ภูเขาสีทองยามต้องแสงอาทิตย์ตก ไฮไลต์ของม่อนคลุย สำหรับจุดพักแรมนั้นมีศาลาและห้องน้ำรองรับอย่างเพียบพร้อมแต่นักท่องเที่ยวก็ควรเตรียมอุปกรณ์แคมป์ อาหาร น้ำ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต. ท่าสองยางรับทราบเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามสมควร

ความโดดเด่นของม่อนคลุยมีหลายสิ่งด้วยกัน ทั้งภูเขาสีทองยามต้องแสงอาทิตย์ตกยามเย็น เป็นไฮไลต์ของม่อนคลุย ซึ่งความงามเช่นนี้สามารถชมจากบริเวณจุดพักแรมได้เลยทีเดียว เรียกได้ว่าขับรถขึ้นมาถึงก็ชมความงามกันแบบใกล้ชิดจริง ๆ
“ดอยม่อนคลุย” เป็นภาษาปกากะญอ หมายถึงเนินที่มีต้นหญ้าเล็กซึ่งชื่อนั้นถูกตั้งขึ้นตามสภาพพื้นที่ที่เป็นเนินภูเขาสลับกับมีต้นไม้เล็กขึ้นอยู่กระจายอยู่ทั่วไป ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ความสวยงามของม่อนคลุย หากได้ไปสัมผัสก็ยากที่จะเลือนไปจากความทรงจำอย่างแน่นอน

ม่อนคลุยอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางไปประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และมีเส้นทางลูกรังต่อไปยังจุดพักแรมอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร ถ้าจะให้เหมาะก็ควรเดินทางด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ส่วนในเวลายามค่ำคืน ม่อนคลุยก็ยังคงงดงามเช่นเคย ต้อนรับเราด้วยดวงดาวพร่างพรายสะพรั่งอวดแสงระยิบระยับอยู่เต็มฟ้า โดยเฉพาะเวลาที่พระอาทิตย์ตกไปไม่นาน ท้องฟ้าค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเริ่มมีแสงดาวกระจายอยู่ทั่วฟ้า เป็นภาพจำอันงดงามและประทับใจยากที่จะลืม

ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นก็งดงามไม่แพ้กัน สามารถขับรถขึ้นไปจอดที่เชิงเขา แล้วเดินเท้าอีกไม่ไกลก็สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอก และทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่เงาได้อย่างชัดเจน การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) จากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ตาก ก่อนถึงตัวเมืองตาก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด-แม่สะเรียง) ผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด จนถึงอำเภอท่าสองยาง ขับตรงต่อไปอีกประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เพื่อไปยัง อบต. ท่าสองยาง

สถานที่ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ๑๒๗ หมู่ ๑ ถนนนิรันดรเกียรติ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๖๓๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙ ๒๖๘ ๑๑๑๖, ๐๘ ๔๕๖๖ ๔๘๕๙
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

ภูเขาสีทองยามต้องแสงอาทิตย์ตก ไฮไลต์ของม่อนคลุย

"สำหรับจุดพักแรมนั้นมีศาลาและห้องน้ำรองรับอย่างเพียบพร้อมแต่นักท่องเที่ยวก็ควรเตรียมอุปกรณ์แคมป์ อาหาร น้ำ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต. ท่าสองยางรับทราบเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามสมควร
ความโดดเด่นของม่อนคลุยมีหลายสิ่งด้วยกัน ทั้งภูเขาสีทองยามต้องแสงอาทิตย์ตกยามเย็น เป็นไฮไลต์ของม่อนคลุย ซึ่งความงามเช่นนี้สามารถชมจากบริเวณจุดพักแรมได้เลยทีเดียว เรียกได้ว่าขับรถขึ้นมาถึงก็ชมความงามกันแบบใกล้ชิดจริง ๆ"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT