สงกรานต์นี้ ขอเชิญเที่ยวชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่คนไทยทั่วทั้งประเทศต่างเฉลิมฉลอง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยว เช่นท่าน ผู้อ่าน อ.ส.ท. ถ้าเคยไปเที่ยวสงกรานต์ยิ่งใหญ่ที่ไหนๆ มาแล้ว ลองมาเที่ยวชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยดูบ้าง รับรองได้ว่าทั้งสวยงาม ทั้งสนุกสนาน ไม่น้อยหน้ากว่าสงกรานต์ ที่ไหนๆ เลยทีเดียว

(จากภาพ) ในวันงานเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านนาพึงนำพระพุทธรูปสำคัญออกสรงน้ำเป็นสิริมงคล
ในวันนี้แม่น้ำโขงไม่ได้เป็นเส้นแบ่งประเทศไทยและลาวตลอดแนว เพราะในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เส้นแบ่งประเทศไทยและลาวบางส่วนกลับกลายเป็นแม่น้ำเหือง แม่น้ำสายเล็กๆ ที่ในฤดูแล้งสามารถลุยน้ำข้ามได้สบายๆ มีต้นน้ำส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย หรืออุทยานแห่งชาตินาแห้ว

(จากภาพ) ความงดงามภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง เมืองนาแห้ว แม่น้ำสายเล็กๆ สายนี้ในอดีตไม่ได้เป็น อุปสรรคสำหรับพรานช้างจากหลวงพระบางที่พากันเดินทางหาคล้องช้างมาถึงที่นี่ เซียงพา หัวหน้าพรานล่าช้างป่าที่ติดตามคล้องช้างจากหลวงพระบางมาเมื่อ ๔๐๐ กว่าปีที่แล้ว จึงชักชวนนายพรานคล้องช้างทั้งหลายให้มาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านกันอยู่ที่นี่ และนี่เองจึงเป็นที่มาของหมู่บ้านหลายแห่งของอำเภอนาแห้ว ทั้งหมู่บ้านแสงภาและหมู่บ้านนาพึง ด้วยเหตุนี้ที่บ้านแสงภาและบ้านนาพึง หมู่บ้านเก่าแก่ของอำเภอนาแห้ว ที่นี่จึงมีสำเนียงเสียงพูดที่แปลกแปร่งกว่าชาวอีสานอื่นๆ เหมือนจะเป็นสำเนียงเสียงพูดของชาวเมืองหลวงพระบาง และรูปแบบทางวัฒนธรรมศิลปะ สถาปัตย์การก่อสร้างก็คล้ายคลึงกับชาวลาวทางโน้น และแม้แต่สาวๆ บ้านแสงภาและบ้านนาพึงก็เป็นสาวขาวสวยเสียจนใครๆ ที่ไปถึงก็อดที่จะเหลียวหลังมองไม่ได้ ดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่เป็นสาวชาวบ้านป่าอย่างแน่นอน ที่วัดโพธิ์ชัย วัดสำคัญของบ้านนาพึงที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติ เรื่องพระเวสสันดร และเรื่องชาดกสำคัญอีกหลายเรื่องประดับฝาผนังอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในของอุโบสถ แต่ด้านนอกของอุโบสถด้านหนึ่งนั้นภาพกลับลบเลือนไปหมดแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้สามารถแสดงออกให้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนหมู่บ้านย่านนี้ในสมัย ๔๐๐ กว่าปีโน้นได้เป็นอย่างดีทีเดียว

(จากภาพ) ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดโพธ์ชัย บ้านนาพึง แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมือง ตลอดจนอารมณ์สนุกสนานของศิลปินช่างวาดภาพ แน่นอน เมื่อมีจิตรกรรมฝาผนังที่ไหน นักชมจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากมักจะเลียบๆ เคียงๆ มองหาตามซอกมุมหลืบเร้นลับของ ภาพจิตรกรรม หาดูว่าจะมีภาพที่แสดงอารมณ์สนุกขำๆ ของศิลปิน เป็น ภาพแบบที่เรียกว่าเชิงสังวาสต่างๆ อยู่บ้างหรือไม่ ก็ปรากฏว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึงแห่งนี้นั้นก็มีภาพเชิงสังวาสอยู่ด้วยกันหลายๆ จุด จะอยู่ที่ตรงไหนบ้าง ท่านนักท่องเที่ยวเชิญไปใช้ความ พยายามหาชมกันเอาเองก็แล้วกัน ที่วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา วัดแห่งนี้วันนี้ได้รับการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ กลายเป็นวัดที่มีความสวยงามแปลกตามาก ศิลปะการตกแต่งประดับประดาทั้งภายนอกและภายในนั้น นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆ ไม่แน่นัก หากการ บูรณปฏิสังขรณ์ครบถ้วนกระบวนการ เราอาจจะมีวัดสวยๆ ศิลปะหลวงพระบางเพิ่มขึ้นอีกวัดหนึ่งให้ได้ชื่นชมกัน และในทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ที่วัดศรีโพธิ์ชัยแห่งนี้ยังมีงานประเพณีที่งดงามแปลกตาไม่เหมือนใครเกิดขึ้น นั่นคือประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ของชาวบ้านแห่งนี้

(จากภาพ) ต้นดอกไม้สวยงามของชาวคุ้มต่างๆ ของบ้านแสงภา ถูกนำมารอเวลาไว้ที่ลานอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย ต้นดอกไม้ ความจริงก็เป็นต้นดอกไม้แบบทั่วไปที่ชาวอีสานจัดทำถวายพระมาแต่ดั้งเดิมในอดีตนั่นแหละ หากการจัดทำได้ขยายขนาดของต้นดอกไม้ออกไปจนกลายเป็นขนาดใหญ่ยักษ์ สวยงามมาก และด้วยความ ที่เป็นต้นดอกไม้ที่สูงใหญ่ ดังนั้นดอกไม้ที่นำมาใช้ประดับจึงเป็นดอกไม้ที่หาได้ง่ายๆ ทั่วไป คือดอกคูนและดอกหางนกยูงที่จะผลิบานมากมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้พอดี วันแห่ต้นดอกไม้ของบ้านแสงภานั้นจะตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี โดยชาวบ้านแต่ละคุ้มจะเข้ามาร่วมกันจัดสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่การออกไปเก็บดอกไม้ในช่วงเช้า และเข้ามาสร้างต้นดอกไม้ในช่วงบ่าย ต้นดอกไม้ จะจัดสร้างเสร็จในช่วงเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น หลังจากสร้างเสร็จแล้ว ต้นดอกไม้ก็จะได้รับการตกแต่งประดับไฟฟ้าแล้วนำไปตั้งรอไว้ที่ลานพระอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย ในแต่ละปีจะมีต้นดอกไม้จากคุ้มบ้านต่างๆ กว่าสิบต้น เมื่อถึงเวลานัดหมายประมาณหนึ่งทุ่ม ชาวบ้านแสงภา คุ้มไหน ต้นดอกไม้ต้นไหน ชาวคุ้มต่างก็ส่งคนมารอเตรียมพร้อม จากนั้นเมื่อเสียงดนตรีประโคมดังลั่นสนั่นก้องขึ้น ขบวนฟ้อนรำ ขบวนกลองดนตรีประโคม ก็ออกแห่นำชาวคุ้มต่างๆ ที่พร้อมอยู่ที่ต้นดอกไม้ยักษ์ของตน ก็จะชวนกันแบกต้นดอกไม้ขึ้นบ่า ต้นดอกไม้ต้นใหญ่ๆ ต้นหนึ่งจะใช้คนแบกเป็นสิบคนเลยทีเดียว เมื่อต้นดอกไม้พร้อมคนพร้อม ขบวนแห่ก็จะออกแห่แหนนำพาต้นดอกไม้ยักษ์นั้นเต้นไปตามจังหวะเสียงดนตรีประโคมที่สนุกสนาน ขบวนแห่ต้นดอกไม้นี้จะหมุนวนรอบพระอุโบสถจำนวน ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงจะ หยุดถวายต้นดอกไม้นั้นเป็นพุทธบูชา จึงจะเป็นอันเสร็จพิธี ชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน 

(จากภาพ) ผู้คนมากมายที่เข้ามาร่วมงาน ต่างสนุกสนานด้วยการฟ้อนรำตามจังหวะดนตรี
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

สงกรานต์นี้ ขอเชิญเที่ยวชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

"ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่คนไทยทั่วทั้งประเทศต่างเฉลิมฉลอง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยว เช่นท่าน ผู้อ่าน อ.ส.ท. ถ้าเคยไปเที่ยวสงกรานต์ยิ่งใหญ่ที่ไหนๆ มาแล้ว ลองมาเที่ยวชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยดูบ้าง รับรองได้ว่าทั้งสวยงาม ทั้งสนุกสนาน ไม่น้อยหน้ากว่าสงกรานต์ ที่ไหนๆ เลยทีเดียว
(จากภาพ) ในวันงานเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านนาพึงนำพระพุทธรูปสำคัญออกสรงน้ำเป็นสิริมงคล"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
poommarin
COMMENT