วัดภูมินทร์ วัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับการท่องเที่ยวเยือนเมืองน่านนั้น จุดหมายจะอยู่ในบริเวณตัวเมือง ในย่านที่เรียกว่าข่วงเมือง หรือใจกลางเมือง ซึ่งมีวัดวาอาราม รวมถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เที่ยวง่ายด้วยการเดินทอดน่อง ท่องไป เพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดตั้งอยู่ไม่ไกลกัน โดยสถานที่ที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยตัวพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ทรงจัตุรมุข พระประธานจัตุรพักตร์ มีนาคสะดุ้งเทินพระอุโบสถไว้ ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณ
ในอดีตที่ผ่านมา หลายต่อหลายเมืองได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเจริญคืออาคารบ้านเรือนทันสมัย ทว่าเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือฝั่งตะวันออกคือเมืองน่าน กลับรักษาความสงบงามและวิถีแบบดั้งเดิม ส่งผลให้เมืองน่านกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ข้ามทางแยกไปอีกฝั่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๔๙ เพื่อเป็นวัดหลวงประจำราชสำนักน่าน ตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางเมือง ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ ศิลปะสมัยสุโขทัย รอบเจดีย์มีช้างปูนปั้น ส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา นามว่าพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณไม่ไกลกัน เป็นที่ตั้งของคุ้ม เจ้าราชบุตร วัดหัวข่วง หอคำ ซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ใกล้ ๆ กันนั้นคือวัดมิ่งเมือง ซึ่งประดิษฐานเสาหลักเมืองและมีงานปูนปั้นที่สวยงาม

เรื่องราวของเมืองน่านนั้น ไม่ได้มีบทสรุปเพียงแค่ย่านข่วงเมืองหรือลานเมืองเท่านั้น เมืองอันแสนสงบงามและมากไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจให้ได้ไปสัมผัสอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ ๖๖๘ กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานแพร่ (ดูแลพื้นที่แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์) ๓๔/๑๓๐-๑๓๑ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอ เมืองฯ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๒๗ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/phrae
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

วัดภูมินทร์ วัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

"สำหรับการท่องเที่ยวเยือนเมืองน่านนั้น จุดหมายจะอยู่ในบริเวณตัวเมือง ในย่านที่เรียกว่าข่วงเมือง หรือใจกลางเมือง ซึ่งมีวัดวาอาราม รวมถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เที่ยวง่ายด้วยการเดินทอดน่อง ท่องไป เพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดตั้งอยู่ไม่ไกลกัน โดยสถานที่ที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยตัวพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ทรงจัตุรมุข พระประธานจัตุรพักตร์ มีนาคสะดุ้งเทินพระอุโบสถไว้ ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณ"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
baracudian
COMMENT