนี้ ล้วนได้รับการดูแลจากผู้คนหลากหลายที่เดินทางขึ้นมาอยู่ร่วมกับพวกเขา เจ้าหน้าที่หนุ่มคนเดิมชี้ให้ดูฟักทองประดับติดผลเหลืองอ่อน เถาของมันใหญ่โต แปลกตา
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

แปลงปลูกผักภายในโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT