แสงแรกแห่งตะวันกับเช้าแสนสดใสที่ ภูลังกา ชีวิตที่ภูลังกาเริ่มต้นในยามเช้าก่อนดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า มีทิวเขาสลับซับซ้อน สายหมอก ดอกไม้ ท้องทุ่งหญ้า เป็นผู้ร้อยเรียงเรื่องราว ผ่านแสงแรกแห่งตะวัน ท่ามกลางความเหน็บหนาว สายฝนหลงฤดูก่อให้เกิดสายหมอกขึ้นปกคลุมหนาแน่นเหนือความคาดหมาย ธรรมชาติมักเดินทางมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเสมอ
สายหมอกที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย และเพิ่มจำนวนมากขึ้นยามต้องแสงแรกของตะวัน แม้จะมีความงดงามเพียงไร แต่ชีวิตของสายหมอกก็ไม่อาจหลุดพ้นจากพันธนาการของสายลมที่พาดผ่าน ซึ่งจะเป็นผู้นำพาชีวิตไปยังหุบเขาลูกโน้นลูกนี้ โดยที่ตัวมันเองไม่อาจควบคุมและต้านทาน
มหัศจรรย์ สายหมอก ขุนเขา บนเส้นทางสายวัฒธรรมและวิถีชีวิตผู้คน : ตอน ก้าวใหม่ของการเดินทางสู่ ผาจิ ผาช้าง ดอยวาว
จากบ่อเกลือไม่ถึง ๒๐๐ กิโลเมตรก็ถึงอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บนสันดอยติ้ว มองเห็นทิวทัศน์รอบตัว นี่คืออุทยานฯที่มีทำเลที่ตั้งบนสันเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมากวนใจ อุทยานแห่งชาตินันทบุรีอยู่ระหว่างการประกาศจัดตั้ง มีเนื้อที่ราว ๕๔ ๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๘๗๗ ตารางกิโลเมตร มียอดดอยวาวซึ่งสูงจากระดับทะเลปานกลางราว ๑,๖๗๔ เมตรเป็นยอดเขาสูงสุด พื้นที่แถบนี้ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕ ๑๑ อยู่ใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐ เพื่อปลดปล่อยประเทศไทย สงครามทางความคิดระหว่างคนในชาติที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้กันเอง นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล นอกเหนือจากภาวะจิตใจที่ต้องใช้เวลายาวนานในการเยียวยา หากจะบอกว่านี่คือทะเลขุนเขาผืนใหญ่ของเมืองน่าน บนเส้นทางรอยต่อกับพะเยาก็คงไม่ผิดนัก ที่นี่นอกเหนือจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางความคิดของคนในชาติในอดีตที่กำลังจางหายยังเต็มไปด้วยความงดงามของทะเลขุนเขา โอบล้อมด้วยผืนป่าซากุระผืนใหญ่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำคาง อีกทั้งเป็นถิ่นที่อยู่ของนกนานาชนิดโดยเฉพาะที่ดอยวาว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน จนลืมเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งก่อนเก่าจนหมดสิ้น
ดอยวาว ดอยผาจิ ผาช้าง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่สำคัญภายใต้ยุทธการดอยผาจิ ที่คนในยุคสมัยเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วล้วนรู้จักดี หลังจากปี ๒๕๒๕ เหตุการณ์ต่างๆ เริ่มสงบลง ดินแดนที่ถูกปิดตายในอดีตได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเมืองน่าน ภายใต้พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำคาง ครอบคลุมพื้นที่ดอยผาจิ ดอยผาวัว ดอยผาช้าง และดอยวาว จากนันทบุรีผมย้อนกลับไปยังท่าวังผา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ (อำเภอสองแคว-อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา) ผ่านอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกนิ ราวหลักกิโลเมตรที่ ๙๐ จะมีทางแยกขวามือขึ้นภูลังกาประมาณ ๕ กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เย้า ลดการปลูกฝิ่นและการทำลายป่า ด้วยโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทดแทน ปัจจุบันชาวไทยภูเขาเหล่านั้นได้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชผักผลไม้เมืองหนาว เพื่อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาปรับเปลี่ยนไปตามกระแสธารของการพัฒนา วันนี้การทำลายป่าลดลง ผืนป่ารุ่นใหม่กลับมาเติบโตอีกครั้งจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าราว ๔ กิโลเมตร เส้นทางลาดยางสายนี้สิ้นสุดที่วนอุทยานภูลังกา บนเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รอยต่อกับจังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๘๐๐ ไร่ นี่เป็นยอดเขาที่มีระดับความสูงเกิน ๑,๗๐๐ เมตรที่มีระยะทางการเดินเท้าสั้นที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ภูลังกามีโครงสร้างทางกายภาพคล้ายดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แต่มีสันดอยที่เดินเชื่อมต่อถึงยอดดอยต่างๆ สั้นกว่า บนยอดดอยเป็นสันทุ่งหญ้าผสมผสานไปกับผืนป่าดิบและมวลไม้ดอกตามฤดูกาล สามารถซึมซับกับโลกธรรมชาติเบื้องล่าง กว้างไกลถึงแนวเขตขุนเขารอยต่อประเทศลาว
การเดินทางของฝนหลงฤดูก่อให้เกิดสายหมอกขึ้นหนาแน่นมองเห็นยอดเขาใหญ่น้อยของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน แปลงทิวลิปย่อม ๆ รับแขกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปัง
(29)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

แสงแรกแห่งตะวันกับเช้าแสนสดใสที่ ภูลังกา

"ชีวิตที่ภูลังกาเริ่มต้นในยามเช้าก่อนดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า มีทิวเขาสลับซับซ้อน สายหมอก ดอกไม้ ท้องทุ่งหญ้า เป็นผู้ร้อยเรียงเรื่องราว ผ่านแสงแรกแห่งตะวัน ท่ามกลางความเหน็บหนาว สายฝนหลงฤดูก่อให้เกิดสายหมอกขึ้นปกคลุมหนาแน่นเหนือความคาดหมาย ธรรมชาติมักเดินทางมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเสมอ
สายหมอกที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย และเพิ่มจำนวนมากขึ้นยามต้องแสงแรกของตะวัน แม้จะมีความงดงามเพียงไร แต่ชีวิตของสายหมอกก็ไม่อาจหลุดพ้นจากพันธนาการของสายลมที่พาดผ่าน ซึ่งจะเป็นผู้นำพาชีวิตไปยังหุบเขาลูกโน้นลูกนี้ โดยที่ตัวมันเองไม่อาจควบคุมและต้านทาน
"
4 KEEP
osotho
n00n3ung
patrisa
myfirstnameisbetty
29 LOVES+15 More
1822450234450706
phutawanchomdow
naputh.wongworakit
tuktuya
tleaha
fang.cuter
nattaporn.rachawoong
charupa_178
puticha.paorik
piyapron
COMMENT