นิทรรศการออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน นิทรรศการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ๆ มีส่วนในการสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าแบบอีสานให้อยู่สืบไป ในนิทรรศการจะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศถึง 8 แห่ง ที่ออกแบบผืนผ้าจากความคิดให้ผสานเข้ากับเอกลักษณ์ “ผ้าทอพื้นเมือง” จากทั้ง 11 ท้องถิ่นอย่างเหมาะเจาะงดงาม โดยผลงานทั้งหมดของนักศึกษาจะจัดแสดงในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ มื้อนี้ด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557 ภายในหมู่บ้านอีสาน เพื่อเผยแผ่คุณค่าของผ้าทออีสานที่เกิดจากการผสมความงามแบบดั้งเดิมและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เบิ่งและซาบซึ้งถึงความงดงามแบบอีสาน
(0)
Share
JimThompsonFarm
185
FOLLOWER

นิทรรศการออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน

"นิทรรศการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ๆ มีส่วนในการสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าแบบอีสานให้อยู่สืบไป ในนิทรรศการจะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศถึง 8 แห่ง ที่ออกแบบผืนผ้าจากความคิดให้ผสานเข้ากับเอกลักษณ์ “ผ้าทอพื้นเมือง” จากทั้ง 11 ท้องถิ่นอย่างเหมาะเจาะงดงาม โดยผลงานทั้งหมดของนักศึกษาจะจัดแสดงในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ มื้อนี้ด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557 ภายในหมู่บ้านอีสาน เพื่อเผยแผ่คุณค่าของผ้าทออีสานที่เกิดจากการผสมความงามแบบดั้งเดิมและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เบิ่งและซาบซึ้งถึงความงดงามแบบอีสาน"
1 KEEP
JimThompsonFarm
0 LOVES
COMMENT