เขาพระวิหาร... เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง  ประเทศไทยเรา จะเสียพื้นที่บนเขาพระวิหารเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ รัฐบาลไทย และพรรคฝ่ายค้านจะยังคงทะเลาะกันต่อไปหรือเปล่า เหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ใกล้จะมาถึง ตามปรกติ หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นไปจนถึงข้างบนก็จะได้ไปท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งคือฝั่งผามออีแดง ฝั่งไทยที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม มีภาพจำหลักหินกับผนังผาที่ทรงคุณค่า แล้วยังสามารถเดินต่อไปชมยังฝั่งกัมพูชา ชมปราสาทเขาพระวิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกด้วย
ปราสาทเขาพระวิหาร หรือนามในศิลาจารึก คือ ศรีศิขเรศวร หรือภูผาแห่งพระอิศวรแห่งนี้เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่มาก ในศาสนาฮินดูไศวะนิกาย วางตัวตามแนวเหนือใต้อยู่บนปลายชะง่อนหน้าผาแห่งหนึ่งของเทือกเขายาวเหยียดแต่ไม่สูงใหญ่นาม ทิวเขาพนมดงรัก อันเป็นภาษาเขมร แปลว่า เขาไม้คาน เขาพระวิหาร น่าจะก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ที่เชื่อว่า ในยุคนั้นราชธานีของชาวขแมร์จะตั้งอยู่ที่เมืองเกาะแกร์ ซึ่งไกลออกไป โดยตัวศาสนสถานแห่งนี้มีเมืองบริวารอื่นๆ อยู่โดยรอบ และประชาชนพลเมืองก็จะขึ้นตรงต่อผู้ปกครองซึ่งจะต้องให้การสักการะและดูแลแก่เทวสถานแห่งนี้คือ เมืองกุรุเกษตร และพะนุรทะนง เป็นต้น  เอกสารไทยยืนยันว่า ผู้ค้นพบปราสาทเขาพระวิหารในสมัยปัจจุบันคือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2442 ขณะทรงได้เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ ที่มณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ทรงจารึกปี ร.ศ. ที่พบเป็นเลขไทย ตามด้วยพระนามไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดี เป็นข้อความว่า “๑๑๘ สรรพสิทธิ”  ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีน ได้ทำสนธิสัญญา พ.ศ. 2447 ปักปันเขตแดนกับสยาม โดยมีมาตรา 1 ของสนธิสัญญา ระบุให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ซึ่งมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนไทย ต่อมาให้ พ.ศ. 2451 ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ฝ่ายเดียว ส่งมอบให้สยาม 50 ชุด แต่ละชุดมี 11 แผ่น และมีแผ่นหนึ่งคือ “แผ่นดงรัก” ที่ครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพระวิหาร และไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ทำให้ปราสาทพระวิหารในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา โดยที่รัฐบาลสยามในขณะนั้นไม่ได้รับรองหรือทักท้วงความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าว
Board: Travel
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

เขาพระวิหาร... เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

" ประเทศไทยเรา จะเสียพื้นที่บนเขาพระวิหารเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ รัฐบาลไทย และพรรคฝ่ายค้านจะยังคงทะเลาะกันต่อไปหรือเปล่า เหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ใกล้จะมาถึง ตามปรกติ หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นไปจนถึงข้างบนก็จะได้ไปท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งคือฝั่งผามออีแดง ฝั่งไทยที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม มีภาพจำหลักหินกับผนังผาที่ทรงคุณค่า แล้วยังสามารถเดินต่อไปชมยังฝั่งกัมพูชา ชมปราสาทเขาพระวิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกด้วย"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT