ริมแม่น้ำโขง อุบลราชธานีเป็นจังหวัดริมแม่น้ำโขงสุดเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนี้ อาจดูเหมือนไกลหูไกลตา แต่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามซ่อนตัวอยู่มากมาย ที่สำคัญคือจ.อุบลราชธานีมีมนตร์เสน่ห์งดงามตามสโลแกนว่า ‘เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์’ สามารถเดินทางอย่างสบายๆ กับสายการบินนกแอร์ โดยออกจากสนามบินดอนเมืองก็ถึงจ.อุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ ช่วงนี้สายการบินนกแอร์ได้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน ทำให้สะดวกและคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นอีก

เรื่อง วีระพจน์ อัศวาจารย์ ภาพ กฤติพงศ์ เตชะพิเชฐวนิช  สนับสนุนการเดินทางโดย นกแอร์ 
เสื้อผ้า หมวกและกระเป๋า Issue ชั้น 1 สยามพารากอน โทร. 0-2610-7862 สยามสแควร์ ซ. 3 โทร. 0-2658-4416 รองเท้า Pedro ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
สามารถเดินทางอย่างสบายๆ กับสายการบินนกแอร์ โดยออกจากสนามบินดอนเมืองก็ถึงจ.อุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ ช่วงนี้สายการบินนกแอร์ได้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน ทำให้สะดวกและคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นอีก ที่จ.อุบลราชธานีสามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบัน ทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เสื้อผ้า หมวกและกระเป๋า Issue 
 รองเท้า Pedro อีกทั้งอุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพันธุ์นานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อย และยังมีภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น โดยหนึ่งในนั้นคือเส้นทางริมแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวเด็ดๆ ริมแม่น้ำโขงที่น่าประทับใจมีหลายแห่ง อย่างเช่น สามพันโบกซึ่งเป็นเกาะแก่งหินที่ถูกกระแสน้ำขัดเกลาจนเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติราวกับเมืองแห่งความลับใต้บาดาล แวะชมผาชนะไดซึ่งเป็นชะง่อนผาอันเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกสุดในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีน้ำตกแสงจันทร์ซึ่งเป็นธารน้ำที่โปรยละอองผ่านช่องหินเมื่อกระทบพื้นล่างจะกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสวยอัศจรรย์  จากนั้นควรแวะชมภูผาศักดิ์สิทธิ์ที่ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติในนาม ‘ผาแต้ม’ ถัดมาคือดอนด่านปากแม่น้ำมูลคือจุดที่แม่น้ำโขงสีปูนและแม่น้ำมูลสีครามมาบรรจบกันชมความงามได้จากสะพานแม่น้ำมูล ปิดท้ายอำลาแม่น้ำโขงที่บ้านเวินบึก อ.โขงเจียมซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย นอกจากนี้ที่จ.อุบลราชธานียังมีวัดวาอารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบสักการะอย่างอิ่มบุญอิ่มใจกัน ปิดท้ายอำลาแม่น้ำโขงที่บ้านเวินบึก อ.โขงเจียมซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย นอกจากนี้ที่จ.อุบลราชธานียังมีวัดวาอารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบสักการะอย่างอิ่มบุญอิ่มใจกัน
 อุ่นใจทุกครั้งที่ได้มากับนกแอร์ที่ให้บริการทุกเที่ยวบินด้วยรอยยิ้ม เพราะอำนวยความสะดวกในการจองและจ่ายที่หลากหลาย จากกรุงเทพฯ มาอุบลราชธานีกับนกแอร์ได้มากถึง 4 เที่ยวบินต่อวันโดยเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สามารถเลือกที่นั่งเองได้ฟรีโดยเข้าจองที่ www.nokair.com 

นายแบบ ภูดิท ขุนชนะสงคราม สไตลิสต์ ณธีพัฒน์ มาตนุมัติธีรโชติ หน้า/ผม ชัย สุระเสน สนับสนุนผลิตภัณฑ์แต่งผมโดย Toni & Guy
(2)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

ริมแม่น้ำโขง

"อุบลราชธานีเป็นจังหวัดริมแม่น้ำโขงสุดเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนี้ อาจดูเหมือนไกลหูไกลตา แต่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามซ่อนตัวอยู่มากมาย ที่สำคัญคือจ.อุบลราชธานีมีมนตร์เสน่ห์งดงามตามสโลแกนว่า ‘เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์’ สามารถเดินทางอย่างสบายๆ กับสายการบินนกแอร์ โดยออกจากสนามบินดอนเมืองก็ถึงจ.อุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ ช่วงนี้สายการบินนกแอร์ได้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีเป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน ทำให้สะดวกและคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นอีก
เรื่อง วีระพจน์ อัศวาจารย์ ภาพ กฤติพงศ์ เตชะพิเชฐวนิช สนับสนุนการเดินทางโดย นกแอร์
เสื้อผ้า หมวกและกระเป๋า Issue ชั้น 1 สยามพารากอน โทร. 0-2610-7862 สยามสแควร์ ซ. 3 โทร. 0-2658-4416 รองเท้า Pedro ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์"
1 KEEP
Volume
2 LOVES
ultramanh
nimrungnapha
COMMENT