วัดจันทร์-แม่อูคอ หนทางนิรนามท่ามกลางคลื่นภูเขา จากบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ซึ่งหนาแน่นไปด้วยป่าสนที่ครอบคลุมพื้นที่ไพศาลที่สุดในประเทศไทย ลัดเลาะไปตามเส้นทางนอกแผนที่ ไร้ตัวเลขกำกับจนไปถึงปลายทางที่ดอกบัวตองแบ่งบานเหลืองอร่ามแถบดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางลูกรังหมาดฝนในต้นฤดูหนาวบอกสอนผู้เลือกใช้มันว่า ทุกอย่างล้วนมีที่ทางและต้องการการปรับตัวเข้าหากันอย่างถึงที่สุด บนหนทางร้างไร้สัญจร ดิบเถื่อนและแปลกเปลี่ยว โลกก็ยังมีหน้าตาของคำว่ามิตรภาพและการทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แม้มันจะหมุนเคลื่อนไปโดยความเดียวดาย
เครื่องนำทางดิจิทัลที่พึ่งพาสัญญาณดาวเทียมกลางก้อนอากาศหลงเหลือเพียงลูกศรชี้ทิศทางเหนือใต้ออกตก ณ โมงยามที่เราอยู่บนทางลูกรังกลางป่าเขารอบด้านคือความเป็นจริงอันงดงาม นอกกรอบแจ่มชัดเพียงตาเปล่าเฝ้ามอง
หนทางเช่นนี้มีอยู่จริง ทางที่ไต่ไปเหนือความสูงเฉลี่ยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ผ่านพาไปกลางป่าทึบอากาศเย็นเยียบ เพื่อพานพบกับผู้คนที่ดูเหมือน “ตกหล่น”ไปจากการรับรู้ของข้างล่าง เส้นทางจักรยานเสือภูเขาภายในป่าสนสวยงาม โรแมนติก ร้านสวัสดิการของ ออป. บ้านวัดจันทร์มากมายงานหัตถกรรมเก๋ ๆ น่าซื้อหา
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

วัดจันทร์-แม่อูคอ หนทางนิรนามท่ามกลางคลื่นภูเขา

"จากบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ซึ่งหนาแน่นไปด้วยป่าสนที่ครอบคลุมพื้นที่ไพศาลที่สุดในประเทศไทย ลัดเลาะไปตามเส้นทางนอกแผนที่ ไร้ตัวเลขกำกับจนไปถึงปลายทางที่ดอกบัวตองแบ่งบานเหลืองอร่ามแถบดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางลูกรังหมาดฝนในต้นฤดูหนาวบอกสอนผู้เลือกใช้มันว่า ทุกอย่างล้วนมีที่ทางและต้องการการปรับตัวเข้าหากันอย่างถึงที่สุด บนหนทางร้างไร้สัญจร ดิบเถื่อนและแปลกเปลี่ยว โลกก็ยังมีหน้าตาของคำว่ามิตรภาพและการทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แม้มันจะหมุนเคลื่อนไปโดยความเดียวดาย"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT