ย้อนความเป็นมาการละเล่นผีตาโขน ผีตาโขนมีที่มาจากเรื่องเวสสันดรชาดก เมื่อพระเวสสันดรหมดเคราะห์ เสด็จออกจากป่ากลับคืนพระนคร จึงมีบรรดาผีป่าทั้งหลายติดตามมาส่งเสด็จถึงในเมือง พอมาถึงเมืองก็อดที่จะสำแดงความเป็นผีของตน ด้วยการละเล่นสนุกสนานต่างๆ ไม่ได้
เมืองเลย เป็นเมืองใหม่ ใหม่กว่าเมืองต่างๆ ซึ่งอยู่รายรอบ...เยอะ
และวันนี้เมืองเลยก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีอะไรๆ มากมายกว่าเมืองรายรอบเยอะแยะ หากแต่เมื่อวันวาน วานซืน วันก่อนๆ โน้น จนถึงครั้งกระโน้น ที่ยาวไกลมาแต่สมัยปรัมปรา ครั้งนั้นดูเหมือนว่าเมืองเลยจะไม่มีอะไรเลย แม้แต่สภาพความเป็นบ้านเป็นเมืองก็ยังไม่มี

(จากภาพ)
ความงดงามและสนุกสนานยามค่ำคืนในการแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หมู่บ้านแฮ่เติบโตขึ้น พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกหมู่บ้านแฮ่ขึ้นเป็นเมืองเลย ตามชื่อแม่น้ำเลยที่ไหลผ่าน โดยให้ขึ้นกับเมืองหล่มสัก กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อฝรั่งเศสแสดงท่าทีคุกคามดินแดนไทย รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดให้ตั้งเมืองเลยขึ้นเป็นเมืองใหญ่ไม่ขึ้นกับเมืองอื่น เพื่อความเข้มแข็ง กระทั่งเมืองเลยจึงได้กลายเป็นจังหวัดเลยในปัจจุบัน

จึงเป็นข้อสรุปว่าเมืองเลยปัจจุบันเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนเมืองรอบข้างอื่นๆ เช่น เมืองด่านซ้าย เมืองวังสะพุง เมืองหล่มสัก และเมืองศรีเทพ นั้นเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุง สุโขทัยเป็นอย่างน้อย

(จากภาพ)
วิถีไทเลย วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของชาวเมืองเลยหลายๆ อำเภอ สิ่งที่แสดงออกอย่างเด่นชัด น่าจะเป็นสำเนียงเสียงพูด แล้วจึงติดตามด้วยรายละเอียดทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในยุคสมัยที่พลังอำนาจแห่งผู้ชนะสิบทิศแห่งหงสาวดีกล้าแข็ง ฝ่ายกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ และทางฝ่ายล้านช้าง ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในคราวนั้นราชาของสองแผ่นดินจึงทำสัญญาไมตรีต่อกัน พร้อมใจกันสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ขึ้น เป็นสักขีพยานแห่งสัจจะและไมตรีของสองแผ่นดิน ที่จะร่วมใจไม่รุกรานกัน และร่วมกันรบกับพม่าต่อไป องค์พระธาตุศรีสองรักจึงเป็นองค์พระธาตุเจดีย์อันมีที่มาทรงคุณค่าและความหมายอย่างยิ่ง และโดยเหตุที่เมืองด่านซ้ายก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีวิถีทางอันศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตน การทำหน้าที่ดูแลองค์พระธาตุจึงตกเป็นภาระสำคัญแก่เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม ที่จะต้องมีเจ้าแสนคอยให้ความช่วยเหลือในการรองรับศรัทธาของปวงมหาประชาชนสืบทอดกันต่อๆ มาอย่างไม่ขาดสาย

(จากภาพ)
ชาวเมืองด่านซ้ายและเมืองใกล้เคียง นิยมมาแก้บนองค์พระธาตุศรีสองรักด้วยต้นผึ้ง หรือต้นเทียน ที่ประดิดประดอยอย่างสวยงามในเวลาก่อนเที่ยงทุกวัน การละเล่นผีตาโขนเป็นการละเล่นเก่าแก่ตามประเพณีเฉพาะของชาวเทศบาลด่านซ้ายที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทย การละเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญหลวง เป็นแบบประเพณีเฉพาะของชาวเมืองด่านซ้ายที่ได้รวมเอาความเชื่อท้องถิ่น ตลอดจนงานบุญพระเวส และบุญบั้งไฟขอฝนเข้าไว้ในงานประเพณีเดียวกัน

(จากภาพ)
ประเพณีการละเล่นผีตาโขนของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นงานระดับเทศบาลตำบลเล็ก ๆ ที่งดงามสนุกสนานยิ่ง จนในวันนี้มีชื่อเสียงขจรขจายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างพากันเดินทางมาชื่นชมงานประเพณีนี้อย่างไม่หยุดหย่อนทุกปี ชาวด่านซ้ายประดิษฐ์ผีตาโขนขึ้น ตามจินตนาการของตน โดยหน้ากากผีตาโขนจะทำด้วยก้านมะพร้าวและ หวดนึ่งข้าวเหนียวที่วาดเส้นและระบายสีอย่างสวยงามตามจินตนาการอันบรรเจิด ผีตาโขนแต่ละตัวจะสวมเสื้อกางเกงที่ตัดขึ้นจากเศษผ้าต่างๆ หลากสีสัน และแต่ละตัวจะถืออาวุธที่ส่วนปลายด้านใดด้านหนึ่งจะจัดทำเป็นพิเศษ ทาสีแดงสดใส ผีตาโขนทั้งหลายชอบที่จะเอาตรงส่วนปลายนี้ไปไล่จี้สาวๆ ให้วิ่งหนีกันอย่างสนุกสนาน

(จากภาพ)
การวาดลวดลายหน้ากากผีตาโขน และการทำตุ๊กตาผีตาโขนเล็กๆ เป็นสินค้าที่ระลึก เป็นงานอาชีพอย่างหนึ่งของครอบครัวชาวเมืองด่านซ้ายได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร วันงานประเพณีแห่ผีตาโขนจะแบ่งออกเป็น ๓ วัน คือ วันแรกเป็น วันแห่พระอุปคุต วันที่สองเป็นวันแห่ผีตาโขน และวันสุดท้ายจะเป็นวันเทศน์มหาชาติและจุดบั้งไฟขอฝน ซึ่งในหลายๆ ปีที่ผ่านมา วันแห่ผีตาโขนของชาวอำเภอด่านซ้ายแห่งนี้จะเป็นวันที่มีนักถ่ายภาพจากทั่วประเทศไทยรวมตลอดไปจนถึงนานาชาติมาชุมนุมกันอยู่ในเมืองเล็กๆ แห่งนี้อย่างแน่นขนัด
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

ย้อนความเป็นมาการละเล่นผีตาโขน

"ผีตาโขนมีที่มาจากเรื่องเวสสันดรชาดก เมื่อพระเวสสันดรหมดเคราะห์ เสด็จออกจากป่ากลับคืนพระนคร จึงมีบรรดาผีป่าทั้งหลายติดตามมาส่งเสด็จถึงในเมือง พอมาถึงเมืองก็อดที่จะสำแดงความเป็นผีของตน ด้วยการละเล่นสนุกสนานต่างๆ ไม่ได้"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT