เฟินหวงเป็นเมืองล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำถู่เจียงไหลผ่านกลาง  โดยมีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม สะพานมี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นทางเดินข้าม มีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายริมทางเดิน ชั้นที่ 2 เปนจุดชมวิว เขตเมืองแบ่งออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง หรือแม้ว
เราออกจากจางเจี่ยเจี้ยตอนเที่ยง รถบัสขนาดกลางฝ่าความจอแจของเมืองออกไปสู่ทุ่งนาป่าเขา ตะบึงไปบนถนนแคบๆ เกือบ 5 ชั่วโมงเราก็มาถึงเฟิงหวง
 ในชั่วโมงสุดท้าย รถเร่งทำเวลาจนพวกเรารู้สึกได้ เลี้ยวหลายโค้งที่คนขับเท้าแทบไม่แตะเบรกไกด์สาวบอกว่าเราต้องรีบทำเวลาให้ถึงจุดหมายก่อน 5 โมงเย็น เพื่อให้ทันโปรแกรมล่องเรือ
 – เมืองที่มีวัฒนธรรมและมีความงามเฉพาะตัว มันวางตัวเองอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูกนาน อาจเรียกได้ว่าที่นี่แค่เป็นจุดเล็กๆ ของประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล เล็กจนยากที่จะหาพบในแผนที่ ภาพตรงหน้าจึงเหมือนพาเราหลงไปสู่อีกโลกหนึ่งที่ซึ่งเงียบสงบและทุกสิ่งเคลื่อนไหวไปช้าๆ ราวกับภาพสโลว์โมชั่นแห่งชีวิต คือแม่น้ำถู่เจียงที่ใสสะอาดราวกับคริสตัล งดงามทั้งในยามเช้าและยามพระอาทิตย์ตกดิน การได้นั่งเรือชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำสะพานโบราณและบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เป็นสิ่งที่ผู้มาเยี่ยมเยือนพลาดไม่ได้ บางครั้งจะได้เห็นชนเผ่าดั้งเดิมของถู่เจียง และหญิงสาวชาวม้งลอยเรือขับขานเพลงต้อนรับผู้มาเยือน สำหรับคนเมืองจะพบว่าชีวิตที่นี่เชื่องช้าและบริสุทธิ์ เป็นชั่วโมงที่ไม่เคยพบ และอาจไม่เชื่อว่าชีวิตแบบนี้ยังมีหลงเหลืออยู่  อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีประชากรกว่า 1.6 ล้านคน พื้นที่ 9,5463 ตารางกิโลเมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 16.8 องศาเซลเซียส หน้าหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ 4 องศาในเดือนมกราคม ร้อนที่สุดอยู่ที่ 27 องศา ที่โอนเอนเวลามีฝนและลมพัดแรงแต่มันก็ยังทรงตัวอยู่ได้อย่างน่าประหลาดมาเป็นเวลาร้อยๆ ปี มันเปิดเผยตัวเองต่อทุกสายตาขณะเดียวกันก็ซ่อนความลับของมันไว้   จากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่กว่างโจว ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง บินจากกว่างโจ่วไปจางเจี่ยเจี้ย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และเดินทางจากจางเจี่ยเจี้ยถึงเฟินหวงโดยรถบัส ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
 สูง 7 ชั้น คือเจดีย์ว่านหมิง สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง (1368-1644) นั่นคือมีอายุกว่า 400 ปี เพิ่งซ่อมบำรุงเมื่อไม่นานมานี้ เป็นอีกหนึ่งความสวยงามยามที่มีเงาสะท้อนในแม่น้ำถู่เจียง เป็นภาพเหมือนถูกเขียนด้วยพู่กันจีน แสงสีของเมืองทำเฟิงหวงกลายเป็นอีกเมืองหนึ่ง เหมือนฉากละครโรงใหญ่ที่อลังการมากๆ สำหรับคนแปลกหน้าอาจจะตื่นตะลึงอย่างไม่เชื่อสายตา เป็นราตรีที่ทุกคนอยากให้ยาวนานไม่สิ้นสุด
Board: Roaming
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

เฟินหวงเป็นเมืองล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำถู่เจียงไหลผ่านกลาง

"โดยมีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม สะพานมี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นทางเดินข้าม มีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายริมทางเดิน ชั้นที่ 2 เปนจุดชมวิว เขตเมืองแบ่งออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง หรือแม้ว"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT