นอนที่นี่ -บ้านพักเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๕๒ ๐๙๘๓
-อินทนนท์คีรีมายา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๖๐ ๘๘๕๖ โฮมสเตย์ ๒๔ หลัง ราคา ๓๐๐ บาท ต่อคน ต่อคืน รวมทั้งอาหารเย็นและเช้า
-แม่กลางหลวงวิว โทรศัพท์ ๐๘ ๕๗๒๐ ๙๐๕๙
การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔ (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๐๙ (จอมทอง-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๖ เลี้ยวซ้ายเข้าไป  ๕๐๐ เมตร ถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่กลางหลวง
รถประจำทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่(บริเวณประตูเชียงใหม่) นั่งรถสองแถวไปที่อำเภอจอมทองราคา ๓๕ บาท จากนั้นต่อรถสองแถวสายจอมทอง-แม่แจ่ม คิวรถบริเวณพระธาตุศรีจอมทอง มีบริการ ๕ เที่ยวต่อวัน ช่วงเวลาแนะนำหากอยากสัมผัสนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงช่วงสีเขียวสด ควรไปช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน หากอยากชมช่วงข้าวออกรวงให้ไปช่วงปลายเดือนกันยายน และหากอยากเห็นนาข้าวสีทองให้ไปช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
ติดต่อสอบถาม
นายพงษ์ศักดิ์ พนาลัยนิเวศน์ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๕๒ ๐๙๘๓
นายสมศักดิ์ คีรีภูมิทอง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๖๐ ๘๘๕๖
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓๒๗ ๑๖๔๐-๑ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๘ ๖๗๒๓ เว็บไซต์ www.dnp.go.th
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

นอนที่นี่

"-บ้านพักเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๕๒ ๐๙๘๓
-อินทนนท์คีรีมายา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๖๐ ๘๘๕๖ โฮมสเตย์ ๒๔ หลัง ราคา ๓๐๐ บาท ต่อคน ต่อคืน รวมทั้งอาหารเย็นและเช้า
-แม่กลางหลวงวิว โทรศัพท์ ๐๘ ๕๗๒๐ ๙๐๕๙"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT