ผ้าฝ้ายลายขิด บ้านภู ฝีมือชาวผู้ไทย ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองรวมั้งภาษาและวิถีชีวิต ชาวผู้ไทยในเมืองไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขง แถบจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์

ณ บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่อย่างเนิ่นนาน และยังเป็นชุมชนที่ได้รับการยกย่องให้เป้นหมู่บ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะนอกจากจะมีภาษาเป็นของตนเองแล้ว ยังมีการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงอีกด้วย
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีคุณปราณี ปัททุม เป็นประธานกลุ่มซึ่งภายในกลุ่มเป็นทั้งโรงทอและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในยามที่มีเวลาว่างเว้นจากการทำนาอันเป็นอาชีพหลัก สมาชิกกลุ่ม ก็จะมานั่งทอผ้าอยู่ในบริเวณที่ทำการของกลุ่ม ซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายลายขิด ผ้าพื้น และผ้าลวดลายต่างๆโดยนำเส้นฝ้ายที่ย้อมจากสีธรรมชาติ วึ่งใช้เปลือกไม้ที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนา เช่น ประดู่ เค็ง ครั่ง เข และมะม่วงในการย้อม นอกจากนี้ยังมีผ้าฝ้ายสีสันสดใสที่ย้อมด้วยสีเคมี และผ้าหมักโคลนซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้สีติดทนนานและเนื้อผ้านุ่มนวลขึ้นกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายขิด ลายตุ้ม ลายมะจับ และลายนาค เลขที่ ๑๔๒  หมู่ ๑ บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๒๘ ๘๕๖๕ 
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา
ค้นหารายละเอียดโฮมสเตย์บ้านภู เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.banphu.net

ถ้ามีเวลาว่าลองแวะไปสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเลือกจับจ่ายผ้าฝ้ายฝีมือชาวผู้ไทยบ้านภูกันดูนะคะ
(3)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

ผ้าฝ้ายลายขิด บ้านภู ฝีมือชาวผู้ไทย

"ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองรวมั้งภาษาและวิถีชีวิต ชาวผู้ไทยในเมืองไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขง แถบจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์
ณ บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่อย่างเนิ่นนาน และยังเป็นชุมชนที่ได้รับการยกย่องให้เป้นหมู่บ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะนอกจากจะมีภาษาเป็นของตนเองแล้ว ยังมีการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงอีกด้วย"
1 KEEP
osotho
3 LOVES
yaowaluck.pen
nuchpichyy
pla.aoun
COMMENT