ร่วมฉลองเทศกาล teej สุดวิจิตรที่อินเดีย ทุกปีในเดือนสิงหาคม เมืองจัยปูร์จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและหญิงสาวที่มาร่วมฉลองเทศกาล Teej Festival นัยว่าเป็นการระลึกถึงพระแม่ปารวตี ผู้ทรงได้กลับมาอยู่คู่กับองค์พระศิวะอีกครั้งหลังจาก 100 ปีที่ทรงแยกจากกัน และเป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานของทั้งสองพระองค์ บรรดาสาว ๆ จะเดินทางออกจากบ้านพ่อแม่ไปยังบ้านของสามี การแต่งกายสีสันสดใสเขียนเฮนน่าลายสวยและใช้อาภรณ์แพรพรรณ
ที่ดีที่สุด ร่วมขบวนแห่พระแม่ปารวตีในเครื่องทรงสุดวิจิตรที่ถูกแห่แหนไปทั่วเมือง! www.happywink.org/teejfestival
Board: 30 days
(0)
Share
Anywhere
Keep by Anywhere
1922
FOLLOWER

ร่วมฉลองเทศกาล teej สุดวิจิตรที่อินเดีย

"ทุกปีในเดือนสิงหาคม เมืองจัยปูร์จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและหญิงสาวที่มาร่วมฉลองเทศกาล Teej Festival นัยว่าเป็นการระลึกถึงพระแม่ปารวตี ผู้ทรงได้กลับมาอยู่คู่กับองค์พระศิวะอีกครั้งหลังจาก 100 ปีที่ทรงแยกจากกัน และเป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานของทั้งสองพระองค์ บรรดาสาว ๆ จะเดินทางออกจากบ้านพ่อแม่ไปยังบ้านของสามี การแต่งกายสีสันสดใสเขียนเฮนน่าลายสวยและใช้อาภรณ์แพรพรรณ
ที่ดีที่สุด ร่วมขบวนแห่พระแม่ปารวตีในเครื่องทรงสุดวิจิตรที่ถูกแห่แหนไปทั่วเมือง! www.happywink.org/teejfestival"
1 KEEP
Anywhere
0 LOVES
COMMENT