แซปาง การละเล่นสนุกสนานของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ในวันนี้ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดอยู่อาศัยในเมืองไทยมาแล้วนับร้อยปี หนุ่มสาวชาวไทดำในวันนี้กลายเป็นคนรุ่นที่ ๔ ที่ได้กลายเป็นคนไทยไปแล้วโดยสมบูรณ์ บ้านนาป่าหนาดวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว จากบ้านไม้เก่าหลังเดิมๆ กลายเป็นบ้านตึกหลังใหม่ที่พรั่งพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ หากชาวชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาดกลับยังคงรักษา หลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ได้ อย่างการทอผ้าสวยงามลักษณะต่างๆ ผ้าเปียวหรือผ้าสไบที่ใช้ในการทำภารกิจหลากหลาย ผ้าซิ่น ผ้านุ่งลวดลายของชาวไทดำ ตุ้มนก ตุ้มหนู เครื่องประดับประกอบพิธีกรรมซึ่งสามารถเอาไปทำเป็นโมบายประดับน่ารักๆ ต่างๆ ได้หลากหลาย พิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงรักษาไว้ได้ และสิ่งที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งก็คือแซปาง การละเล่นสนุกสนานของชาวไทดำที่ในประเทศไทยมีอยู่ในพื้นที่นี้แห่งเดียวเท่านั้น
บ้านนาป่าหนาดตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแก้วของอำเภอเชียงคาน ชาวบ้านนาป่าหนาดเป็นชาวไทยเชื้อสายไทดำ หรือไทซงดำ หรือไทโซ่ง ชาวไทดำเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมสีสันของเมืองเลยมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๕ ในสมัยที่ไทยเราทำสงครามปราบฮ่อในดินแดนเชียงขวางและสิบสองจุไท ที่ปัจจุบันนี้อยู่ใน สปป. ลาวและประเทศ เวียดนาม ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดได้ถูกอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพไทยมาแต่ครั้งกระโน้น

(จากภาพ) หนุ่มสาวชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดที่ศูนย์ทอผ้าของหมู่บ้าน ชาวไทดำมีรากฐานเริ่มต้นที่แคว้นสิบสองจุไท หรือสิบสองเจ้าไท อันหมายถึงเมือง ๑๒ เมืองของชาวไท อันมีทั้งชาวไทดำ ไทขาว และไทแดง แคว้นสิบสองจุไทในอดีตตั้งอยู่ในประเทศ สปป. ลาว บริเวณแขวงหัวพัน แขวงพงสาลี และแขวงเชียงขวาง อีกทั้งยังมีหลายเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองเดียนเบียน และอีกหลายๆ เมืองในย่านนั้น

(จากภาพ) ผู้หญิงไทดำกับการฟ้อนรำอันสนุกสนานในขบวนแห่ ในงานตุ้มโฮมไทดำของชาวบ้านนาป่าหนาด แคว้นสิบสองจุไทเป็นแคว้นที่เป็นเมืองสามฝ่ายฟ้า คือรอบด้าน ๓ ด้าน ล้วนเป็นเมืองที่กล้าแข็งกว่า ทั้งฝ่ายเวียดนาม ฝ่ายสยาม และฝ่ายล้านช้าง ดังนั้นการดำรงคงอยู่ของเมืองจึงขึ้นอยู่กับการยินยอมส่งส่วยให้ กับเมืองใหญ่เหล่านั้น ในสมัยกรุงธนบุรี ฝ่ายไทยสยามกำลังกล้าแข็ง รบกับลาวได้รับชัยชนะ พอดีกับฝ่ายเวียดนามกำลังประสบปัญหาภายใน กองทัพไทยจึงสามารถบุกเข้าไปถึงสิบสองจุไท และได้กวาดต้อนครัวชาวไทดำเข้ามาเป็นกำลังได้หลายครั้งคราว ต่างกรรมต่างวาระ และชาวไทดำเหล่านี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยในพื้นที่หลายๆ แห่ง เช่น ที่เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และที่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยแห่งนี้

(จากภาพ) สองสาวชาวไทดำในชุดเสื้อฮี เสื้อตัวพิเศษของชาวไทดำที่จะใช้เฉพาะในงานพิธีกรรมที่สำคัญเท่านั้น ในวันนี้หมู่บ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว ผ้าทอของชาวไทดำที่งดงามเลื่องชื่อมีบริการจำหน่าย ในหมู่บ้านมีที่พัก มีอาหารอร่อยๆ แบบของชาวไทดำที่ไม่เหมือนใครให้บริการ โอกาสหน้า ถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองเชียงคาน มียานพาหนะ บ้านนาป่าหนาดอยู่ ห่างจากตัวเมืองเชียงคานแค่ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร จะลองมาใช้ชีวิตแบบ ไทดำที่บ้านนาป่าหนาดสักครั้งก็ไม่เลวเลยทีเดียว
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

แซปาง การละเล่นสนุกสนานของชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด

"ในวันนี้ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดอยู่อาศัยในเมืองไทยมาแล้วนับร้อยปี หนุ่มสาวชาวไทดำในวันนี้กลายเป็นคนรุ่นที่ ๔ ที่ได้กลายเป็นคนไทยไปแล้วโดยสมบูรณ์ บ้านนาป่าหนาดวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว จากบ้านไม้เก่าหลังเดิมๆ กลายเป็นบ้านตึกหลังใหม่ที่พรั่งพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ หากชาวชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาดกลับยังคงรักษา หลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้ได้ อย่างการทอผ้าสวยงามลักษณะต่างๆ ผ้าเปียวหรือผ้าสไบที่ใช้ในการทำภารกิจหลากหลาย ผ้าซิ่น ผ้านุ่งลวดลายของชาวไทดำ ตุ้มนก ตุ้มหนู เครื่องประดับประกอบพิธีกรรมซึ่งสามารถเอาไปทำเป็นโมบายประดับน่ารักๆ ต่างๆ ได้หลากหลาย พิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงรักษาไว้ได้ และสิ่งที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งก็คือแซปาง การละเล่นสนุกสนานของชาวไทดำที่ในประเทศไทยมีอยู่ในพื้นที่นี้แห่งเดียวเท่านั้น"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
Pexky2522
COMMENT