มีนิทรรศการต่าง ๆ จัดแสดงอยู่มากมาย ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อย่างเพียบพร้อมและน่าสนใจยิ่งนัก เช่น ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาว ฯลฯ ซึ่งผู้ที่รักดวงดาวก็จะได้เต็มอิ่มกับความรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายในอาคารนิทรรศการต่าง ๆ ถึง ๖ อาคาร
เมื่อกล่าวถึงความฝันสมัยเด็กเชื่อว่าหลังจากที่หลายคนได้ไปเที่ยวท้องฟ้าจำลอง อันเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวทางดาราศาสตร์ ซึ่งเปิดให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาเกือบ ๕๐ ปี หลายคนคงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาบ้าง ในแต่ละอาคารจัดแสดงเรื่องราวแตกต่างกันออกไป เช่น อาคารแรกจัดแสดงเกี่ยวกับความรู้ด้านดาราศาสตร์ อวกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดาว การค้นหาดวงดาว การพิสูจน์ต่าง ๆ และโดดเด่นด้วยเครื่องฉายดาว รวมถึงสื่อนิทรรศการดาราศาสตร์ “ชีวิตกับดวงดาว” ที่เราจะได้ไปสัมผัสกับดวงดาวอย่างใกล้ชิด รวมถึงอาคารนิทรรศการต่าง ๆ อีกมากมายที่มีข้อมูลความรู้อย่างไม่รู้จบ เช่นอาคาร ๒ จัดแสดงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิต รวมถึงการทดลองต่าง ๆ ที่เราจะได้เข้าไปพิสูจน์และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง สำหรับผู้ที่รักและอยากศึกษาดวงดาวต่าง ๆ ท้องฟ้าจำลองเป็นสถานที่แรกๆ ที่เราควรเข้าไปค้นคว้าและรู้จักดวงดาว เพื่อเพิ่มความสนุกสนานก่อนที่จะไปลองสัมผัสกับดาวจริงตามสถานที่ต่างๆ การเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารรถประจำทางสาย ๒, ๒๕, ๓๘, ๔๐, ๗๒, ๕๐๑, ๕๑๑, ๕๑๓, ๕๐๘ หรือโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ปลายทางสถานีเอกมัย

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ๙๒๘ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๑ ๐๕๔๔, ๐ ๒๓๙ ๒๐๕๐๘, ๐ ๒๓๙๒ ๑๗๗๓ เว็บไซต์ www.sciplanet.org
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

มีนิทรรศการต่าง ๆ จัดแสดงอยู่มากมาย

"ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อย่างเพียบพร้อมและน่าสนใจยิ่งนัก เช่น ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาว ฯลฯ ซึ่งผู้ที่รักดวงดาวก็จะได้เต็มอิ่มกับความรู้และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายในอาคารนิทรรศการต่าง ๆ ถึง ๖ อาคาร"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT